Evropský soud zakázal pesticid, který se také skladoval v Klatovech - Lubech

23.7.2007 - PLZEŇ | Novinky
Evropský soud zrušil povolení velice nebezpečného pesticidu paraquat, které vydala Evropská komise v roce 2003 a tím ho vlastně zakázal. Na seznamu zakázaných látek se tak ocitl další z řady pesticidů, které se skladovaly a připravovaly ve skladu v Klatovech - Lubech, o jehož vyčištění usiluje společně se současnými vlastníky sdružení Arnika. Již delší dobu jsou zakázané například DDT a lindan, od roku 2005 pak také atrazin.

Evropský soud zrušil povolení velice nebezpečného pesticidu paraquat, které vydala Evropská komise v roce 2003 a tím ho vlastně zakázal. "Na seznamu zakázaných látek se tak ocitl další z řady pesticidů, které se skladovaly a připravovaly ve skladu v Klatovech - Lubech, o jehož vyčištění usiluje společně se současnými vlastníky sdružení Arnika. Již delší dobu jsou zakázané například DDT a lindan, od roku 2005 pak také atrazin. Všechny tři jmenované látky se i nadále nacházejí v omítkách, půdě či v podpovrchových vodách v okolí skladu. DDT a lindan také v rybách v nedalekém Drnové potoce. Paraquat naše laboratoře běžně nesledují, a proto nevíme, zda také tento pesticid i nadále kontaminuje bývalý sklad a okolí," komentoval vztah nově zakázaného k bývalému skladu v Klatovech - Lubech vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů a předseda Arniky RNDr. Jindřich Petrlík.

Paraquat je neblaze známý svou vysokou toxicitou. Do lidského organismu se může dostat požitím, kožním kontaktem anebo dýchacími cestami. K nejvážnějším otravám dochází zejména při jeho požití. Dlouhodobé působení paraquatu může mít mimo jiné negativní vliv na vývoj a reprodukci, či způsobovat rakovinu kůže. Zkoumá se také kauzální závislost vlivu paraquatu na rozvinutí Parkinsonovy nemoci. Více informací o této látce najdete zde.

Evropský soud dal při rozhodování o pesticidu za pravdu žalobě Švédska žádajícího zrušení autorizace na paraquat s odůvodněním, že neodpovídá standardům EU pro ochranu zdraví. Podle Pesticide Action Network se paraquatu každoročně prodá více než 20 tisíc tun, a to převážně do rozvojových zemí (až 70%). Hlavním výrobcem paraquatu je Syngenta, která podle agentury AP provozuje chemičky vyrábějící paraquat v USA, Velké Británii a Číně.

Banner-stika

Sledujte nás: