Dejme šanci recyklaci. A také názorům občanů.

23.3.2012 - JIHLAVA | Tiskové zprávy
Happeningem na náměstí a maškarním průvodem Arnika vyzývá: přistupujme k otázce odpadů kreativně

Již deset městských zastupitelstev dalo souhlas s pokračováním v plánovaném projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina. V zápisech z jejich zasedání se objevuje jen slepé papouškování fráze „Bereme na vědomí projekt ISNOV a souhlasíme s pokračováním v projektu ISNOV", což se ale dá vysvětlit i jako souhlas se stavbou spalovny, která je součástí ISNOV. Jediné zastupitelé města Žďár nad Sázavou projevili originalitu a do zápisu připojili formulku, že preferují stavbu spalovny v Jihlavě. Arnika spolu s dalšími iniciativami z Vysočiny pořádá v pátek 23. března v Jihlavě akci Dejme šanci recyklaci. Její název je narážkou na malý prostor, který dokument ISNOV věnuje jiným způsobům nakládání s odpady, než je projekt spalovny. Na rozdíl od extremistů, kvůli kterým policie v Jihlavě nedávno uzavírala komunikace, smějí účastníci akce využít k průvodu městem pouze chodníky.

Dnešní akce je další ze série upozornění pro Jihlavany na hrozící stavbu velké spalovny komunálních odpadů ve městě, která by tu mohla podle čerstvě zpracovaného krajského systému nakládání s odpady stát už v roce 2016. „Zarážející organizační pikantností je, že městská policie v Jihlavě nedovolila dnešní ekologicky hravý průvod vést po silnici. Jistě si vzpomenete na nedávný pochod politických extrémistů městem, kvůli kterým nebyl problém uzavřít frekventovanou komunikaci na dlouho dobu. Dnešní pochod, který pravděpodobně nevyvolá vlnu odporu a emocí musí však být bohužel z rozhodnutí městské policie veden po chodníku. Ekologičtí aktivisté jsou asi pro dopravu a klid města větší hrozbou než aktivisté političtí," komentoval rozhodnutí policie Matěj Man z Arniky.

Představenstvo firmy Žďas, v jejímž areálu se uvažovalo o umístění spalovny, dalo stavbě také červenou. Čtyři dny po schůzi městského zastupitelstva ve Žďáře se sešlo představenstvo firmy a jasně vyjádřilo svůj nesouhlas s umístěním spalovny ve svém areálu. Ve hře tedy zůstávají lokality kolem Jihlavy s tím, že největší šance má průmyslová zóna Bedřichov.

Místo, aby se kraj pokusil dostát své pověsti čistého regionu a vydal se nastartováním jedinečného projektu směrem k maximalizaci recyklace, kompostování a předcházení vzniku odpadu, volí zdánlivě jednoduší cestu – spalování komunálního odpadu. Spalovna bude vyrábět tepelnou či elektrickou energii, ale bude při tom spalovat i cenné druhotné suroviny, jejichž opětovná výroba vyžaduje daleko větší množství energie vložené.

„Městští a krajští zastupitelé jako by zapomněli na problémy, které ve městě působí znečišťovatelé z přilehlých průmyslových zón. Prosazují stavbu zařízení, jehož potřebnost a účelnost je rozporuplná. Zatížení půdy ukládáním extrémně toxické části odpadu ze spalovny je v dlouhodobém horizontu enormní," upozornil Matěj Man z Arniky.

Obyvatelé Jihlavy mají nejrůznější možnosti, jak se k otázce spalovny vyjádřit, třeba přímo oslovením svých zástupců na krajské či městské politické scéně a poskytnout jim svou, ať už pozitivní či negativní, zpětnou vazbu. „Pokud tak neučiní, může se pak zdát, že regionální politici mají od tichých voličů s nezájmem mandát k čemukoli. Vyjadřovat se k tématu, až bude spalovna pohlcovat statisíce tun odpadu ročně a vyvrhovat tisíce tun popela a škváry, to už bude pozdě," podotkla mluvčí Arniky Zora Kasiková. V úterý 27. března se koná zasedání krajského zastupitelstva v Jihlavě, na něž Arnika zve i občany, neboť zastupitelé budou rozhodovat právě o dokumentu ISNOV.

Další informace:

Zápis ze zasedání zastupitelstva ve Žďáře nad Sázavou: http://www.zdarns.cz/zastupitelstvo/ZM2012-08.asp

O Integrovaném systému nakládání s odpady pro kraj Vysočina (ISNOV):

Přípravy dokumentu ISNOV probíhají již od roku 2010, teprve nyní se o něm ale veřejnost dozvídá podrobnosti. Politici sice deklarují otevřenost a transparentnost při přípravě projektu, ale občané Vysočiny jsou evidentně jiného názoru. Poté, co Arnika upozornila na připravovaný dokument a zejména na to, že zahrnuje plán na stavbu velké spalovny, lidé začali dávat hlasitě najevo svůj nesouhlas.

Dokumentu ISNOV podrobně rozebírá plán na spalovnu a nedostatečně se věnuje ekologicky vhodnějším způsobům nakládání s odpady – recyklaci, kompostování a prevenci vzniku odpadů. K přípravě dokumentace nebyla přizvaná veřejnost, což je v přímém rozporu s evropskou odpadovou legislativou, která zapojení veřejnosti přímo požaduje.

Způsob jednání úřadů a obsah dokumentu ISNOV vedl Arniku k tomu, že nabídla občanům a občanským iniciativám možnost připojit se k petici „Nespalujme, recyklujme!". Ta protestuje proti financování spaloven z veřejných zdrojů a požaduje podporu recyklace, kompostování a předcházení vzniku odpadu. K petici je možné se připojit také on-line na webu Arniky.

Další tiskové zprávy Arniky najdete na internetových stránkách http://arnika.org/nespaluj-recykluj

Proti stavbě spalovny v Jihlavě se zvedla vlna občanského odporu. Vznikla další petice. (6.3.2012)
Spalovna v Jihlavě - debata přinesla další otázky (16.2.2012)
Arnika vyzývá občany k účasti ve veřejné diskusi o odpadech a plánované spalovně (13.2.2012)
Nová kampaň Arniky vyzývá: Nespaluj, recykluj! (24.1.2012)
Krajští politici chtějí prosadit velkou spalovnu odpadů, recyklaci a kompostování nedali šanci (10.1.2012)

Akce Dejme šanci recyklaci je součástí kampaně Arniky „Nespaluj, recykluj!"

K jejím cílům patří:

1) Zabránit financování spaloven z veřejných zdrojů, a to i v případě výroby tepelné či elektrické energie. Odpady jsou v prvé řadě cenné druhotné suroviny a spalovny jimi plýtvají. Prostředky z daní občanů by se měly používat na skutečné řešení problémů: lepší recyklaci, snadnější třídění odpadu a podobné programy.

2) Obrátit vyšší pozornost na prevenci vzniku komunálního odpadu, kompostování bioodpadů a vyšší míru recyklace.

3) Zabránit omezováním práva občanů a obcí účastnit se rozhodovacích řízení, včetně těch o spalovnách anebo o nakládání s produkty ze spalování odpadů (například nesouhlasíme se zkracováním procesu EIA).

4) Zabránit neomezenému používání odpadů ze spaloven jako stavebního materiálu, neboť struska, popel a popílek z čištění spalin obsahují množství toxických látek, jako jsou perzistentní organické látky nebo těžké kovy.

5) Zvýšení pozornosti k odpadu ze služeb a živností, který tvoří více než 30 % komunálního odpadu. Šetrné nakládání se živnoodpadem není dostatečně ošetřeno legislativou, nejsou pro něj stanovené žádné národní cíle.

Více: http://arnika.org/nespaluj-recykluj

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu