Největší bosenská přehrada přišla u soudu o povolenky a stavět se nebude

Největší bosenská přehrada přišla u soudu o povolenky a stavět se nebude

Původní povolení vydané v roce 2013 obnovilo Ministerstvo uzemného plánování, staveb a ekologie Republiky srbské (jedné ze dvou entit Bosny a Hercegoviny) v květnu 2018. Aarhuské...

Arnika vzdělávala nejmenší na Dni Země v Třinci a Jalbunkově

Arnika vzdělávala nejmenší na Dni Země v Třinci a Jalbunkově

Informační stánek Arniky byl zaměřen na odpady. Děti se mohly dozvědět něco o žížalách žijících v takzvaném vermikompostéru, ve kterém lze kompostovat zbytky kuchyňského odpadu...

Spalovna v Chebu stát nebude, společnost Terea Cheb se projektu po sedmi letech vzdává

Spalovna v Chebu stát nebude, společnost Terea Cheb se projektu po sedmi letech vzdává

Chebské ZEVO provází od počátku pochybnosti a odpor místních. Poté, co záměr prošel procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) se získávání potřebných povolení na...

Kompatibilní tonery nelze recyklovat

Kompatibilní tonery nelze recyklovat

Když toner doslouží Po vyčerpání barvy v toneru máme na výběr zpravidla ze tří možností. Můžeme si pořídit novou originální kazetu podle výrobce tiskárny, renovovanou nebo...

Zklidní Praha magistrálu? Pražské spolky představily zastupitelům vlastní návrhy

Zklidní Praha magistrálu? Pražské spolky představily zastupitelům vlastní návrhy

Namísto koncepčního řešení, aby v centru skutečně ubylo aut a lidem se v Praze žilo lépe, přichází magistrát jen s dílčími úpravami. Spolky Auto*Mat , Anthropictures , Centre for...

Plazmové zplyňování je spalovna, zplyňovat veškerý odpad je nesmyslné

Plazmové zplyňování je spalovna, zplyňovat veškerý odpad je nesmyslné

„Kraj sice vyprodukuje ročně 300 tisíc tun SKO (směsného komunálního odpadu), ale to je pouze jeden z mnoha typů odpadů, které lze recyklovat plazmou,“ píše se v článku. Směsný...

Dokumentaci k zařízení na plazmové zplyňování v Horním Benešově čeká přepracování

Dokumentaci k zařízení na plazmové zplyňování v Horním Benešově čeká přepracování

Ministerstvo životního prostředí po zpracování všech vyjádření rozhodlo o doplnění a dopracování dokumentace. Měla by v ní být mimo jiné dořešena otázku, odkud by měl pocházet...

Zastupitelé proti plánovanému zařízení na zplyňování odpadu v Horním Benešově

Zastupitelé proti plánovanému zařízení na zplyňování odpadu v Horním Benešově

Ve svém vyjádření k záměru společnosti SMOLO poukazují zastupitelé z Horního Benešova na to, že technologie plazmového zplyňování není provozně dostatečně prověřená. V tomto...

Lidé tančí a zpívají, chamtiví investoři tady nejsou vítáni, říká ke zrušeným elektrárnám bosenská ekoložka

Lidé tančí a zpívají, chamtiví investoři tady nejsou vítáni, říká ke zrušeným elektrárnám bosenská ekoložka

Seznamte se strážci řeky Kruščice objektivem fotografky Markéty Šedivé . Jak lidé z Kruščice přijali zprávu o pozitivním rozhodnutí novotravnického soudu? Jsou samozřejmě...

Radní se shodli, že odklad platnosti nového odpadového zákona nechtějí

Radní se shodli, že odklad platnosti nového odpadového zákona nechtějí

Nový zákon o odpadech by s sebou měl přinést řadu změn, které zásadně ovlivní odpadové hospodářství krajů a obcí. Asi nejdiskutovanější z nich je zákaz skládkování vybraných...

Kompenzace za jez v Děčíně v zahraničí? Podle Evropské komise nesmysl

Kompenzace za jez v Děčíně v zahraničí? Podle Evropské komise nesmysl

"Členské státy jsou odpovědné za provádění právních předpisů EU v rámci svých hranic. Jakákoli kompenzační opatření zaměřená na zachování soudržnosti sítě Natura 2000 by proto...

Ministerstvo vrátilo dokumentaci k plánované spalovně nebezpečných odpadů v Ostravě k doplnění

Ministerstvo vrátilo dokumentaci k plánované spalovně nebezpečných odpadů v Ostravě k doplnění

Jedním z hlavních argumentů, proč by kapacita spalovny měla být navýšená, je velká produkce nebezpečného odpadu v kraji. Nicméně ze současné dokumentace není jasné, jaký typ...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – i prakticky údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.