Dobrovolní strážci moldavské přírody udělali v posledním roce velký pokrok

Dobrovolní strážci moldavské přírody udělali v posledním roce velký pokrok

Na konci roku 2023 proběhla dvě setkání , jedno na každém břehu Dněstru . Na levém břehu , v mezinárodně neuznané Podněsterské moldavské republice , oficiální strážci přírody...

Podporujeme ekologicky zaměřené občanské iniciativy v Moldavsku pomocí malých grantů

Podporujeme ekologicky zaměřené občanské iniciativy v Moldavsku pomocí malých grantů

Jde o součást našeho dlouhodobého projektu, který v Moldavsku běží ve spolupráci s místní ekologickou nevládkou Biotica, a to díky podpoře Programu transformační spolupráce...

Chtějí nás buď usmažit anebo utopit v plastech

Chtějí nás buď usmažit anebo utopit v plastech

Jsem na vyjednávání globální úmluvy o plastech, které vyvolaly hromady plastových odpadů v moři, na plážích, v řekách a koneckonců i v lesích. Jeden by si řekl, že nejlepší...

V první linii klimatické krize: vloni bylo zavražděno skoro dvě stě ochránců životního prostředí

V první linii klimatické krize: vloni bylo zavražděno skoro dvě stě ochránců životního prostředí

“Přestože je celkový počet zabitých o něco nižší než za rok 2021, neznamená to, že by se situace výrazně zlepšila. Postup klimatické krize a neustále se zvyšující poptávka po...

Nová reportáž ČT ukazuje pestré tváře ochrany přírody v Moldavsku

Nová reportáž ČT ukazuje pestré tváře ochrany přírody v Moldavsku

→ Celá videoreportáž České televize „ Arnika v Moldavsku “ Arnika v Moldavsku působí od roku 2020. Spolu s nevládní organizací Biotica pomáháme občanské společnosti v ochraně...

Jak udržet vodu v krajině a bránit erozi? V Moldavsku odpovídáme zelenými pásy u polí

Jak udržet vodu v krajině a bránit erozi? V Moldavsku odpovídáme zelenými pásy u polí

Jako možné východisko z této situace se nabízí omezení eroze a lepší zádrž vody v krajině prostřednictvím výsadby zelených pásů podél polí, případně rozdělení polních bloků na...

Negativní dopady spaloven odpadů v kostce!

Negativní dopady spaloven odpadů v kostce!

Energie ze spaloven není „zelená“ Spalování odpadů, podobně jako spalování uhlí, produkuje velké množství oxidu uhličitého, který je hlavním hnacím motorem klimatické změny....

Tým Bořena posekal louky pod Lipskou horou. Tak jako každý rok

Tým Bořena posekal louky pod Lipskou horou. Tak jako každý rok

Při absenci turistů i turistických značek si tak na Lipské hoře a okolních sopečných kopcích můžete nejlépe vychutnat krásu krajiny mezi Labem a Ohří. A mimo jiné, také krásu...

Legislativa pro ochranu vzrostlých stromů se musí změnit. Arnika si vyměňuje zkušenosti a nápady i s polskými ekology

Legislativa pro ochranu vzrostlých stromů se musí změnit. Arnika si vyměňuje zkušenosti a nápady i s polskými ekology

Například s polskou organizací Fundacja Ekorozwoju se navzájem inspirujeme při formulování požadavků a předvídání dopadů navrhovaných změn. Skutečnosti brzdící lepší ochranu...

Letošní kosení luk pod Lipskou horou podpořila ČSOB a Fórum dárců, přidejte se!

Letošní kosení luk pod Lipskou horou podpořila ČSOB a Fórum dárců, přidejte se!

Tým Bořena je nejstarší kamínek v mozaice činností Arniky. Založila jej skupina lidí, kteří před více než čtyřiceti lety nebyli ochotni připustit zasypání cenných květin výsypkou...

Nature Restoration Law. Ochrana a také obnova toho, co bylo zničeno

Nature Restoration Law. Ochrana a také obnova toho, co bylo zničeno

Ochrana toho, co nám z cenné přírody zbylo, je potřebná, ale nestačí to k uchování biologické rozmanitosti. Musíme obnovit také to, co jsme zničili a vrátit přírodu zpět i mimo...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě