Vědci označují ftaláty jako spoluzodpovědné za neplodnost u mužů

Dr. Jane Hoppin publikovala v americkém časopise Epidemilogy souhrnnou zprávu o vlivu ftalátů na reprodukční schopnost u mužů. Na základě shrnutí tří nových výzkumů (dva byly...

Přehled akcí „60 dní pro čistou zemi, vzduch a vodu“

Seznam akcí: 15. května : zástupci Arniky předali do rukou Jiřího Hanzlíčka, ekologického poradce MPO ČR dopis adresovaný ministrovi průmyslu a obchodu ČR, Milanu Urbanovi....

Šedesát dní pro čistou zemi, vzduch a vodu

Druhým cílem kampaně Budoucnost bez jedů je naplnění Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách, tedy dioxinech, polychlorovaných bifenylech, DDT a dalších jedech....

Obaly z PVC na potraviny (2002-2003)

Název potraviny Výrobce / dodavatel Město/obec Datum výskytu na trhu Označení obalu Vlašský salát Ahold (síť prodejen Albert) Žďár nad Sázavou 2002 - srpen 3 Athena čokoládová...

Do Ostravy dorazila výstava Za záchranu řeky Opavy

Lidé se seznámí také s problémy obce Nové Heřmínovy na Bruntálsku, které hrozí zánik kvůli výstavbě nové přehradní nádrže jako ochrany proti povodním. Členové sdružení Arnika a...

Formaldehyd

Největší nebezpečí představuje vybavení dětských pokojů těmito předměty, kde může formaldehyd dosáhnout i efektivní koncentrace způsobující poruchy zdraví. Pak se rodiče a...

Tetrachlorethylen, perchlor, tetrachlorethen

Tetrachlorethylen kontaminoval na přelomu dubna a května tohoto roku pitnou vodu pro Kouřim. Zatím není jasné, jak se nebezpečná chemická látka do vody v Kouřimi dostala....

Kontaminovaná voda v Kouřimi - aneb - Kde se ten perchlor vzal?

Právě s odpady končil nebezpečný tetrachlorethylen (perchlor) na skládce u Boru u Skutče. Na černé skládce v rezervaci Toulcovy Maštale ho podle odhadů skončilo 16 – 20 tun....

Petice "Budoucnost bez jedů"

Petice Budoucnost bez jedů Přestože se v posledních letech na poli životního prostředí v České republice ledacos podařilo, kontaminace prostředí nebezpečnými látkami - například...

Pátrání po pravdě o vyškovské spalovně Ekotermex

Dejme tomu, že potřebujete získat informace o škodlivinách vypouštěných do ovzduší, do odpadních vod a předaných na skládku vyškovskou spalovnou Ekotermex, a.s. A také o...

Šéfa Povodí Odry navrhují ekologové na Ropáka

„Přes odpor obyvatel prosazuje výstavbu přehrady v Nových Heřminovech,“ řekl mluvčí organizace Marek Jehlička. Navrhovaný kandidát se k nominaci nevyjádřil. „Generální ředitel...

Ekologové navrhují na titul Ropák roku i šéfa Povodí Odry

Podle internetových stránek povodí je výstavba přehrady nejlepším řešením, jak zvýšit protipovodňovou ochranu části Bruntálska a Opavska. Vodohospodáři ale připouštějí problémy...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě