Žádost o dodatečné povolení černých staveb HP Pelzer v Žatci má vážné nedostatky. Úniky toxických látek a hluk budou nejspíš obtěžovat i nadále

6.2.2020 - ŽATEC | Tiskové zprávy
Foto: archiv Arniky
Závod HP Pelzer v Žatci na výrobu akustických izolací žádá o zlegalizování černých staveb ve svém areálu. Lidem z okolí dlouhodobě vadí úniky toxických látek do ovzduší, zápach a hluk. Z dokumentace EIA však není jasné, jak majitel továrny hodlá v budoucnu zamezit úniku zapáchajících toxických látek. Jde především o formaldehyd a fenoly. Přitom formaldehyd může způsobovat leukémii a spouštět alergie, fenoly jsou spojovány s poškozením mozku a dalších orgánů nebo s genetickými poruchami. Lidé k dokumentaci EIA mohli vyjádřit a zaslat své připomínky Ministerstvu životního prostředí do 6. února 2020.

Provoz HP Pelzer v Žatci místním obyvatelům dlouhá léta ztrpčuje život. Předložená dokumentace nevyhodnotila vliv na zdraví obyvatel Žatce nebo přilehlých lokalit a na životní prostředí dostatečně, ani nepředkládá konkrétní opatření k jejich ochraně. Spolky Arnika a VPN 2016 proto žádají o vrácení a doplnění o potřebné informace a návrhy, jak omezit negativní vlivy závodu.

Spolky Arnika a Veřejnost proti nepravostem 2016 k dokumentaci Ministerstvu životního prostředí zaslaly vlastní připomínky

Kromě nedostatečného monitoringu úniků zapáchajících toxických látek a opatření k eliminaci úniků oba spolky dokumentaci EIA vytýkají také chybějící a zmatečné informace o velké škále chemických látek používaných ve výrobě a také o chemikáliích vznikajících v jejím důsledku. Velkou neznámou je například způsob sledování úniku látek nebezpečných pro vodní organismy, které se mohou během dešťů dostávat do přilehlé Ohře se splachy.

„Podívali jsme se blíže na hlášení emisí rakovinotvorného formaldehydu z HP Pelzer v Žatci do ovzduší do Integrovaného registru znečišťování. Máme podezření, že jejich množství je několik posledních let podhodnocené. Zdá se, že nejsou zahrnuty úniky například otevřenými vraty a okny z jednotlivých provozů. To se samozřejmě těžko měří, ale je třeba tyto emise odhadnout a započítat. Kontrolní instituce by se na problematiku formaldehydu a fenolů z HP Pelzer v Žatci měly důsledně zaměřit,“ uvádí  Jindřich Petrlík z Arniky.

Provoz HP Pelzer působí v Žatci od roku 1996. V průběhu let v areálu odštěpného závodu vyrostla řada černých staveb, pro které se český management snaží dodatečně sehnat povolení. Z provozu unikají zapáchající látky, které místní obyvatele obtěžují. Jde o karcinogenní formaldehyd nebo fenoly, které mohou způsobit poškození mozku, zažívacího traktu, očí, srdce, ledvin, jater, plic, periferních nervů, pokožky nebo mohou způsobit i genetické poruchy. Obyvatelé Žatce si dlouhodobě stěžují vedle zápachu také na obtěžující hluk, prach a zvýšenou kamionovou dopravu.

  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu