Mezi největšími znečišťovateli ve Středočeském kraji jsou elektrárny a chemičky, ale také čistírna a laminátovna

11.3.2006 - STŘEDOČESKÝ KRAJ | Tiskové zprávy
Triton, Rakovník
Foto: Jan Losenický
Nejčastěji se na prvních místech žebříčků největších znečišťovatelů Středočeského kraje umístila elektrárna Mělník patřící firmě ČEZ. Vypustila do ovzduší nejvíc látek karcinogenních, reprotoxických (kromě oxidu uhelnatého), skleníkových plynů a emisí přispívajících ke kyselým srážkám. Vede také v celoroční produkci polyaromatických uhlovodíků. Na prvních místech žebříčků dnes zveřejněných sdružením Arnika figurují dále Spolana Neratovice, další z mělnických elektráren EMĚ 1 provozovaná akciovou společností Energotrans, kralupský Kaučuk a Centrální zdroj tepla v Příbrami. „Překvapující je umístění rakovnické prádelny a čistírny Triton na druhém místě v žebříčků největších zdrojů emisí prokázaných a potenciálních karcinogenů. Vděčí za to vysokým emisím perchlorethylenu do ovzduší,“ komentoval pořadí v jednom z žebříčků předseda sdružení Arnika, RNDr. Jindřich Petrlík. Na prvních třech příčkách se poměrně často umístila také kladenská elektrárna firmy ECK Generating, s.r.o.

Spolana Neratovice vypustila ze středočeských podniků do životního prostředí v součtu nejvíc potenciálních a prokázaných karcinogenů. Je také jediným podnikem na území kraje, který významně přispívá k poškozování ozónové vrstvy Země vypouštěním hydrochlorfluorouhlovodíků (HCFC). „V celostátním měřítku byla hned druhá za ústeckým Spolkem pro chemickou a hutní výrobu. Je také druhým největším zdrojem úniků rtuti v kraji,“ upřesnil informace týkající se významu Spolany Neratovice jako znečišťovatele nebezpečnými látkami Petrlík. Za zmínku určitě stojí i fakt, že LZ Draslovka Kolín opět vede celostátní tabulku největších znečišťovatelů vod kyanidy. Středočeský kraj má také poměrně hodně zdrojů úniků styrenu. Největším je Kaučuk Kralupy nad Vltavou, ale vlašimská laminátovna Lubomír Jíša mu zdárně sekunduje.

Protože každá látka působí jinak na lidské zdraví či na životní prostředí, není možné určit největší znečišťovatele pouhým součtem vypouštěných emisí. Arnika se proto soustředila na rakovinotvorné látky, látky poškozující rozmnožování (reprotoxické), skleníkové plyny, látky poškozující ozónovou vrstvu Země, plyny přispívající ke tvorbě kyselých srážek, perzistentní organické látky, rtuť, polyaromatické uhlovodíky a styren.

Žebříčky provozů, které vypouštějí nejvíce škodlivin do vzduchu, vody, půdy či odpadů, zveřejňuje Arnika již druhým rokem. „V Integrovaném registru znečišťování veřejnost nenajde přehlednou souhrnnou tabulku, ze které by bylo možné snadno vyčíst, kdo patří k největším znečišťovatelům prostředí. Protože ani vláda dosud nepřišla s komplexním programem, který by motivoval firmy ke snižování vypouštěných škodlivin, zůstává tato databáze jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak snížit emise toxických látek z konkrétních provozů. Žádná firma totiž nestojí o pověst největšího znečišťovatele životního prostředí, a proto se snaží sestoupit alespoň o nějakou příčku níž. V USA se díky zprovoznění registru a programu motivujícímu ke snižování množství vypouštěných látek podařilo snížit emise toxických látek o 46 % během pěti let,“ uvedl tiskový mluvčí Arniky Marek Jehlička.

Informace do registru letos ohlásilo 108 provozů na území Středočeského kraje, což je o 12 méně ve srovnání s minulým rokem. Nejčastěji ohlašovanou látkou byl amoniak, a to pro rekordních sedmdesát provozoven, mezi 13 až 16 případy to pak byly emise oxidů dusíku, uhličitého a oxidů síry do ovzduší.

Posouzení největších znečišťovatelů je velmi složitým procesem, při němž je nutné zohlednit řadu odborných aspektů, jejichž rozsah není možné jednoduše vylíčit v tiskové zprávě. Pro úplné pochopení posuzovaných kritérií proto doporučujeme navštívit internetovou stránku /irz, kde Arnika zveřejňuje celou analýzu IRZ včetně vysvětlení použitých postupů. Arnika rovněž postupně zveřejní žebříčky největších znečišťovatelů po jednotlivých krajích České republiky. Žebříček pro Středočeský kraj je sedmým v pořadí po Praze, Kraji Vysočina, krajích Ústeckém, Pardubickém, Karlovarském a Moravskoslezském.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu