Heřminovy mají šanci, že nezmizí

Povodí Odry zítra představí zástupcům kraje studii protipovodňové ochrany kraje. Jeho součástí má být oproti minulým návrhům i propočítaný projekt mnohem menší protipovodňové...

Tábor má plán na řešení dopravy na E55 za 100 milionů

. Firmy sousedící s novou komunikací by mohly přispět více než 50 procenty na odhadované náklady 80 až 100 milionů korun. "Abychom odstranili všechny překážky, změnilo město...

Aktivity probíhající v rámci projektu NATURA 2000

Aktivity probíhající v rámci projektu NATURA 2000 Jednou z akcí vztahující se k soustavě Natura 2000 byla putovní výstava, která navštívila několik měst a obcí na severu Čech....

Výběr fauny dolního toku Labe

Bezobratlí: Faunu bezobratlých nacházíme na Labi ve vodě, na březích, na rostlinách i ve vzduchu. Zástupci bezobratlých jsou na sledovaném úseku druhově nejbohatší. Většina z...

Seznam biotopů okolí Děčína, významných z hlediska Natury 2000

1) Lesy a) údolní jasanovo - olšové luhy - L2.2 Třípatrové až čtyřpatrové porosty tvořené dominantní olší lepkavou (Alnus glutinosa) nebo jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) s...

PROGNÓZA z roku 1995: Stoletá voda zaplaví Prahu

Původně jsem jenom zjišťoval, jakou šanci mají majitelé dostihového areálu v Chuchli realizovat svůj plán na výstavbu rekreačního, zábavního a obchodního centra v sousedství...

Ftaláty používané v parfémech mohou způsobit poruchy plodnosti

Ftaláty používané v parfémech mohou způsobit poruchy plodnosti

Dietylftalát (DEP) běžně užívaný v parfémech a vlasových kosmetických přípravcích může poškodit DNA ve spermiích u dospělých mužů, a to i v dávkách, kterým jsme denně vystaveni....

Stát trvá na svém, nemíní rozhodovat o Heřminovech

„To si musí lidé a jejich zástupci v kraji rozhodnout sami, ne ministerstvo vzdálené přes tři sta kilometrů,“ uvedli úředníci ministerstva zemědělství. Zástupci ministerstva však...

Koncentrace chloru ve vegetaci v okolí Spolany

Koncentrace chloru ve vegetaci v okolí Spolany

Podle výsledků průzkumu zveřejněných na stránkách České inspekce životního prostředí ( ČIŽP ), jsou koncentrace chlóru v dřevinách z okolí Spolany až dvěstěnásobně vyšší oproti...

Příklad dánské nemocnice v Sonderborgu

Příklad dánské nemocnice v Sonderborgu

Sonderborg Sygehus je poměrně velká nemocnice čítající asi 1650 zaměstnanců. V dánském okrese Sonderjylland jsou 4 nemocnice, z nichž největší je právě Sondeborg Sygehus a spadá...

Arnika píše ministrům kvůli Spolaně

Zde je plné znění dopisu sdružení Arnika, poslaného v reakci na pondělní havárii ve Spolaně Neratovice ministrům Ambrozkovi a Grossovi. V Praze, 15. října 2002 Podnět k...

Zastupitelé o přehradě Nové Heřminovy nerozhodli

"Zastupitelé proto vyzvali vládu České republiky, aby rozhodla o konkrétních krocích vedoucích v nejkratší době k zajištění protipovodňové ochrany v povodí Opavy," řekla...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě