Dánové odhalili nebezpečné látky v dětských přilbách na kolo

30.4.2018 - KODAŇ | Články
Rizikové látky našli dánští kolegové v dětských přilbách
Zdroj: pixabay.com
Agentura na ochranu životního prostředí v Dánsku nechala otestovat 16 cyklistických helem pro malé děti do 3 let. V polstrování jedné přilby testy odhalily zpomalovače hoření na bázi chloru a fosforu, ve stahovacích páskách další přilby se našly voděodolné fluorované látky (PFCA).

Podle studie polstrování jedné z helem obsahovalo významné množství dvou fosforovaných zpomalovačů s obsahem chlóru TCPP a TDCP. Evropská legislativa omezuje používání obou zpomalovačů ve výrobcích pro děti do 3 let věku, nebo které si vkládají do úst. Cyklistické helmy ovšem do této kategorie nespadají.

Výrobci v poslední době používají fosforované zpomalovače jako náhradu za známé zpomalovače na bázi bromu. O jejich zdravotních dopadech víme zatím jen málo, nicméně vědci varují před možnými riziky spojené s dlouhodobým působením. Existuje podezření, že některé látky na bázi fosforu a chloru jsou karcinogenní a mohou být toxické pro vodní organizmy.

Stahovací pásek další přilby obsahoval perfluorovanou kyselinu PFOA, která způsobuje rakovinu a poškozuje hormonální systém. Nenadarmo si zasloužila omezení mezinárodní legislativou a podle evropského nařízení REACH také zařazení mezi látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Řada z těchto látek se totiž z výrobků snadno uvolňují a do těla se mohou dostat právě přes kůži.

Množství extrahovaných fosforovaných zpomalovačů hoření i perfluorovaných látek nepředstavuje dle autorů studie samo o sobě žádné riziko. Přesto by se měli mít rodiče na pozoru.

“Děti jsou vystaveny podobným látkám i v dalších výrobcích a naše znalosti o jejich vzájemném působení na zdraví jsou dost omezené. Jedná se o typy látek, které jsou odolné vůči rozkladu a často se z organizmu hůře odbourávají, proto bychom měli být při jejich používání velice obezřetní. Ve výrobcích, které jsou určené pro naše nejzranitelnější - děti, bychom je neměli nacházet vůbec,” vysvětluje Jitka Straková z Arniky.

Šetření na helmách pro děti od tří let byla provedena od března do prosince roku 2017.

Zdroj: Chemicalwatch.com

Sami spotřebitelé se o chemickém složení výrobků z etiket zatím nic nedozví. Výrobci, prodejci a dovozci však mají povinnost sledovat, zda řada podezřelých a toxických látek (SVHC látky) se v jejich výrobcích objevují a na požádání to spotřebiteli sdělit. Obsah rizikových látek si budou moci ověřit pomocí evropské mobilní aplikace, na jejímž vzniku se podílí i Arnika. Aplikace bude dostupná od dubna 2019.

                                   

Projekt je financován EU LIFE programem (č. LIFE16 GIE/DE/000738) a trvá od září 2017 do srpna 2022. Od března 2018 bude k dispozici webová stránka informující o prvních výsledcích tohoto projektu. Projekt rovněž vznikl za finanční podpory Ministerstva životního prostředí a hlavního města Prahy.  Publikované informace nemusí vyjadřovat stanovisko dárce.

MZP logo RGB v2Praha logo bar

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu