Zveme vás na celodenní akci: Sekáč je láska

Zveme vás na celodenní akci: Sekáč je láska

11,00-18,00 swap Přinést můžete oblečení všeho druhu, pánské a velké velikosti jsou žádané, květiny, domácí a sportovní potřeby, knihy. Noste prosím pěkné, čisté kousky, které...

Exkurze kolem Dolního Dněstru ukázala na rizika pro místní biodiverzitu

Exkurze kolem Dolního Dněstru ukázala na rizika pro místní biodiverzitu

Během semináře a exkurze na levém břehu Dněstru se podělili hned tři odborníci : Nikolaj Romanovič , vedoucí výzkumný pracovník Státní přírodní rezervace Iagorli k , Dimitrij...

Dobrovolní strážci přírody v Moldavsku jsou nyní lépe vybaveni pro jejich práci

Dobrovolní strážci přírody v Moldavsku jsou nyní lépe vybaveni pro jejich práci

První workshop se konal 13. dubna v Ústavu pro výzkum a vývoj lesnictví (ICAS) a zahájil jej Ion Bulmaga, ředitel Inspektorátu ochrany životního prostředí, pod který strážci...

Skutečný osud vytříděných PET lahví a další novinky v nakládání s odpady

Skutečný osud vytříděných PET lahví a další novinky v nakládání s odpady

Kde skutečně končí vytříděné PET lahve? Ministerstvo životního prostředí realizovalo v tomto roce pokus , kdy pomocí lokátorů sledovalo pohyb 100 PET lahví vyhozených do žlutých...

Proběhlo veřejné projednání ke spalovně v Písku, jedné ze čtyř v Jihočeském kraji

Proběhlo veřejné projednání ke spalovně v Písku, jedné ze čtyř v Jihočeském kraji

Kapacita všech čtyř spaloven dalece přesahuje produkci směsných komunálních odpadů v kraji, v současnosti i v budoucnosti, na základě trendů a předpokladů Ministerstva životního...

Moldavané na studijní cestě po Česku

Moldavané na studijní cestě po Česku

Během intenzivní týdenní cesty jsme si nejen představili charakter jednotlivých chráněných území a jejich management, ale především také evropský přístup k ochraně přírody....

Až do 9. června můžete s Patagonií běhat pro Arniku a čisté ovzduší!

Až do 9. června můžete s Patagonií běhat pro Arniku a čisté ovzduší!

Organizovaný běh, kterého se zúčastnili i zástupci Arniky, se konal v sobotu 1. června 2024 ve Zbraslavi, pod vrchem Závist. I přes celodenní déšť se tu setkali běžci a běžkyně,...

Chcete rozeznat skryté zdravotní hrozby přímo u vás doma? Zkuste webovou aplikaci CheckED

Chcete rozeznat skryté zdravotní hrozby přímo u vás doma? Zkuste webovou aplikaci CheckED

Spolek Arnika se zaměřuje nejen na ochranu životního prostředí, ale také na zdravou domácnost. Proto například aktivně informuje veřejnost o škodlivých chemických látkách, běžně...

Čtvrté mezinárodní jednání o omezení plastového znečištění pro sebe ukradl chemický průmysl

Čtvrté mezinárodní jednání o omezení plastového znečištění pro sebe ukradl chemický průmysl

Na dubnová mezinárodní vyjednávání se akreditovalo téměř dvě stě lobbistů, nejčastěji z odvětví chemického a fosilního průmyslu. Jejich počet tak byl zhruba třikrát vyšší než...

Multikomoditní sběr odpadů v Praze: S PETkou, krabicí od mléka... i plechovkou do jednoho kontejneru?

Multikomoditní sběr odpadů v Praze: S PETkou, krabicí od mléka... i plechovkou do jednoho kontejneru?

Jednou z těch hlavních je efektivnější využití místa na sběrných stanovištích. Zvláště místo v “oranžových” kontejnerech, tedy v těch určených pro nápojové kartony, totiž někdy...

Poznáte, jestli je vaše domácnost zdravá? Arnika vyškolila první ambasadory

Poznáte, jestli je vaše domácnost zdravá? Arnika vyškolila první ambasadory

Nebezpečné chemické látky si obvykle spojujeme s těžkým průmyslem a znečištěnými místy v okolí chemických závodů. S mnoha nebezpečnými chemickými látkami se přitom setkáváme tam,...

Pozvánka na Setkání přátel Labe

Pozvánka na Setkání přátel Labe

Cílem setkání je poskytnout prostor pro výměnu zkušeností , přeshraniční navazování kontaktů , ale také prohlubování znalostí , jejichž prostřednictvím budeme společně utvářet...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě