K obcím s nejnižší produkcí odpadu míří Oskar

22.11.2016 - ČR/KRAJE | Tiskové zprávy
Odpadový Oskar 2016 byl udělen
Arnika
Druhý ročník soutěže Odpadový Oskar zná své vítěze. Které obce v Česku produkují nejméně odpadu na obyvatele a rok? (1) A jaké zajímavé a inspirativní příklady odpadového hospodářství se rozhodla odborná komise ocenit? (2) Hned dvakrát pošle Arnika Oskara do Plzeňského kraje. Mezi obcemi do 1000 obyvatel získala 1. místo Modrava s produkcí směsného odpadu 39 kg/ob/rok. Ve skupině měst nad 5000 obyvatel zvítězilo (stejně jako loni) město Kdyně, které jako jediné pokořilo hranici 100 kg (98 kg). Vůbec nejlepších výsledků v ČR dosáhl šampion větších obcí od 1001 do 5000: Štítná nad Vláří – Popov ve Zlínském kraji s produkcí odpadu asi 38,6 kilogramů. Ve druhé kategorii, kde komise oceňuje zvlášť inspirativní příklady dobré praxe, putuje Odpadový Oskar do čtyř obcí: Fulneku Starého Hradiště, Dalešic a Mokrého. Přehled výsledků a popis odpadového hospodářství vybraných měst naleznete na webu: http://arnika.org/odpadovy-oskar-2016.  

Celkové pořadí kvalifikovaných obcí a měst je přílohou této tiskové zprávy >>

„Gratulujeme všem obcím, které se umístily a kvalifikovaly. Za těmito výsledky je mnohaletá práce. Jako příklad se podívejme na obec Štítná nad Vláří – Popov, která více jak 20 let vede obyvatele k tomu, aby se starali o pěkný vzhled obce, čistý vzduch a prostředí. Toto úsilí jim teď také vyneslo Oskara v jedné z kategorií a dokonce i absolutní vítězství s vůbec nejnižší produkcí odpadů v ČR," říká odborník Arniky na systémy odpadového hospodářství Ing. Milan Havel.

Přinejmenším stejnou pozornost si ovšem zaslouží i obce oceněné ve druhé kategorii soutěže. V té nezáleží jen na produkci směsného odpadu, ale i na tom, jak je efektivní. Současně se Arnika při výběru oceněných obcí soustředí na nápady a řešení, které mohou inspirovat další obce, jejich vedení i obyvatele. V této kategorii se letos prosadilo město Fulnek a obce Staré Hradiště, Dalešice a Mokré. Více se o odpadovém hospodářství oceněných obcí dočtete v poznámkách této tiskové zprávy (3).

Ocenění si dnes zástupci vítězných obcí přeberou na Konference Ministerstva životního prostředí k předcházení vzniku odpadů.

„Stejně jako loni se i letos ukazuje, že chytře a efektivně lze s odpady nakládat v obcích všech velikostí. Výzvy a problémy, kterým čelí drobná vesnice a větší město se samozřejmě liší, nakonec ale vždy rozhoduje ochota samospráv a obyvatel nakládat s odpady šetrně a ekonomicky. Vyplácí se to z ekologického i ekonomického hlediska. Další odměnou a motivací pak může být právě i Odpadový Oskar,“ doplňuje letošní výsledky Havel.

Základní předpoklad pro kvalifikaci do obou kategorií je produkce odpadů pod 150 kg na hlavu. Tento limit organizátoři zvolili proto, že jde o hodnotu, které se běžně daří dosahovat v sousedních státech, v Česku ale tato meta stále není běžná. Oproti Rakousku a Německu je u nás totiž průměrná produkce směsného odpadu asi o třetinu vyšší.

„Všechny kvalifikované i vítězné obce si zaslouží gratulaci. Nejen proto, že jsou inspirací pro další města a vesnice, ale jednoduše i proto, že dobré výsledky by neměly zůstat nepovšimnuty. Především všechna větší města, která se kvalifikovala a dosáhla produkce odpadů pod 150 kg na obyvatele a rok si zaslouží uznání, protože v ČR rozhodně nejde o samozřejmost,“ doplňuje Jan Vávra, mluvčí Arniky.

