Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) v Praze

 • Stanovované skupiny chemických látek

  Těžké kovy, Rtuť, PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky, Pesticidy organochlorované, Pesticidy, PCDD a PCDF - dioxiny a furany, PCB (polychlorované bifenyly), Ftaláty, Adipáty, PBDE - polybromované difenyletery, BFR - bromované zpomalovače hoření, Fenoly (včetně bisfenolu A), PFC - perfluorované látky, Dusičnany a dusitany, Chloridy, bromičnany, fluoridy, Amonné ionty, Sulfidy, hydrogensulfidy a volný sirovodík
 • Matrice

  voda pitná, voda povrchová, voda podzemní, voda odpadní, půda, vnitřní ovzduší, vnější ovzduší, emise do ovzduší, hračky, kosmetika, plasty, potraviny, výluhy, odpady, kaly, sedimenty, obaly na potraviny a vody
 • Akreditace

  Zkoušení výrobků určených pro přímý kontakt s potravinami, hraček a předmětů určených pro péči o dítě, testování funkčních vlastností obalových prostředků a chemické analýzy potravin. Mnoho dalších analýz bez akreditace.
 • Adresa

  Technická 5, 166 28 Praha 6
 • Kraj

  Hlavní město Praha
 • Kontaktní osoba

  Doc. Ing.Jaroslav Dobiáš, Doc.ing. Richard Hrabal
 • Email

  jaroslav.dobias@vscht.cz, richard.hrabal@vscht.cz
 • Telefon

  220 441 111
 • Autor

  Karolína Brabcová
 • Email autora

  toxic@arnika.org


Aktualizováno 17.2.2015

Banner-stika

Sledujte nás: