Nové Heřminovy ovládla beznaděj

"Prožil jsem tady padesát sedm let, narodilo se nám tu pět dětí. Teď, když vím, že se tu nádrž pravděpodobně bude stavět, tak jsem z toho smutný. Ti mladí si zvyknou, ale...

Lidé z Nových Heřminov: Bude to vražda, stěhování nepřežijeme

Sama si nedovede představit, že by domek v podhůří Jeseníků opustila. "Žijeme tady už pětatřicet let. Oba s manželem jsme v důchodu. Synové tady mají hospodářství. Chceme zůstat....

Epichlorhydrin ve Spolchemii

Epichlorhydrin se používá k výrobě syntetického glycerolu, epoxidových pryskyřic, vodou ředitelných pryskyřic, epoxidových nátěrových hmot a iontoměničů. Používá se však také...

Krajští zastupitelé doporučili zatopení Nových Heřminov

"Je to vítězství betonové lobby nad zdravím rozumem," komentoval rozhodnutí ekolog Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky. Pro zatopení obce bylo 44 zastupitelů, proti tři a 11 se...

Říční doprava a její ekologické problémy

Vzhledem k tomu, že otázka říční dopravy je v České republice čas od času diskutována velmi vášnivě a mnozí aktéři se snaží udělat z ní dokonce politickou záležitost (zvláště v...

Řešení nemá v ruce kraj, ale vláda, říká hejtman

Jaké řešení protipovodňové ochrany Krnovska a Opavska rada kraje dává zastupitelům ke zvážení? Zastupitelé dostanou ke zvážení dvě varianty - stavbu velké, nebo malé přehrady....

Podniky: Nebude-li jasno o přehradě, opustíme region

Ředitelé podniků v Krnově a Opavě ztrácejí trpělivost. Zažili katastrofální povodně v roce 1997, léta volají po protipovodňových opatřeních. Jenomže o těch se stále jen...

Endosulfan

Chemicky jde o sloučeninu s poměrně složitým vzorcem identifikovanou jako 6, 7, 8, 9, 10, 10-hexachlor-1, 5, 5a, 6, 9, 9a-hexahydro-6, 9-methano-2, 4, 3-benzodioxathiepin-3-oxid,...

Otazníky kolem spalovny v Ostravě – Mariánských Horách

Spalovna je v provozu již od července 2001. Provoz zahrnuje čtyři technologické stupně: příjem odpadů, spalovací část, parní kotel, čištění spalin. Za dobu provozu byly měřeny...

Toluen

Vysoké koncentrace byly naměřeny ve vnitřních prostorech budov, kde se toluen může uvolnit z nekvalitní podlahové krytiny, vysoké emise může způsobit neodborné použití lepidel....

Destrukce perzistentních organických látek a Stockholmská úmluva

Arnika - program Toxické látky a odpady a Dioxin, PCBs and Waste Working Group of IPEN (International POPs Elimination Network), Chlumova 17, 130 00 Praha 3, e-mail:...

Závěr protokolu ITC, a. s. č. j. 47211265

Odborná stanoviska a interpretace Pět vzorků PVC obalových materiálů bylo testováno na přítomnost těžkých toxických kovů s negativním výsledkem, použitá analytická metoda...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě