Další úspěšný krok při záchraně cenných alejí u Šilheřovic na Hlučínsku

24.3.2016 - Šilheřovice | Tiskové zprávy
Alej podél Pasecké cesty byla odborně ošetřena. Z některých poškozených stromů zbyla jen torza, která ale poslouží jako domov vzácných druhů živočichů.
Občané obce Šilheřovice už několik let dokazují, že soužití obce a původních alejí v jejím okolí může být harmonické. Šilheřovičtí vnímají aleje jako významný krajinný prvek a dědictví stojící za péči. Tento pozitivní přístup místních umožnil Arnice v loňském roce spolupracovat na projektu, díky kterému budou stromy lemovat silnice v obci i v budoucnu (1). Nyní byla odborně ošetřena a novou výsadbou doplněna alej podél Pasecké cesty. Novým výsadbám v aleji se na začátku důležitého období povýsadbové péče daří skvěle.

„Arnika prezentuje na svých odborných a vzdělávacích akcích tuto alej jako příklad dobré praxe. Pomohli jsme obci s kontakty na odborníky, kteří připravili dendrologickou část projektu a navrhli jaký způsob obnovy aleje zvolit a jak ošetřit staleté stromy. Ve spolupráci s příslušnými úřady jsme pro obec zajistili potřebná povolení a stanoviska,“ komentuje spolupráci s obcí Marcela Klemensová z Arniky.

Projekt je příkladem tzv. postupné obnovy aleje. Letité stromy byly odborně ošetřeny a jejich koruny jsou zajištěny bezpečnostními vazbami, které zamezí rozlomení kmene. Odstraněny byly jen ty, u kterých to bylo nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti. Přednostně byla vždy zvážena možnost ponechání torza (části kmene) k postupnému rozkladu. Strom tak může ještě léta hostit stovky druhů živočichů. Právě v šilheřovické aleji můžete tato torza vidět – slouží jako biotop chráněného druhu brouka páchníka hnědého. Do proluk po vysazených stromech jsou postupně dosazovány mladé stromky, které jsou budoucností aleje. Podél Pasecké cesty tak postupně dorůstá už několik generací. Nové výsadby tu mají dostatek světla a prospívají.

„Jsem velmi rád, že díky tomuto projektu došlo k obnově části našich alejí, které jsou typickým krajinným prvkem a jsou nepřehlédnutelnou součástí našeho rozlehlého katastru. Kvůli zásadnímu významu alejí pro biodiverzitu zdejší fauny a flóry, životní prostředí a historický odkaz našich předků je naší povinností je zachovávat a obnovovat. Děkuji spolku Arnika, zejména Marcele Klemensové za spolupráci při realizaci projektu,“ dodává Radek Kaňa, starosta obce.

Na současné tváři Šilheřovic a okolní krajiny se významným způsobem podepsal rod Rothschildů, kterému panství náleželo od roku 1845 až do roku 1938. Rothschildové velmi dbali na estetiku okolní krajiny, a proto také účelově zakládali aleje podél cest a spojnic významných nemovitostí na svém panství. V šilheřovických alejích rostou hlavně lípy srdčité, o které ale 70 let nikdo nepečoval. Nyní se celému tomuto rozsáhlému krajinnému dědictví konečně dostává tolik potřebné důsledné péče.

Obnova aleje podél Pasecké cesty ve třech zásadních bodech:
1. Alej navazuje na evropsky významnou lokalitu, zajišťující ochranu hmyzu, který ke svému vývoji potřebuje trouch v rozpadajících se kmenech stromů. Některé kmeny odumírajících stromů byly proto v aleji ponechány jako biotop ve formě torza.
2. Stromořadí dnes lemuje silnici II. třídy ve vlastnictví Správy silnic Moravskoslezského kraje. Údržba a obnova aleje je proto prováděna také s ohledem na bezpečnost silničního provozu.
3. Pro výsadbu nových stromů byly využity výpěstky přímo z místní školky.


Poznámky:

(1) Tisková zpráva Arniky z 26.3 2015: http://arnika.org/silherovicke-aleje-prochazeji-obnovou-dostavaji-odbornou-peci-i-nove-stromky

Webová stránka Arniky věnovaná alejím v Šilheřovicích: http://arnika.org/obnova-historickych-aleji-v-silherovicich

Fotogalerie: http://arnika.org/alej-silherovice-priklad-postupne-obnovy

Prezentace Radka Kani, starosty Šilheřovic, na konferenci Aleje 2014 v Praze: https://www.youtube.com/watch?v=lRi9AQFBH24

Více o alejích v naší krajině i v zahraničí: http://aleje.org/

 

Projekt probíhá za podpory Německé spolkové nadace pro životní prostředí www.dbu.de

dbu

 

  • Tiskový mluvčí: Jan Vávra, jan.vavra@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu