Výzkumný ústav organických syntéz a.s. - Centrum ekologie, toxikologie a analytiky, CETA

 • Stanovované skupiny chemických látek

  Těžké kovy, Rtuť, PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky, Pesticidy organochlorované, Pesticidy, PCB (polychlorované bifenyly), VOC - těkavé organické látky, Fenoly (včetně bisfenolu A), Stanovení chemické spotřeby kyslíku, Stanovení PH
 • Matrice

  voda povrchová, voda podzemní, voda odpadní, půda, hračky, odpady, kaly, sedimenty
 • Akreditace

  Analytické, fyzikálně-chemické, ekotoxikologické a toxikologické testování chemických látek a produktů, odpadů a složek životního prostředí včetně vzorkování
 • Adresa

  č.p. 296, 533 54 Rybitví
 • Kraj

  Pardubický
 • Kontaktní osoba

  Ing.Michal Bartoš
 • Email

  michal.bartos@vuos.com
 • Telefon

  466 822 501
 • Autor

  Karolína Brabcová
 • Email autora

  toxik@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: