Řekněte jasné ne omezování informací o toxických látkách, vyzývají odborníci ministra

5.2.2014 - ČR / PRAHA | Tiskové zprávy
Znečištěné odpadní vody vytékající do životního prostředí
Výzvu k jasnému odstřižení od chemického průmyslu poslali novému ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi (ANO) představitelé třiceti českých nevládních organizací, iniciativ a odborníků. Podle nich má teď Brabec hájit veřejný zájem, ústavní právo na zdravé životní prostředí a svobodný přístup k informacím o jeho znečišťování. Za jeden z důkazů nezávislosti by ekologické organizace považovaly, kdyby ministr jasně a veřejně deklaroval, že nebude navrhovat ani podporovat omezení práva na informace o toxických látkách v prostředí. Jednotlivé průmyslové provozy totiž musí hlásit, jaké látky vypouštějí do životního prostředí anebo opouštějí jejich areál a data jsou díky Integrovanému registru znečišťování dostupná veřejnosti. Společný dopis s návrhem ministrovi odeslal předseda Arniky RNDr. Jindřich Petrlík.

„Považujeme za logické, aby nový ministr životního prostředí Richard Brabec předešel možným spekulacím a vzhledem ke své profesní minulosti jasně deklaroval, že nebude hrát do karet chemičkám. Jako představitel Svazu chemického průmyslu, který se snaží omezit registr znečišťování již od jeho počátku, by měl nyní na ministerstvu životního prostředí hájit zcela jiné zájmy. Jasným ‚ne‘ právě škrtům v registru znečišťování demonstruje, že pochopil, jak se změnila jeho role a že nehájí zájmy chemického průmyslu, ale čisté životní prostředí, zdraví obyvatel Česka a právo na informace o životním prostředí,“ říká předseda Arniky a vedoucí programu Toxické látky a odpady Jindřich Petrlík. „Integrovaný registr znečišťování totiž shromažďuje a veřejnosti zpřístupňuje údaje, jaké chemické látky vypouští do vzduchu či do řeky a kolik jich v odpadu produkuje továrna v sousedství kohokoli z nás. Je to unikátní databáze informací o toxických látkách, bez které se neobejde ani funkční státní správa,“ dodává Petrlík.

Podpořím aktivity Arniky darem

nebo
,- Kč
darujme

K tomuto kroku Brabce vedle Arniky vyzývají také například Agora CE, Auto*Mat, Ekologický institut Veronica, Greenpeace, Hnutí Duha, Pražské matky, ostravské sdružení Vzduch, Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ), Svaz ochrany přírody a krajiny ČR, Zelený kruh či odborníci, kteří pomáhali IRZ v České republice zavést ve spolupráci s OECD (1) Ondřej Velek a Miroslav Šuta.

„Vláda se v koaliční smlouvě zaručila, že nebude omezovat právo veřejnosti na účast v rozhodování. Právo na přístup k informacím je samozřejmou součástí tohoto práva, a proto očekáváme, že nebude omezen ani rozsah Integrovaného registru znečišťování,“ říká expert na politiku životního prostředí Mgr. Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu.

V dopise adresovaném ministru Brabcovi se také píše:
„Svaz chemického průmyslu v dosud prosazoval razantní škrty v Integrovaném registru znečišťování, se kterými Ministerstvo životního prostředí konzistentně nesouhlasilo. Chtěl, aby stát zcela zrušil ohlašování chemických látek v odpadech a aby se povinnost ohlašování omezila pouze na provozy, po kterých to vyžaduje evropské nařízení o registru. Z registru by tak zmizela polovina informací dnes dostupných veřejnosti, včetně velkých zdrojů potenciálně karcinogenního styrenu.“

„(…) věříme, že by veřejnost přijala s ulehčením, kdybyste se rozhodl už nyní předem anoncovat, že během Vašeho mandátu MŽP nebude navrhovat ani podporovat škrty v současném rozsahu IRZ, včetně informací o přenosech chemických látek v odpadech.“

„Proto si Vám dovolujeme navrhnout, abyste vystoupil s veřejným prohlášením, kde škrty v IRZ explicitně, důrazně a rozhodně vyloučíte. Určitě by to rozptýlilo velkou část pochybností, kterou veřejnost nyní má o Vaší nestrannosti při regulaci chemického průmyslu.“

Z dat Integrovaného registru znečišťování Arnika každoročně sestavuje a zveřejňuje žebříčky největších znečišťovatelů. Lidé pak na jejich základě více tlačí na znečišťovatele, aby své provozy vyčistili.

Ekologické organizace jsou naopak připraveny na jednání, která by v registru zajistila, že budou lépe monitorovány emise rakovinotvorného benzo-a-pyrenu, který zatěžuje plíce a zdraví zejména obyvatel Ostravska, ale i Ústecka nebo Českých Budějovic.

Podepište petici za zachování Integrovaného registru znečišťování

Poznámky:
(1) OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – organizace sdružující vyspělé země se sídlem v Paříži. Ke stěžejním oblastem činnosti této organizace patří také ochrana životního prostředí a dostupnost informací o jeho znečišťování dlouhodobě prosazuje zaváděním systémů registrů znečišťujících látek, anglicky Pollutant Release and Transfer Registers (PRTRs).

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí