Zpátky z Thajska: Šestnáct dní v nejzamořenějších oblastech jihovýchodní Asie

6.12.2019 - THAJSKO | Tiskové zprávy
Foto: Vladimír Turner / Arnika
Mořští živočichové, sediment z vodních toků nebo například slepičí vejce jsou předměty zkoumání našich odborníků z programu Toxické látky a odpady, kteří se již poněkolikáté vydali na „horká místa znečištění“ v Thajsku, aby zmapovali míru zamoření prostředí průmyslovými chemikáliemi. Pozornosti ani tentokrát neujdou těžké kovy a perzistentní organické polutanty (POPs), které mají prokazatelný negativní vliv na lidské zdraví i životní prostředí. Odborníci navíc rozšíří zkoumané látky o prachové částice a oxidy síry a dusíku, které zamořují ovzduší v okolí průmyslových závodů i recyklačních dílen na zpracování elektroodpadu.

„Thajsko se dlouhodobě potýká s obrovskou mírou znečištění ovzduší, půdy i vody, způsobenou neřízeným rozvojem průmyslu, nadměrnou produkcí odpadu, jeho spalováním a nešetrnou recyklací prováděnou bez nadsázky na koleni,“ vysvětluje koordinátorka thajského projektu Jitka Straková z organizace ARNIKA a dodává, že například jen v provincii Samut Sakhon se nachází více než pět tisíc malých dílen na zpracování odpadu, kde dělníci taví kovy nad otevřenými pecemi a na svých dvorcích vypalující plastové části elektroodpadu, aby získali drahé kovy.

Arnika samozřejmě není na práci v Thajsku sama, spolupracuje s tamní organizací EARTH, která na místě pomáhá jednotlivým komunitám postiženým znečištěním s odborným poradenstvím v kauzách.

„Spolu s experty na chemické látky a uměleckým kameramanem jsme objeli horká místa znečištění, abychom místním komunitám doplnili informace o stavu znečištění v okolí jejich domovů a apelovali na thajskou vládu a mezinárodní vyjednavače, kteří mají moc neblahou situaci v Thajsku změnit. Díky kolegům z organizace EARTH máme navíc k dispozici výkonný dron s kamerou, takže máme ještě lepší přehled o rozloze a charakteru znečištění,“ uvádí Straková.

Čeští odborníci strávili v Thajsku celkem šestnáct dní a navštívili dvanáct vytipovaných lokalit, pro které sestaví podrobný vzorkovací plán. Sebrané vzorky budou částečně zanalyzované v České republice. „Celá kampaň má za cíl doplnit mezery v informacích o znečištění životního prostředí thajským komunitám a posléze apelovat na vyjednavače mezinárodních úmluv, aby nejtristnějším případům znečištění v Thajsku zamezili dobře nastavenou legislativou,“ doplňuje Straková s tím, že nedílnou součástí výstupů z vyhodnocení dat budou i doporučení ke konkrétním zdravotnickým studiím.

Naše činnost v Thajsku byla a je umožněna díky projektům „Zvyšování transparentnosti managementu průmyslového znečištění pomocí občanské vědy“ a "Občanskou vědou a posílením systému EIA k zapojení občanské společnosti do rozhodování" financovaných z fondů Evropské unie a podpořených z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu transformační spolupráce ČR.

  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu