Opava podporuje výstavbu přehrady Nové Heřmínovy

Proti výstavbě nádrže vystoupil pouze zastupitel Ondřej Veselý (US). Podle něj zpracovatelé protipovodňových koncepcí záměrně manipulovali s čísly ve prospěch výstavby přehrady....

Aktivisté protestovali proti stavbě přehrady

„Chceme připomenout, že je nutno prosazovat taková protipovodňová opatření, která jsou šetrná k řece i k přírodě a umožní lidem život v povodí řeky Opavy. Ale nejen jim. Slyšeli...

Kandidáti Arniky na Ropáka 2002

Středočeský kraj: Ing. Pavel Švarc - UNIPETROL - Unipetrol jako hlavní akcionář Spolany Neratovice a Pavel Švarc jako jeho ředitel nese zodpovědnost za úniky toxických látek z...

Strom Děčínska roku 2003

Stromy jsou užitečné a krásné, od pradávna jsou symbolem života, dokladem nepřetržitosti přírodních dějů a paměti lidských generací. Stromy zasluhují náš obdiv a úctu, potřebují...

České středohoří a Natura 2000

1. Charakteristika oblasti Území CHKO České středohoří se rozkládá na ploše 1063 km2, čímž se řadí na třetí místo mezi CHKO České republiky (za Beskydy a Šumavu, jejíž část je...

Výsledky popovodňových aktivit na Děčínsku za rok 2002

Pracovali jsme: - ve 38 domácnostech - v domech ve Správě městských domů - v poliklinice - na zimním stadioně Činnosti - vyklízení sklepů a obytných prostor, provádění postřiku...

Projekt: "Zapojení nezaměstnaných do pomoci děčínským domácnostem postiženým"

Aktivity projektu: 1. Zajištění a organizování bezplatné pomoci v povodněmi postižených domácnostech zaměstnáním nezaměstnaných uchazečů o práci registrovaných na UP Děčín Arnika...

Pesticidy kolem nás mění vývoj malých dětí

Pesticidy kolem nás mění vývoj malých dětí

Mezi nejdůležitější patří mimo jiné atrazin, běžně používaný na kukuřici, vinclozolin, kterým se postřikují hlavně vinice, alachlor určený k ničení plevelů v polích řepky či...

Výběr několika ohrožených rostlinných druhů SZ části Českého středohoří

1) len žlutý (Linum flavum) Len žlutý je vytrvalá bylina, kterou lze nalézt na světlých a suchých stanovištích. Kvete od června do července žlutými květy. Dorůstá výšky od 20 do...

O Heřminovech musí rozhodnout politici

Vodohospodáři sice také hovořili o menší přehradě, ovšem svůj projekt této stavby zatím nenavrhli. Pouze posoudili „opoziční“ projekt, který si nechala vypracovat obec spolu s...

Zastupitelstvo má rozhodnout o stavbě přehrady

Zcela opačné názory ale zaznívají v Krnově nebo Opavě. Tato města by měla mít díky přehradě větší ochranu proti vodnímu živlu. "Kraj by měl říct jasné slovo, jestli výstavbu...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě