Dioxiny při požárech skládek versus dioxiny ze spaloven.

Dioxiny při požárech skládek versus dioxiny ze spaloven.

Vaše srovnání emisí dioxinů ze skládek s tím, kolik jich produkuje spalovna, tedy kulhá na obě nohy. Nechci v žádném případě obhajovat skládky a tvářit se, že požáry na nich...

Zapáchající spalovna ve Strakonicích větší nebude

Zapáchající spalovna ve Strakonicích větší nebude

Společnost RUMPOLD svůj projekt zveřejnila v září tohoto roku, čímž odstartovala proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) . Jejím záměrem bylo rozšíření kapacity...

Ostravská spalovna dostala zelenou – přes nesouhlas místních, města i kraje

Ostravská spalovna dostala zelenou – přes nesouhlas místních, města i kraje

Každému, kdo byl svědkem prvního a druhého veřejného projednávání projektu na rozšíření ostravské spalovny, muselo být jasné, s jak jednoznačným nesouhlasem se projekt mezi...

Bambusové kelímky a nádobí mohou uvolňovat karcinogenní formaldehyd, odhalil Německý spolkový úřad pro posuzování rizik

Bambusové kelímky a nádobí mohou uvolňovat karcinogenní formaldehyd, odhalil Německý spolkový úřad pro posuzování rizik

Jak zjistil německý Spolkový úřad pro posuzování rizik (BfR), nádobí a kelímky vyrobené z melamin-formaldehydové pryskyřice (MFH) kombinované s výplní z bambusových vláken...

Jihomoravský kraj má již čtvrtou obec oceněnou Odpadovým Oskarem jako příklad dobré praxe

Jihomoravský kraj má již čtvrtou obec oceněnou Odpadovým Oskarem jako příklad dobré praxe

V obci byl realizován za podpory OPŽP systém třídění systémem door to door, kdy domácnosti mají nádoby na tříděný sběr odpadu přímo u domu (na papír, na plasty, na bioodpad a...

Spalovna se ve Vsetíně stavět nebude, alespoň zatím

Spalovna se ve Vsetíně stavět nebude, alespoň zatím

Stalo se tak den po tom, co vsetínští radní doporučili předložit na nejbližším zastupitelstvu návrh usnesení, které s výstavbou spalovny vyjadřuje nesouhlas. „Je nám líto, že...

Rozbory velkoobjemových kontejnerů  v Beskydech

Rozbory velkoobjemových kontejnerů v Beskydech

Na podzim roku 2019 jsme provedli namátkové rozbory velkoobjemových kontejnerů. Zaměřili jsme se na ty, kde převažovaly pytle s domovním odpadem (bez vyhozeného nábytku,...

Odevzdali jsme naše připomínky k územní studii Bubny

Odevzdali jsme naše připomínky k územní studii Bubny

Ta stanovuje budoucí vizi rozvoje největšího brownfieldu v Praze a má sloužit jako podklad pro změnu územního plánu a sejmutí stavební uzávěry z území. Zvláštní pozornost jsme v...

Tým Bořena slaví! Už 40 let chrání vzácnou přírodu Českého středohoří

Tým Bořena slaví! Už 40 let chrání vzácnou přírodu Českého středohoří

„Původně jsme chtěli zkoumat vývoj přírodního prostředí v okolí bývalé vesnice Radovesice, protože nás zajímala archeologie a chtěli jsme vědět, v jakém prostředí žili lidé v...

Liberecká spalovna opět v plamenech

Liberecká spalovna opět v plamenech

Hořet začal obsah takzvaného bunkru, ve kterém je odpad skladován před spálením. Zasaženo bylo zhruba 220 tun materiálu. Podle předsedy představenstva spalovny Pavla Bernáta...

Seminář „Praktické zkušenosti při jednání s developery“

Seminář „Praktické zkušenosti při jednání s developery“

FOTOGALERIE ZDE >>> VIDEOZÁZNAM ZDE >>> Prezentace v záznamu: Viktor Šíma, kolektiv SVJ Černý Most – projekt Canaba, Černý Most - čas 4:01 až 8:30 Zuzana Malá, Ochrana Roztyl,...

Stávkujeme za klima

Stávkujeme za klima

Proč stávkujeme zrovna dnes? V pondělí 23. září se v New Yorku koná summit OSN pro klimatickou akci, na kterém politické špičky představí, jak se hodlají klimatické krizi...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – i prakticky údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.