#Voda

Arnika potvrdila, že manipulace s popílky ze spaloven znečišťuje okolí Hůrky u Temelína

Arnika potvrdila, že manipulace s popílky ze spaloven znečišťuje okolí Hůrky u Temelína

Výsledky analýzy vzorků sedimentů a půdy poukazují na znečištění okolí Hůrky u Temelína perzistentními organickými látkami (1) - především dioxiny (2) a polychlorovanými bifenyly...

Množství toxických látek v sedimentech z Labe a Bíliny dosahují až dvacetinásobku průměru

Množství toxických látek v sedimentech z Labe a Bíliny dosahují až dvacetinásobku průměru

Ve vzorcích říčních sedimentů, které odborníci na toxické látky z Arniky odebrali na konci srpna z Labe, Bíliny a Klíšského potoka bylo nalezeno značné množství látek řazených...

Žáci si v čistírnách odpadních vod připomenou Světový den záchodů

Žáci si v čistírnách odpadních vod připomenou Světový den záchodů

Asi 11 procent celkové světové populace nemá podle odhadů přístup k pitné vodě. I na tuto závažnou skutečnost má upřít pozornost světa Světový den záchodů, který připadá na 19....

Rakovinotvorných látek vypustila většina znečišťovatelů méně, Spolana naopak více

Rakovinotvorných látek vypustila většina znečišťovatelů méně, Spolana naopak více

Dobrou zprávou pro obyvatele České republiky je, že množství rakovinotvorných, reprotoxických i mutagenních látek ohlášených znečišťovateli do Integrovaného registru znečišťování...

Jak hodně je znečištěné Labe a jeho přítoky zjišťuje projekt Voda živá

Jak hodně je znečištěné Labe a jeho přítoky zjišťuje projekt Voda živá

Odborníci na toxické látky z Arniky včera odebrali tři vzorky sedimentů z Labe a tři z Vltavy, dnes ještě odeberou další dva vzorky z řeky Bíliny a dva z Labe. Ty nechají...

Čistotu velkých řek prozradí ryby a sedimenty, o vodu se budou zajímat i školáci

Čistotu velkých řek prozradí ryby a sedimenty, o vodu se budou zajímat i školáci

Odebírat řadu vzorků sedimentů a ryb budou letos v létě a na podzim odborníci Arniky a rybáři. Nezávislé laboratoře pak zjistí, jak vysoká je kontaminace toxickými látkami jako...

Organochlorové pesticidy a PCB v sedimentech a rybách z řek v ČR

Organochlorové pesticidy a PCB v sedimentech a rybách z řek v ČR

Arnika prováděla v roce 2010 rozsáhlý výzkum perzistentních organických látek (POPs) v sedimentech a rybách z českých, moravských a slezských potoků a řek. Zde prezentujeme...

Menší povodňové škody a čistější vodu slibuje úprava soutoku v Čehovicích

Menší povodňové škody a čistější vodu slibuje úprava soutoku v Čehovicích

Už zítra začnou v Čehovicích úpravy nedaleko soutoku Vřesůvky s Malým potůčkem. Vznikne nové, přírodní, mělčí a členitější koryto Malého potůčku, který bude mít možnost se...

Příběh registru, který už deset let práská velké znečišťovatele

Příběh registru, který už deset let práská velké znečišťovatele

Těžba dat a jejich následné zpracování dodaly v posledních letech významný impuls žurnalistice a mají velký potenciál i v oblasti životního prostředí. Příkladem jsou data z...

Budoucnost bez jedů hledá nová fotosoutěž

Budoucnost bez jedů hledá nová fotosoutěž

Krátkým příběhem zahajuje sdružení Arnika zbrusu novou fotosoutěž o životním prostředí. Současnosti se někdy říká „Doba plastová". Mnoho lidí si v topné sezoně při pohledu z okna...

Objevte přirozené bystřiny a potoky Pardubického kraje

Objevte přirozené bystřiny a potoky Pardubického kraje

Ačkoli bylo velké množství vodních toků v Pardubickém kraji v minulosti přeměněno na vybetonované, zregulované kanály, zbyly nám i potoky a říčky plynoucí ve svých přirozených,...

Odpočiňte si u havířovské studánky, o jejíž okolí pečují místní děti

Odpočiňte si u havířovské studánky, o jejíž okolí pečují místní děti

Na jaře si vzali patronát nad studánkou v Lese u letního kina , na podzim přišli žáci havířovské ZŠ Gorkého ukázat, že drží slovo. Společně se členy sdružení Arnika okolí...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Kanál Dunaj-Odra-Labe