 

Poznámky:

1) V první kategorii jsou obce rozděleny podle velikosti: obce do 1000 obyvatel, obce od 1001 do 5000 obyvatel, obce nad 5001 obyvatel). U malých obcí lze očekávat nejlepší výsledky do 50 kilogramů na jednoho obyvatel, u velkých měst se nejlepší výsledky blíží ke 100 kg. Podmínkou kvalifikace do soutěže je pro všechny obce produkce odpadů pod 150 kg/ob/rok.

2) Ve druhé kategorii jsou odbornou komisí vybírány příklady dobré praxe. Vítěze v této kategorii Arnika vyhlašuje pouze na celorepublikové úrovni. V této kategorii nezáleží jen na produkci směsného odpadu, ale i na tom, jak je efektivní. Podmínkou kvalifikace do soutěže je ale i zde produkce odpadů pod 150 kg/ob/rok.

3) Odpadového Oskara v kategorii 2 získali město Fulnek a obce Staré Hradiště, Dalešice a Mokré.

Staré Hradiště má velmi dobře nastaven celý systém odpadového hospodářství. Je příkladem toho, kolik mohou domácnosti vytřídit papíru, plastů, skla, jsou-li k tomu správně motivováni. Ve Starém Hradišti je to kolem 80 kg na 1 obyvatele a rok. To je přibližně 2x více než průměr republiky. Celkový výsledek je o to pozoruhodnější, že jde skutečně jen o odpad z domácností. Více viz: http://arnika.org/obec-stare-hradiste.

Fulnek patří mezi města, které dlouhodobě a koncepčně rozvíjí své odpadové hospodářství. V roce 2014 se mu podařilo snížit produkci směsného komunálního odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele již téměř na 100 kg. To je jedna z nejnižších produkcí tohoto odpadu u měst nad 5000 obyvatel. Tohoto výsledku město dosahuje celkovým nastavením systému, osvětou a motivací obyvatel. I proto dlouhodobě dosahuje úroveň recyklace přes 50 %. Více viz: http://arnika.org/mesto-fulnek.

Dalešice jsou malá obec v Libereckém kraji (181 obyvatel, 56 obydlených domů, 29 rekreačních chalup), kde se celková produkce komunálních odpadů pohybuje kolem 100 kg na 1 obyvatele a rok a produkce zbytkového směsného odpadu pod 50 kg. Obec vykazuje vysokou úroveň recyklace bez toho, že by její rozpočet byl zatěžován zbytečnými náklady. Odpad ze zeleně mulčuje, domácnosti své bioodpady kompostují. Podle nás se jedná o dlouhodobě udržitelný model hospodaření zvláště vhodný pro malé obce. Více viz: http://arnika.org/obec-dalesice.

Mokré se nachází v Královéhradeckém kraji v okrese Rychnov nad Kněžnou. Jedná se o malou obec, kde žije přibližně 150 obyvatel. Díky celkovému nastavení systému má obec nízkou produkci směsného odpadu (jednu z nejnižších v celém kraji) a dosahuje i velmi dobrou úroveň recyklace. Oceňujeme i úplnost a přehlednost informací publikovaných ve zpravodajích obce.
Více viz: http://arnika.org/obec-mokre

Ocenit však je nutno všechny navržené kandidáty. Například výsledky města Kyjov ilustrují, jakého poklesu produkce směsného odpadu po zavedení plošného sběru bioodpadů. Viz: http://arnika.org/mesto-kyjov. Příklad Nenkovice zase dokumentuje, jak lze zvýšit množství vytříděných plastů po umístění nádob na tříděný sběr přímo u rodinných domů. Viz: http://arnika.org/obec-nenkovice.

Soutěž je realizována v rámci projektu "Odpadové hospodářství obcí - příklady dobré praxe", který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Publikované informace nemusí vyjadřovat stanovisko dárce.

MZP CZ uzke

 

  • Tiskový mluvčí: Jan Vávra, jan.vavra@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu