#Prevence odpadů

Secondhand revoluce: ekologický trend v módním světě

Secondhand revoluce: ekologický trend v módním světě

V době, kdy se slovo "móda" stává synonymem neustálých změn a nekonečné spotřeby, vstupuje na scénu generace Z s odvážným poselstvím: Udržitelnost a ekologie mají své výrazné...

Re-use pointy v Praze. Kde je najdete a jak fungují.

Re-use pointy v Praze. Kde je najdete a jak fungují.

Re-use pointy jsou nedílnou součástí cirkulární ekonomiky. Nevyhazujme funkční věci, opravme je, používejme nebo je darujme.

Spotřeba hliníkových plechovek roste, jejich dopad také

Spotřeba hliníkových plechovek roste, jejich dopad také

Hliníkové plechovky mají největší dopad na životní prostředí ze všech nápojových obalů. Přesto jejich výroba roste. Zatímco v roce 2007 byla jejich spotřeba v ČR asi 230 miliónů...

Arnika vzdělávala nejmenší na Dni Země v Třinci a Jalbunkově

Arnika vzdělávala nejmenší na Dni Země v Třinci a Jalbunkově

Na jaře se Arnika zapojila do oslav Dne Země v Třinci a Jablunkově. Pro žáky mateřských a základních škol byl připraven bohatý program.

O plastech, nutnosti snižovat jejich spotřebu a jejich recyklaci

O plastech, nutnosti snižovat jejich spotřebu a jejich recyklaci

Využití plastů a nakládání s odpadními plasty představuje v současnosti velkou výzvu. Plasty jsou dnes všudypřítomné. Jejich spotřeba se od roku 1960 zdvacetinásobila a to sebou...

Leták Kompostujte BIO odpad

Leták Kompostujte BIO odpad

Na podporu domácího kompostování jsme připravili stručný letáček zaměřený na kompostování kuchyňských odpadů a na kompostování v plastových kompostérech. Na podporu kompostování...

Odpadový Oskar v médiích

Odpadový Oskar v médiích

Letos jsme již po čtvrté vyhlásili soutěž Odpadový Oskar, ve které oceňujeme obce s nízkou produkcí směsného komunálního odpadu (SKO). Smyslem je ukázat na dobrých příkladech, že...

Jak v ČR omezit skládkování odpadu a naplnit cíle oběhového hospodářství

Jak v ČR omezit skládkování odpadu a naplnit cíle oběhového hospodářství

Pokud v ČR bude v popelnicích končit tolik odpadu jako dnes, evropské cíle v odpadovém hospodářství nesplníme. Produkci směsného odpadu je třeba snížit o 1 milión tun. V jiných...

Obce s nejnižší produkcí odpadů získaly Odpadového Oskara

Obce s nejnižší produkcí odpadů získaly Odpadového Oskara

Spolek Arnika letos po čtvrté ocenil obce s nejnižší produkcí směsného komunálního odpadu do 150 kg na osobu za rok. Zcela nejméně směsných odpadů vyhodí obyvatelé obce Lány...

Arnika zkoumala odpadové hospodářství malých obcí

Arnika zkoumala odpadové hospodářství malých obcí

V České republice existují veliké rozdíly v produkci směsných komunálních odpadů v obcích a městech. Největší rozdíly jsou v malých obcích. Pokud vyloučíme rekreační oblasti, pak...

Obce musí snížit produkci směsného odpadu. Pomoci jim má příručka Odpadové hospodářství obcí

Obce musí snížit produkci směsného odpadu. Pomoci jim má příručka Odpadové hospodářství obcí

Česká republika se potýká s vysokou produkcí směsného odpadu. Češi produkují o 100 kg směsného odpadu na 1 obyvatele za rok více než v Rakousku nebo Německu. Od roku 2024 bude...

Odpadové hospodářství obcí - příručka pro obce

Odpadové hospodářství obcí - příručka pro obce

Příručka pro obce zaměřená na možnosti snižování jak celkové produkce odpadů, tak produkce směsného (zbytkového) odpadu. Autor textů: Ing. Milan Havel, Arnika - program Toxické...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Petice za obnovu české přírody Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Petice za obnovu české přírody

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě