Rok 2006 bude pro životní prostředí důležitým rokem

30.12.2005 - PRAHA/LIBEREC/DĚČÍN/OSTRAVA | Novinky
V roce 2006 očekáváme řadu událostí a diskusí, které nepochybně ovlivní i ochranu životního prostředí či přímo jeho stav. Určitě bude pokračovat začatá diskuse o ekologické dani, budou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a do části Senátu PČR. Politici budou před nimi se zvýšenou intenzitou slibovat mimo jiné i změny v oblasti životního prostředí a někdy je také činit. Na úrovni Evropské unie se rozhodne o konečné podobě nařízení REACH, které by mělo změnit dosavadní systém registrace a autorizace chemických látek uváděných i již uvedených na trh. Bude pokračovat diskuse o vyhlášení či nevyhlášení chráněné ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší a několika dalších územích. Hned na počátku roku lze očekávat diskusi o plánované vodní nádrži Vilémov, která by zatopila celé údolí mezi Jizerskými horami a Krkonošemi od Kořenova po Harrachov a Rokytnici nad Jizerou. Lidé se budou také vyjadřovat k prolomení těžebních limitů pod Krušnými horami a k zachování či bourání Horního Jiřetína a Černic. Ve Spolaně Neratovice a ve Spolchemii Ústí nad Labem začnou sanace dvou velkých ekologických zátěží.
V roce 2006 očekáváme řadu událostí a diskusí, které nepochybně ovlivní i ochranu životního prostředí či přímo jeho stav. Určitě bude pokračovat začatá diskuse o ekologické dani, budou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a do části Senátu PČR. Politici budou před nimi se zvýšenou intenzitou slibovat mimo jiné i změny v oblasti životního prostředí a někdy je také činit. Na úrovni Evropské unie se rozhodne o konečné podobě nařízení REACH, které by mělo změnit dosavadní systém registrace a autorizace chemických látek uváděných i již uvedených na trh. Bude pokračovat diskuse o vyhlášení či nevyhlášení chráněné ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší a několika dalších územích. Hned na počátku roku lze očekávat diskusi o plánované vodní nádrži Vilémov, která by zatopila celé údolí mezi Jizerskými horami a Krkonošemi od Kořenova po Harrachov a Rokytnici nad Jizerou. Lidé se budou také vyjadřovat k prolomení těžebních limitů pod Krušnými horami a k zachování či bourání Horního Jiřetína a Černic. Ve Spolaně Neratovice a ve Spolchemii Ústí nad Labem začnou sanace dvou velkých ekologických zátěží.

Do konce roku 2006 bude také jasnější výklad dioxiny, polychlorovanými bifenyly a hexachlorbenzenem jako nezamýšlenými vedlejšími produkty.

Sdružení Arnika bude v roce 2006 pokračovat v kampani Budoucnost bez jedů a hájit Integrovaný registr znečišťování proti očekávanému omezení. Průmysl dlouhodobě vyvíjí tlak na to, aby nebylo nutné do registru ohlašovat obsah nebezpečných látek v odpadech a semináře pořádané Ministerstvem životního prostředí ČR naznačily, že se o takovém omezení uvažuje. "Veřejnost by se tak například nedozvěděla o tunách vysoce nebezpečných látek jež končí v odpadech a zmizel by tlak na vyloučení vzniku takovýchto odpadů. Jedná se například o stovky tun hexachlorbenzenu, který vzniká ve Spolchemii v Ústí nad Labem," upřesnil vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů RNDr. Jindřich Petrlík.

V roce, který je před námi, budou pokračovat i další dva projekty Arniky: Natura 2000 a Zachraňme stromy. Centrum pro podporu občanů v roce 2006 dokončí své rozšíření o pobočky v Ostravě, Děčíně a Jihlavě v rámci projektu podpořeného z fondů EU v programu "Posilování činnosti nestátních neziskových organizací monitorujících a prosazujících zájmy občanů" (Program Transition Facility 2004). Již v lednu také začne Arnika pracovat s Aholdem na projektu náhrady PVC obalů na potraviny.

Na Liberecku se bude rozhodovat hned o dvou věcech souvisejících s místní spalovnou komunálních odpadů Termizo: o použití popílku a strusky na cyklostezce v Oldřichově v Hájích a o vydání integrovaného povolení pro spalovnu. Pro další fungování spalovny je mnohem důležitější integrované povolení, přestože se více mluví o popílku a strusce na cyklostezce.

O další spalovně se nejspíš v roce 2006 rozhodne také v Opatovicích na pomezí krajů Královéhradeckéh a Pardubického.

Banner-stika

Sledujte nás: