Veolia prosadila vybudování spalovny v karvinské teplárně

Veolia prosadila vybudování spalovny v karvinské teplárně

Záměr společnosti Veolia se v Informačním systému EIA objevil v květnu 2018. Poměrně nenápadně pak prošel celým procesem posuzování vlivů na životní prostředí, včetně veřejného...

Pardubická spalovna zpátky na scéně

Pardubická spalovna zpátky na scéně

Pro pardubické je to dlouhá historie. Jejím ústředním bodem je torzo staré spalovny v areálu Synthesia Semtín v Rybitví. Ta sloužila od roku 1997 do roku 2004 především k...

Vyzvali jsme ministra Brabce, aby se postavil za lepší ochranu evropských vod

Vyzvali jsme ministra Brabce, aby se postavil za lepší ochranu evropských vod

Vážený pane ministře Brabče, na základě níže uvedených argumentů bychom Vás chtěli požádat, abyste se během rozpravy Rady 5. března postavil na stranu více jak 375 tisíc občanů,...

Evropská unie zrušila recyklační výjimku pro toxický zpomalovač hoření PBDE

Evropská unie zrušila recyklační výjimku pro toxický zpomalovač hoření PBDE

O zpomalovači hoření PBDE víme, že narušuje funkci štítné žlázy a u dětí způsobuje neurologické poruchy nebo poruchy pozornosti. Před deseti lety bylo jeho používání celosvětově...

Na kišiněvských trzích se prodávají ryby z Červeného seznamu ohrožených druhů

Na kišiněvských trzích se prodávají ryby z Červeného seznamu ohrožených druhů

Tato ryba je na kišiněvských trzích k dostání relativně levně, za 50 moldavských leu (69 Kč) za kilo. Vzhledem k tomu, že pokuty za její lov a prodej jsou poměrně vysoké - 11 250...

Malešická spalovna plánuje, že navýší svůj provoz

Malešická spalovna plánuje, že navýší svůj provoz

Pražské služby svůj záměr zveřejnily v červenci 2019. Žádaly v něm o povolení ke „sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice“, jinými slovy k navýšení provozu současné...

HP Pelzer potřebuje zlegalizovat černé stavby

HP Pelzer potřebuje zlegalizovat černé stavby

„Pokuty od úřadů celkově v řádech milionů korun, stížnosti od lidí na hluk, prach, zápach nebo zvýšenou dopravu. To už řadu let doprovází provoz podniku HP Pelzer,“ napsal...

Dioxiny při požárech skládek versus dioxiny ze spaloven.

Dioxiny při požárech skládek versus dioxiny ze spaloven.

Vaše srovnání emisí dioxinů ze skládek s tím, kolik jich produkuje spalovna, tedy kulhá na obě nohy. Nechci v žádném případě obhajovat skládky a tvářit se, že požáry na nich...

Zapáchající spalovna ve Strakonicích větší nebude

Zapáchající spalovna ve Strakonicích větší nebude

Společnost RUMPOLD svůj projekt zveřejnila v září tohoto roku, čímž odstartovala proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) . Jejím záměrem bylo rozšíření kapacity...

Ostravská spalovna dostala zelenou – přes nesouhlas místních, města i kraje

Ostravská spalovna dostala zelenou – přes nesouhlas místních, města i kraje

Každému, kdo byl svědkem prvního a druhého veřejného projednávání projektu na rozšíření ostravské spalovny, muselo být jasné, s jak jednoznačným nesouhlasem se projekt mezi...

Bambusové kelímky a nádobí mohou uvolňovat karcinogenní formaldehyd, odhalil Německý spolkový úřad pro posuzování rizik

Bambusové kelímky a nádobí mohou uvolňovat karcinogenní formaldehyd, odhalil Německý spolkový úřad pro posuzování rizik

Jak zjistil německý Spolkový úřad pro posuzování rizik (BfR), nádobí a kelímky vyrobené z melamin-formaldehydové pryskyřice (MFH) kombinované s výplní z bambusových vláken...

Jihomoravský kraj má již čtvrtou obec oceněnou Odpadovým Oskarem jako příklad dobré praxe

Jihomoravský kraj má již čtvrtou obec oceněnou Odpadovým Oskarem jako příklad dobré praxe

V obci byl realizován za podpory OPŽP systém třídění systémem door to door, kdy domácnosti mají nádoby na tříděný sběr odpadu přímo u domu (na papír, na plasty, na bioodpad a...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Stop kanálu Dunaj-Odra-Labe