Jsou dioxiny přírodní nebo umělé?

Jsou dioxiny přírodní nebo umělé?

a dospěla k závěru: "Pozorování na konci 70. let, že dioxiny vznikají spalováním mnoha běžných materiálů, včetně pevného komunálního odpadu, vedla některé vědce k domněnce, že...

Stručná chronologie požáru v podniku Linde - Frigera

14.5. - V dopoledních hodinách začíná hořet sklad náhradních dílů v podniku Linde-Frigera v Berouně-Závodí. Provoz vyrábí mrazničky a chladící systémy. Požár vzniká při svařování...

O míru a jedu

Zhruba čtvrt století po konci vietnamské války prochází zbytky Ho Chi Minhovy stezky hrůzostrašnou krajinou. Rozsáhlé části zpustošené krajiny, kdysi hustého lesa, dnes téměř...

Vliv toxických látek na lidské zdraví

Rakovina prsu Nedávná studie v Dánsku prokázala vztah mezi rakovinou prsu a chlorovaným pesticidem dieldrinem (1). Studie zkoumala krevní vzorky odebrané 7712 ženám na kodaňském...

Látky narušující hormonální systém byly nalezeny ve vejcích a mrtvých orlích mláďatech

Mezi chemikáliemi nalezenými v tělech mrtvých mláďat zlatého orla, jejichž porodnost klesá od začátku tohoto desetiletí, byly identifikovány polychlorované bifenyly (PCB), DDT,...

Výňatek z připomínek k dokumentaci a posudku provedených v rámci procesu hodnocení vlivu budování sarkofágu (asanaci objektu A114) ve Spolaně Neratovice na životní prostředí

Diskuse metod mi připadá jako ryze účelově, někdy až absurdně zaměřena proti jiným metodám. Proč pojednávat o omývání vodou, jestliže látky nejsou ve vodě rozpustné. Nebo...

Spolana Neratovice reaguje na článek Český Agent Orange

Jinak budeme samozřejmě rádi, když nám čtenáři našich stránek budou i nadále psát své připomínky či příspěvky. Z toho následujícího jsme se například dozvěděli, že základ pro...

Český Agent Orange

Četné zdravotní potíže zaměstnanců závodu dovedly tehdejšího ředitele Spolany k rozhodnutí nový provoz uzavřít. Až po čase byl jako příčina nemocí odhalen TCDD a zjistilo se, že...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – i prakticky údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.