Je třeba posoudit rizika plynoucí z ekologické zátěže v Klatovech - Lubech, potvrdila studie

31.7.2007 - PLZEŇ | Tiskové zprávy
Sdružení Arnika dnes zveřejnilo a předalo radnímu Plzeňského kraje pro životní prostředí Doc. MUDr. Borisi Kreuzbergovi, CSc. (KDU-ČSL) studii (1) shrnující dosavadní znalosti o kontaminaci bývalého skladu pesticidů v Klatovech - Lubech, který byl v restituci vrácen rodině Rychtaříkových. RNDr. Alice Dvorská (2) ve studii zadané sdružením Arnika dospěla ke třem závěrům: „Je třeba posoudit rizika plynoucí z této staré ekologické zátěže. Při posuzování vlivu staré ekologické zátěže na okolí je třeba také zvážit vliv možných povodní, jarní přívalové vody, bahna splachovaného z polí a jiných eventualit na další možné šíření kontaminace. Je třeba provést studii, jež by posoudila aktuální míru znečištění (včetně průzkumu hloubky kontaminace zdiva a okolí nemovitosti) a podle výsledku navrhla další postup, způsob a rozsah možné dekontaminace objektu a jeho okolí (3).“ Studie je vkladem Arniky pro případný projekt sanace ekologické zátěže (4).

Sklad a jeho okolí jsou kontaminovány pesticidními látkami, které se dnes často již nepoužívají anebo jsou pro svoji nebezpečnost pro lidské zdraví a životní prostředí zakázány. V mnoha případech v míře vyžadující podle české legislativy dekontaminaci, tedy přesahující tzv. limit „C“ Metodického pokynu MŽP ČR z roku 1996. „Toto opakované zjištění a fakt, že se pesticidy objevily už i v ekosystému Drnového potoka a stále unikají do studní v okolí, vedl ke vzniku petice Klatovy bez DDT, kterou dosud podepsalo 823 lidí,“ řekl na dnešní tiskové konferenci v Plzni předseda Arniky RNDr. Jindřich Petrlík při předání kopií petičních archů Doc. MUDr. Borisi Kreuzbergovi, CSc.

Arnika oznámila, že hodlá v petiční akci i nadále pokračovat. „Naším cílem je nyní dosáhnout alespoň toho, že bude konečně zpracován projekt sanace kontaminovaného objektu. Bez něj nelze uvažovat o úplném vyčištění tohoto místa od nebezpečných látek,“ definoval cíl petiční akce Mgr. Lukáš Matějka z Centra pro podporu občanů sdružení Arnika.

Nová studie dnes prezentovaná Arnikou obsahuje také dosud nezveřejněné výsledky měření smetků z podlahy a omítky z budovy v Lubech na obsah látek jako DDT, lindan či hexachlorbenzen a rovněž na obsah dioxinů. „Analýza zpracovaná laboratoří Axys Varilab obsahuje pro Rychtaříkovi špatnou i dobrou zprávu. Co se týče metabolitů DDT a lindanu ukázala zatím nejvyšší hodnoty kontaminace těmito pesticidy, které se v jejich budovách naměřily od roku 2000 (5). Ta dobrá zpráva je, že v případě dioxinů se jejich koncentrace ukázala být na úrovni hodnot běžných v půdách v České republice. I když jde zatím o jedinou analýzu, dioxiny by v Lubech nemusely být problém, přestože často doprovázejí kontaminaci organochlorovými pesticidy,“ shrnul výsledky dosud nezveřejněného rozboru Petrlík (6).

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu