Arnika ve svete thajskotitulni foto thajsko

th

Co děláme

Průmyslové znečištění sužuje Thajsko dlouhodobě, ale nejedná se jen technický problém. Ve skutečnosti hraje významnější vliv korupce, špatná vymahatelnost práva a nedostatek funkční samosprávy. Obyvatelům a pracovníkům ve znečištěných oblastech je často upíráno právo účastnit se rozhodovacích procesů s odůvodněním, že nejsou techničtí experti. V jiných případech jsou stížnosti občanů zamítány z důvodu nedostatku vědeckých důkazů. Výsledkem jsou jak rostoucí konflikty v mnoha thajských komunitách, tak i dlouhodobé negativní dopady na zdraví místních i celkový stav okolního životního prostředí.

V rámci programu Toxické látky a odpady již několik let spolupracujeme s thajskou neziskovou organizací EARTH. Naše minulé aktivity ukázaly, že jednoduchý průzkum znečištění životního prostředí v důsledku průmyslové výroby může zajistit pádné argumenty a celkově zlepšit vyjednávací pozici thajských komunit. Ty pak snáze spolupracují s vládními úřady i samotnými znečišťovateli.

Vědeckou iniciativou za snižování průmyslového znečištění

Pomáháme komunitám shromažďovat vědecké důkazy a rozšiřovat povědomí o vzrůstajících škodách na životním prostředí a zdraví v důsledku průmyslového rozvoje v Thajsku. Soustředíme se na venkovské komunity, jejichž tradiční způsob obživy trpí neregulovaným zvyšováním průmyslové aktivity a jež se často obávají vystoupit proti znečišťovatelům, především kvůli korupci nebo vyhrožování. Pokoušíme se pomoci při vymáhání práva na informace o životním prostředí za použití nástrojů známých v České republice a Evropské unii, především prostřednictvím iniciativní účasti veřejnosti na rozhodování.

V listopadu 2017 odhalila Arnika v Bangkoku závěry dvouleté studie POPs (v angličtině ke stažení zde):
      - Perzistentní organické látky v průmyslových oblastech: Map Ta Phut, Samut Sakhon, Tha Tum a Khon Kaen
      - Slepičí vejce dokládají znečištění chemickými látkami v Thajsku

Monitoring horkých míst znečištění

Zasazujeme se o vytvoření tzv. „Pollution Monitoring Volunteer Network“ (Síť dobrovolníků pro monitorování znečištění) složené z obyvatel a pracovníků žijících ve znečištěných lokalitách. Zasaženým obyvatelům a pracovníkům dodáváme technické vybavení a informace, které jim umožňují sledovat chemické znečištění. Komunity vzděláváme o vlastnostech znečišťujících chemických látek, dále o tzv. Best Available Technology (Nejlepší dostupné technologie z hlediska ochrany životního prostředí) a Best Environmental Practices (Nejlepší doporučené postupy z hlediska ochrany životního prostředí).

THAJSKÉ DĚTI - MAJÍ SI KDE HRÁT?
Pomozte pro ně vytvořit čisté a bezpečné prostředí Dárkem pro přírodu. Děkujeme!

Naše činnost v Thajsku byla a je umožněna díky projektům „Zvyšování transparentnosti managementu průmyslového znečištění pomocí občanské vědy“ a „Občanskou vědou a posílením systému EIA k zapojení občanské společnosti do rozhodování“ financovaných z fondů Evropské unie a podpořených z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu transformační spolupráce ČR.

tha project

 

 

 


Novinky

Thajští rybáři si všímají rostoucího počtu umírajících ryb.

Thajci zasažení těžkým průmyslem volají po důkladnějším monitoringu znečišťovatelů

06.04.2021 - BANGKOK / PRAHA
Znečištění ovzduší, půdy a potravinového řetězce dosáhlo v Thajsku extrémních úrovní, jak ukazují dlouhodobá měření prováděná ekologickými organizacemi… více zde
Thajsko, ilustrační obrázek

Těžba zlata v poslední zalesněné oblasti s národními parky? Místní iniciativy jsou rozhodně proti

01.03.2021 - PROVINCIE CHANTHABURI (THAJSKO)
Nesouhlas s udělením povolení k průzkumu ložisek zlata těžební společností Richapoom vyjádřila síť asi 40 občanských sdružení a místních organizací ve východní… více zde

Toxické znečištění skryté za „recyklací“: Thajští venkované uspěli v boji o environmentální spravedlnost

06.01.2021 - NAM PU SUBDISTRICT (THAJSKO)
Škody na životním prostředí a přírodních zdrojích, ekonomické ztráty v zemědělství, dopady na fyzické i duševní zdraví místních obyvatel v důsledku života ve… více zde

Špinavé metody recyklace v Thajsku ničí životní prostředí a živobytí místních. Změnit to může registr znečišťovatelů a právo na informace

29.12.2020 - BANGKOK / PRAHA
Thajské Oddělení kontroly znečištění v poslední době zintenzivnilo právní kroky proti znečišťující továrně patřící společnosti Win Process. Stalo se tak po… více zde

"Nechceme žádný odpad ze zahraničí!" Thajští aktivisté usilují o úplný zákaz importu odpadu

30.10.2020 - BANGKOK
Po nedávném zákazu importu 428 různých druhů elektronického odpadu Thajsko i nadále bojuje proti tomu, aby bylo zaplavováno odpadky z celého světa. V současné… více zde
Skladiště plastů z elektroodpadu v provincii Kalasin v Thajsku

Thajsko odmítá být globální skládkou: nový seznam zakazuje import 428 různých druhů elektroodpadu

12.10.2020 - BANGKOK
Po letech úsilí a požadování podobného zákazu řadou ekologických skupin, včetně organizací EARTH a Arnika, Thajsko konečně oznámilo zákaz dovozu nebezpečného… více zde

Nesprávná likvidace elektronického odpadu vede k poškozování lidského zdraví, životního prostředí i ozonové vrstvy Země

16.09.2020 - BANGKOK / PRAHA
Thajsko je stále jednou z cílových zemí elektronického odpadu z celého světa. Do jaké míry tomu tak je se pokouší zodpovědět společný projekt thajské nevládní… více zde

Alarmující zpráva: V roce 2021 chce thajské Ministerstvo průmyslu povolit dovoz 650 000 tun plastového odpadu

02.09.2020 - THAJSKO
Obrovské množství plastového a elektronického odpadu dováženého ze zahraničí je pro Thajsko vážným problémem, který negativně ovlivňuje životní prostředí i… více zde
Zničené stromy ve vesnici Nong Pawa

Po dekádě protestů občanů byly zavřeny dvě thajské znečišťující továrny

22.06.2020 - NONG PAWA
Obyvatelé vesnice Nong Pawa v provincii Rayong už deset let trpí chronickým znečištěním vody způsobeným recyklačními továrnami firmy Win Process. Po deseti… více zde
Elektroodpad z rozvinutých zemí zavalil i některé lokality v Thajsku

Kam s ním? Odpad z rozvinutých zemí zaplavuje jihovýchodní Asii

10.04.2020 - TROPODO / BANGUN
Recyklace je nejlepší způsob, jak naložit s odpadem, ale nesmí se za ní skrývat vývoz většinou nevyužitelného anebo toxického odpadu do provozů otravujících… více zde

Čtyři thajské organizace získaly finanční prostředky na boj proti znečištění

25.02.2020 - BANGKOK / PRAHA
Čtyři organizace zabývající se justicí v oblasti životního prostředí se sídlem v Thajsku obdržely finanční prostředky, které jim pomohou bojovat proti… více zde

Zpátky z Thajska: Šestnáct dní v nejzamořenějších oblastech jihovýchodní Asie

06.12.2019 - THAJSKO
Mořští živočichové, sediment z vodních toků nebo například slepičí vejce jsou předměty zkoumání našich odborníků z programu Toxické látky a odpady, kteří se… více zde
Hory plastového odpadu zavalili uličky vesnice Bangun

Dovezené plasty v Indonésii vedou ke kontaminaci místních potravin akumulací velice toxických látek, zjistili čeští odborníci

14.11.2019 - JAKARTA / PRAHA / GÖTEBORG
Vysoce toxické chemické látky v nebezpečných koncentracích byly nalezeny ve slepičích vejcích v Indonésii. Vědci odhalili vysoké hodnoty zdraví škodlivých… více zde

Jak vyčistit Thajsko? Češi pomůžou bojovat proti nebezpečnému znečištění z průmyslu

05.06.2019 - BANGKOK / PRAHA
U příležitosti Světového dne životního prostředí spustila česká nezisková organizace Arnika program finanční podpory thajských iniciativ, které se věnují… více zde
Alarmující výsledky analýz slepičích vajec volají po bryskních změnách legislativy. (Akkra, Ghana)

“Toxická vejce” ve Švýcarsku svědčí o globálním znečištění nebezpečnými látkami

30.04.2019 - ŽENEVA
Arnika na zasedání stran Stockholmské úmluvy prezentuje výsledky nedávno provedených analýz slepičích vajec z 29 zemí na přítomnost dioxinů a jim podobných… více zde
Vysloužilá elektronika zaplavuje jihovýchodní Asii (ilustrační snímek)

Stop elektrošrotu! Thajsko zakázalo dovoz vyřazené zahraniční elektroniky

05.10.2018 - BANGKOK
Za půl roku už nebude možné importovat do Thajska více než 400 druhů elektroniky. Vláda tak reaguje na skutečnost, že země stává "světovou popelnicí" poté, co… více zde
Akarapon Teebthaisong (uprostřed) a Jindřich Petrlík (vpravo) během odběru vzorků

Pochybná recyklace odpadu v Thajsku tráví místní obyvatele, odhalil výzkum

27.09.2018 - KRAKOV
Thajská provincie Samut Sakhon je značně kontaminovaná nebezpečnými chemikáliemi. Na mezinárodní konferenci o perzistentních organických polutantech (POPs) v… více zde

Na konferenci o toxických látkách zazněly i požadavky na zpřísnění mezinárodní legislativy

31.08.2018 - KRAKOV
Vejce, hračky a hřebeny mohou obsahovat zdraví ohrožující dioxiny nebo bromované zpomalovače hoření. Na mezinárodní konferenci v Polsku to uvedli autoři studií… více zde
Kontaminovaná voda je v Thajsku vážným problémem

V Thajsku se žije bezpečněji a zdravěji i díky české pomoci

05.06.2018 - BANGKOK
Těžba zlata, kontaminovaná voda nebo nedostatečná práva dělníků nebudou už v některých oblastech Thajska závažným problémem. Zasadila se o to Arnika, ve… více zde
Slepičí vejce přinesly nejznepokojivější data o situaci se znečištěním v Thajsku

Češi zjistili v Thajsku toxické znečištění, ale mají i dobré zprávy

23.11.2017 - BANGKOK / PRAHA
Výzkum nevládních organizací prokázal toxickou kontaminaci některých území v Thajsku. Na vině jsou zejména dioxiny a jiné perzistentní organické látky (POPs).… více zde
Rybář poskytující rybu nedaleko průmyslového gigantu Map Tha Put

Arnika poukázala na toxické znečištění ryb v Thajsku

20.09.2017 - BANGKOK / PRAHA
Nejčastější potrava Thajců je znečištěna toxickou rtutí. Koncentrace rtuti v rybách nalovených v okolí průmyslových závodů, ale i daleko od zdrojů znečištění,… více zde
Separace kovů na okraji thajského města Samut Sakhon se po spálení šrotu a zbavení kovů plastových částí provádí holýma rukama. Obrázek, který podvědomě řadíme spíše k africkým zemím nebo Číně, patří ale do Thajska.

Země tisíců Buddhů bude čistší díky Arnice a Evropskému roku rozvojové pomoci

06.02.2015 - BANGKOK
Šokující obrázky, na kterých lidé holýma rukama rozebírají staré počítače a mobily, zbytek pak pálí a dýchají jedovaté výpary, si obvykle spojujeme s Čínou… více zde
Lead Free, asijské děti požadují barvy bez olova.

Odstraňte olovo z dětských pokojíčků: vzkazují mezinárodní organizace delegátům chemické konference v Kuala Lumpuru

24.03.2014 - KUALA LUMPUR/PRAHA
Oproti dilematu českých rodičů, jakou zvolit barevnost dětského pokojíčku, si rodiče z jižní a jihovýchodní Asie musí klást daleko zásadnější otázky - jak se… více zde
Mezinárodní konference Právo na informace o chemických látkách v Evropské unii a ve světě

Mezinárodní konference jednala o toxických látkách, odborníci požadují zpřísnění kontroly

28.11.2013 - PRAHA
Čím začaly podzimní události v roce 1989, které nakonec vyústily v zásadní proměnu politických poměrů v někdejším Československu? Demonstracemi v tehdy… více zde
Graf kontaminace kůry stromů okolo Neratovic rtutí

Nová studie dokládá, že vysoké koncentrace rtuti jsou v rybách i vlasech lidí z celého světa

09.01.2013 - ŽENEVA / PRAHA / GÖTEBORG
Mezinárodní síť nevládních organizací IPEN dnes zveřejnila studii o kontaminaci vybraných míst naší planety toxickou rtutí. Ze studie Globální ohniska… více zde


Fotogalerie

Thajsko 2019

22.11.2019 - THAJSKO
Obec Khok Sa-ad v provincii Kalasin v severovýchodním Thajsku neblaze proslula tím, že se do ní vozil elektrošrot z celého Thajska a končilo tu jeho nemalé… více zde

S místními komunitami řešíme průmyslové znečištění Thajska

16.01.2019 - BANGKOK
Začátkem roku 2019 několik našich odborníků na toxické látky odcestovalo do Thajska, aby se zde setkali se zástupci místních komunit postižených průmyslovým… více zde

Thajští přátelé z EARTH na návštěvě v Česku

10.04.2018 - PRAHA
Kolegové a kolegyně ze spřátelené nevládní organizace EARTH přijeli na návštěvu do Arniky. Kromě sdílení zkušeností jsme pro ně připravili také exkurze,… více zde

Odhalení chemického znečištění industriálních oblastí v Thajsku

29.11.2017 - BANGKOK
Dvouletý česko-thajský výzkum chemického znečištění přinesl znepokojivé informace. Thajci žijící v blízkosti industriálních oblastí jsou silně ohroženi… více zde

Pomáháme odhalovat průmyslové znečištění v Thajsku

15.02.2016 - THAJSKO/ Ban Khlong Bang Bon, Samut Sakhon
Odborníci z Arniky operují v thajské provincii Samut Sakhon, konkrétně v jeho průmyslové zóně, kde je řada provozů, které de facto recyklují kovový šrot a… více zde

Mezinárodní konference „Máme právo vědět a vyjádřit se“ – Praha, 10. prosince 2015

15.12.2015 - Praha
Arnika hostila v Praze v týdnu od 7. Do 11. 2015 prosince ekologické aktivisty a aktivistky z různých koutů světa – Thajsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a… více zde

Thajsko 2015 - hot spots

13.12.2015 - Thajsko

Olovo v barvách

13.06.2015 - Olovo
Projekt s názvem Eliminace olova v barvách měl za cíl zmapovat barvy s obsahem olova v Asii. Ve spolupráci s mezinárodní sítí IPEN a místními nevládními… více zde

Země tisíce Buddhů čistější

13.03.2015 - Thajsko

Mezinárodní konference Právo na informace o chemických látkách v Evropské unii a ve světě

28.11.2013 - PRAHA
Lidé v Bělorusku, Číně, Kazachstánu nebo Thajsku bojují za zdravější prostředí pro život. Do Prahy na mezinárodní konferenci přijeli ve středu 27. listopadu… více zde


Videa

Znečištění v Thajsku: Dioxiny a těžké kovy v Samut Sakhon

27.12.2018
Provincie Samut Sakhon je jedním z centrálních regionů na pobřeží Thajska nedaleko (asi 50 km) od hlavního města Bangkoku. Samut Sakhon je domovem pro více než… více zde

Znečištění v Thajsku: Epidemie rakoviny v Map Ta Phut

27.12.2018
"Jedno z nejtoxičtějších míst v Thajsku s dobře zdokumentovanou historií znečištění ovzduší a vody, průmyslových havárií, skládkování nebezpečného odpadu a… více zde

 

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu