Hra o vodní díla na Labi

Hra o vodní díla na Labi

V daném případě je však problém hlubší, než jednání naznačilo. Investor (Ředitelství vodních cest ČR) totiž předložil k posouzení „kompromisní“ variantu podle „zadání 99“, neboť...

Perzistentní organické látky na Ostravsku z perspektivy roku 2001

Ostravská aglomerace patří z hlediska zatížení prostředí toxickými látkami mezi kritické regiony České republiky. Není tomu jinak ani z hlediska zatížení extrémně nebezpečnými...

Přehrada v Nových Heřminovech nespasí ani Krnov

Na konferenci dostali příležitost promluvit odborníci, na které se na konferencích pořádaných úředníky v Krnově nějak pozapomnělo - asi proto, že prosazují i jiná, než ryze...

Lisovna ESSA Czech na Hodově – jaká je skutečnost, kdo nám lže

Jaká je tedy skutečnost? Ve skutečnosti na tomto místě nikdy žádná lisovna být neměla, podle územního plánu tady měly být pouze malé nerušící provozovny. Dále nebylo provedeno...

Rozhodněme místo řečí

Téměř celá polovina miliardových škod okresu Bruntál připadá právě na naše město. Vedení samosprávy Krnova zorganizovalo v červnu 1999 konferenci o ochraně území ohrožovaného...

Působení dioxinů na lidský organismus ovlivňuje pohlaví dětí

Studie zveřejněná v lékařském časopise Lancet ukázala, že působení dioxinů ovlivňuje poměr pohlaví narozených dětí. Zdá se, že dokonce i velmi malé množství dioxinů má...

Tisková zpráva Programu životního prostředí Organizace spojených národů (UNEP)

Klaus Toepfer, výkonný ředitel Programu životního prostředí OSN (UNEP) chválil prohlášení Evropské Unie, ve kterém EU volá po opatřeních vedoucích k identifikaci a zničení...

Jsou dioxiny přírodní nebo umělé?

Jsou dioxiny přírodní nebo umělé?

a dospěla k závěru: "Pozorování na konci 70. let, že dioxiny vznikají spalováním mnoha běžných materiálů, včetně pevného komunálního odpadu, vedla některé vědce k domněnce, že...

Stručná chronologie požáru v podniku Linde - Frigera

14.5. - V dopoledních hodinách začíná hořet sklad náhradních dílů v podniku Linde-Frigera v Berouně-Závodí. Provoz vyrábí mrazničky a chladící systémy. Požár vzniká při svařování...

O míru a jedu

Zhruba čtvrt století po konci vietnamské války prochází zbytky Ho Chi Minhovy stezky hrůzostrašnou krajinou. Rozsáhlé části zpustošené krajiny, kdysi hustého lesa, dnes téměř...

Vliv toxických látek na lidské zdraví

Rakovina prsu Nedávná studie v Dánsku prokázala vztah mezi rakovinou prsu a chlorovaným pesticidem dieldrinem (1). Studie zkoumala krevní vzorky odebrané 7712 ženám na kodaňském...

Látky narušující hormonální systém byly nalezeny ve vejcích a mrtvých orlích mláďatech

Mezi chemikáliemi nalezenými v tělech mrtvých mláďat zlatého orla, jejichž porodnost klesá od začátku tohoto desetiletí, byly identifikovány polychlorované bifenyly (PCB), DDT,...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě