Nezatěžujte nás další spalovnou, zní i po půl roce z Ostravska

7.9.2019 - OSTRAVA | Články
Začátek veřejného projednávání doplněné dokumentace k nové lince spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě
Foto: Sarah Ožanová, Arnika
Přesně po půl roce od prvního proběhlo v pátek 6. září v Ostravě druhé veřejné projednávání k záměru na rozšíření ostravské spalovny nebezpečných odpadů. Společnost SUEZ Využití zdrojů v červnu k záměru zveřejnila druhou, upravenou verzi dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, která byla společnosti v březnu vrácena k doplnění. Druhé veřejné projednávání provázela změna termínu a tradičně i silné emoce.

Původně bylo datum projednávání stanoveno na pondělí 2. září, dva týdny před tímto termínem však bylo na žádost generálního ředitele společnosti SUEZ Využití zdrojů Zdeňka Horsáka přesunuto. Horsák se při tom odkazoval na fakt, že technický ředitel Petr Špičák bude tou dobou v zahraničí, takže by se nemohl projednávání zúčastnit. Veřejné projednávání tak nakonec probíhalo v nešikovném termínu začátku prvního zářijového víkendu. I přesto si ho nenechalo ujít kolem stovky lidí a atmosféra ve velkém sálu budovy společnosti DTO CZ na Mariánském náměstí v Ostravě byla stejně jako při prvním projednávání napjatá. „Nezatěžujte dál Ostravu,“ zaznívalo ze všech stran, mimo jiné i od zástupců města Ostravy a tentokrát i kraje. Nejčastěji se probíralo právě téma ochrany životního prostředí a zdraví lidí na Ostravsku.

„Nová verze dokumentace nijak nereaguje na většinu připomínek, které jsme vznesli, proto ji nepovažujeme za doplněnou tak, jak oznamovateli uložilo Ministerstvo životního prostředí. Velkou část připomínek jsme museli vznést znovu, často téměř beze změny, a proto jsme se k nim vraceli také na veřejném projednávání,“ uvedla Sarah Ožanová z programu Toxické látky a odpady spolku Arnika. Hlavní výtkou, která k oznamovateli směřovala z řad zástupců Arniky, byl fakt, že za avizovaným snížením kapacity plánované linky spalovny z 20 000 na 15 000 tun odpadů za rok stojí pouze snížení roční, ne však denní a maximální okamžité kapacity, která zůstala stejná jako v původní dokumentaci. Lze se tak domnívat, že roční kapacita linky by mohla být v budoucnu navýšena pouze změnou integrovaného povolení. Zástupce společnosti SUEZ Využití zdrojů komentoval tuto výtku argumentem, že „jde o technickou záležitost“, kterou si vyžaduje potřeba rezervy z důvodu kolísající struktury odpadu nebo probíhajících odstávek zařízení. „To považujeme tak trochu za výmluvu,“ komentoval toto zdůvodnění Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady spolku Arnika.

Odmítavý postoj většiny přítomných nezměnila ani nabídka kompenzací, kterou společnost SUEZ Využití zdrojů na projednávání předběžně nastínila. Diskutovala se výměna kotlů či linka elektroautobusu v Ostravě. Přesto místní opakovaně poukazovali na to, že z hlediska kapacity není další spalovna nebezpečných odpadů v Moravskoslezském kraji potřeba, zvláště vzhledem k tomu, že v minulých letech stále probíhaly likvidace starých ekologických zátěží, které objem nebezpečných odpadů v Moravskoslezském kraji dlouhodobě zvyšovaly. „Podle nás je výstavba spalovny zpátečnický krok, zabrzdí to v kraji recyklaci a předcházení vzniku nebezpečného odpadu na desítky let,“ upozornil jeden z účastníků projednávání. Na velké rezervy v třídění a recyklaci odpadu ze zdravotnictví v České republice upozornil také jeden přítomný lékař. Zmiňováno bylo také nebezpečí havárie (zvláště vzhledem k nedávnému požáru, který v areálu spalovny propukl v červnu) a problematika likvidace odpadů ze spaloven.

Dokumentaci ke spalovně, všechna zaslaná vyjádření, jednotlivé připomínky i názor veřejnosti by teď měl ve svém posudku zohlednit zpracovatel posudku Václav Obluk. Na základě jeho doporučení pak Ministerstvo životního prostředí vydá k záměru závazné stanovisko.

Novou i původní dokumentaci a všechny ostatní dokumenty týkající se procesu posuzování vlivů záměru CENNZO Ostrava, jak se projekt oficiálně nazývá, na životní prostředí (EIA) najdete v Informačním systému EIA.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu