Co se stalo v Sevesu?

Sobota desátého července 1976 byl v Sevesu krásný prosluněný den, rtuť na teploměru vystoupila ke třiceti stupňům Celsia a děti si vyrazily hrát. Některé zamířily i do okolí...

Vzor žádosti o prozkoumání míry poškození chlórem

Hlavní inspektor Ing. Václav Beroušek Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát Praha Dělnická 12 170 00 Praha 7 Věc: Podnět k přezkoumání dopadů úniku toxických...

Proč nás postihují povodně?

Při snaze dopátrat se toho, jak se ochránit před ničivou silou povodně, bude nejlépe začít otázkou, kdy a proč vlastně k povodni dojde. Příčiny povodní mohou být tři - jarní tání...

Plánovaná přehrada rozděluje obce na dva tábory

Voda pro Ostravu Údolím protéká Opava, v jejímž korytu je teď vody sotva po kotníky. Před pěti lety se ale říčka změnila v živel, který se přehnal přes Nové Heřminovy i další...

Poučíme se? Tři katastrofální selhání českých vodohospodářů a nejen jich

Když v prosinci 1993 a v lednu a v únoru 1995 drtily rozsáhlá území západní Evropy povodně bezprecedentní délkou trvání, rozsahem postiženého území a leckde i rekordní výškou...

Skryté zdroje úniků toxických látek při povodních

Skryté zdroje úniků toxických látek při povodních

Nejen z chemických provozů došlo během povodní k únikům toxických látek. Jejich zdrojem mohly být také skládky odpadů a jejich dočasná úložiště v podnicích. Ministerstvo...

O stavbě přehrady v Nových Heřminovech rozhodne stát

Krajští zastupitelé se zřekli odpovědnosti rozhodnout o tom, zda v Nových Heřminovech vyroste přehrada. Míní, že konečný verdikt by měl vyřknout stát, konkrétně ministerstvo...

O stavbě přehrady v Nových Heřminovech rozhodne stát

Krajští zastupitelé se zřekli odpovědnosti rozhodnout o tom, zda v Nových Heřminovech vyroste přehrada. Míní, že konečný verdikt by měl vyřknout stát, konkrétně ministerstvo...

O vodě vyháněné a o krátkozrakosti

Proč ta voda tolik spěchala do údolí a všemi vodotečemi do nížin a ničila vše, co jí bylo v cestě? Odpověď na tuto otázku je nutno hledat především v minulém, ale i v...

Ministr Ambrozek o Spolaně

Ministr Ambrozek o Spolaně

Internetový magazín Ekolist přinesl rozhovor s ministrem Liborem Ambrozkem o situaci v neratovické Spolaně po několika haváriích, o problémech se sanací starých ekologických...

Záplavy zesílily volání po přehradě

Povodně v Čechách znovu vyvolávají diskusi, jak zabezpečit ochranu sídel podél hlavních toků v oblasti řek Opavy a Opavice. Lidé se znovu a s větší intenzitou baví o tom, zda...

Záplavy zesílily volání po přehradě

Povodně v Čechách znovu vyvolávají diskusi, jak zabezpečit ochranu sídel podél hlavních toků v oblasti řek Opavy a Opavice. Lidé se znovu a s větší intenzitou baví o tom, zda...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě