“Toxická vejce” ve Švýcarsku svědčí o globálním znečištění nebezpečnými látkami

30.4.2019 - ŽENEVA | Tiskové zprávy
Alarmující výsledky analýz slepičích vajec volají po bryskních změnách legislativy. (Akkra, Ghana)
FOTO: Martin Holzknecht | Arnika
Arnika na zasedání stran Stockholmské úmluvy prezentuje výsledky nedávno provedených analýz slepičích vajec z 29 zemí na přítomnost dioxinů a jim podobných látek. Vejce volně žijících slepic jsou indikátorem znečištění životního prostředí perzistentními organickými polutanty (POPs) a dalšími toxickými látkami. Spolu se světovými ekology prosazujeme zpřísnění limitů pro obsah těchto jedovatých látek v odpadech, odkud se uvolňují do životního prostředí a na mnoha místech kontaminují i jídelníček tamních obyvatel.

Nejnovější výzkum českých odborníků se zaměřil na vzorky z Ghany a Kamerunu. Na šrotovišti a skládce elektroodpadu Agbogbloshie v ghanském hlavním městě Akkře odhalili enormní kontaminaci vysoce nebezpečnými toxickými látkami. Velká část elektrošrotu přitom pochází z Evropy nebo Spojených států. O studii informovala přední světová média, například britský deník The Guardian nebo televizní stanice NBC – Euronews. O Agbobloshie vznikl v loňském roce také film Vítejte v Sodomě, který byl letos promítán na festivalu Jeden svět 2019

Už dříve čeští výzkumníci odhalili nebezpečné znečištění například v Thajsku, Kazachstánu, Číně, Indonésii, v Srbsku, Černé Hoře nebo Bosně a Hercegovině, v loňském roce pak v Arménii a na Ukrajině. Mezi vzorky nechybí ani několik vajec z České republiky.

“Na výsledky z našich ‘vajíčkových’ studií jsme se podívali v souvislosti s problematikou limitů toxických látek v odpadech, které se věnujeme ve spolupráci s dalšími odborníky z mezinárodní sítě IPEN i na  konferenci v Ženevě. Myslíme si, že takto zpracovaná ministudie vrhá nové světlo na kontaminaci prostředí odpady obsahujícími dioxiny a další POPs,” komentuje ze Ženevy vedoucí programu Toxické látky a odpady, Jindřich Petrlík.

Celkem tak Arnika a IPEN prezentují srovnání výsledků ze 47 lokalit v devětadvaceti zemích po celém světě analyzovaných v letech 2004 až 2018. Srovnáním vysokého počtu vzorků chtějí poukázat na vážné mezery v mezinárodní legislativě. Ta v současné době umožňuje příliš vysoký obsah toxických látek, které se velice snadno dostávají do živých organismů, kde se kumulují v tukových tkáních, a prostřednictvím potravy i k lidem..

Kromě Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech jednají delegáti v Ženevě také o Basilejské úmluvě. Ta upravuje přeshraniční pohyb nebezpečného odpadu, který často končí v rozvojových zemích, jež nedisponují dostatečnými technologiemi na jeho likvidaci.

“Konference byla zahájena v neděli přípravnými schůzkami jednotlivých regionů. Arnika je hlavním koordinátorem spolupráce nevládních organizací sdružených v síti IPEN pro střední a východní Evropu. Kromě toho koordinujeme práci této celosvětové sitě zaměřenou právě na odpady či dioxiny,” uvedl Petrlík, který se rokování účastní. Pro účastníky připravila Arnika souhrnnou publikaci i studie z jednotlivých zemí. “S materiálem se delegáti seznámí u informačního stolku IPENu,” dodává Petrlík

Seznam všech 29 zemí zahrnutých do studie Arniky a IPEN:
Evropa: Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Česká republika, Itálie, Nizozemsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Spojené Království, Srbsko, Ukrajina
Asie:  ArménieČína, Indonésie, Kazachstán, Thajsko, Tchaj-wan, Turecko, Vietnam
Afrika: Egypt, Ghana, Jihoafrická republika, Kamerun, Tanzanie
Amerika: Brazílie, Kanada, Peru, Uruguay


Čeští odborníci našli ve vejcích z Ghany extrémní množství dioxinů | 29.4.2019
Těžké kovy ohrožují zdraví lidí v severní Arménii. Na vině je místní průmysl, říkají čeští vědci | 10.12.2018
Nové studie českých expertů objevily znečištění průmyslových měst Ukrajiny těžkými kovy a dioxiny | 17.12.2018
Češi zjistili v Thajsku toxické znečištění, ale mají i dobré zprávy | 23.11.2017
Znečištěné životní prostředí v Kazachstánu vážně kontaminuje potraviny a ohrožuje lidské zdraví | 20.4.2017
Arnika nalezla vysoké koncentrace dioxinů ve vejcích z okolí spaloven odpadu v Číně | 22.6.2016
Zprávy o místech kontaminovaných perzistentními organickými látkami | 26.10.2008

  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí