Úniky nebezpečných chemikálií si občas vynutí evakuaci obyvatel

Přehled havárií v průmyslových závodech v České republice, které vedly k evakuaci nebo ohrožení či zranění zaměstnanců a okolních obyvatel od roku 1997. Úniky chemických látek do...

Výrobky z PVC obsahují organickou sloučeninu cínu - TBT

Podlahy, tapety a rukavice vyrobené z PVC obsahují velké množství organické sloučeniny cínu TBT , uvádí ve své zprávě dánská organizace EPA, která provedla výzkum koncem roku...

Zachování Nových Heřmínovů lze podpořit podpisem

"V petici žádáme o zastavení rozhodování o výstavbě nové přehrady do doby, než budou posouzena alternativní protipovodňová opatření," řekla Daňhelová. Zájemci o podpoření petice...

Splavnost Labe německýma očima

Nejprve bych chtěl vyjádřit své udivení nad útoky směřovanými proti české organizaci Arnika a údajně chybném prohlášení, jak ho popisuje pan Aster, o zastavení výstavby na Labi v...

Neúcta k zákonům, neúcta k faktům

Zastánci jezů tvrdí, že ministerstvo životního prostředí rozhoduje pod tlakem ekologických iniciativ. Sami však za rozhodnutí, které se jim nehodí, vyhrožují ministerstvu po...

Nádrž v Nových Heřmínovech: velká a zbytečná

Přitom dodnes neexistuje analýza povodňových škod z hlediska jejich příčin (nevybagrovaná koryta, nefunkční varovný systém, zdevastované lesy apod.), takže pokud chce stát...

Nové Heřminovy a povodňová ochrana na řece Opavě

Protože celé území této části řeky Opavy, zvláště od zmíněného profilu přehradní hráze až po soutok s řekou Moravicí v Opavě a dále řekou Odrou v Ostravě Třebovicích, je sužováno...

Zrušme ministerstvo tak jako v Rusku!

Rozhodnutí ministerstva vyvolalo nesmírně arogantní reakce jak některých severočeských politiků, tak ministra dopravy a spojů Jaromíra Schlinga. Jeho výroky nabyly rozměru...

Hra o vodní díla na Labi

Hra o vodní díla na Labi

V listopadu minulého roku se konalo v Ústí nad Labem veřejné projednání posudku dokumentace o vlivu vodních děl Malé Březno a Prostřední Žleb na Labi na životní prostředí. Nešlo...

Vytunelovat Státní fond dopravní infrastruktury? Jak snadné!

Tento projekt vznikl již před desítkami let a předpokládal výstavbu nákladných energeticko-plavebních stupňů, které by z větší části hradila energetika a z menší části i doprava,...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě