Ftaláty a těžké kovy jsou v zaplétacích špagetách a v přívěscích „loom bands“, gumičky prošly

25.9.2014 - ČR / PRAHA | Tiskové zprávy
Přívěsky loom bands s obsahem toxických ftalátů
Vratislav Vozník
V přívěscích k populárním gumičkám „loom bands“ a v zaplétacích špagetách Wiky se našly ftaláty (1) a těžké kovy, především olovo (2). V gumičkách samotných se však tyto nebezpečné látky nenašly a jsou z hlediska ftalátů bezpečné. Arnika si nechala udělat podrobné analýzy ftalátů na Vysoké škole chemicko-technologické celkem u 11 výrobků, které jsou z měkčeného PVC nebo při otevření podezřele zapáchaly, další si pak zadaly internetové obchody. Orientačním testům rentgenovým spektrometrem (3), které odhalí i těžké kovy, se podrobily stovky výrobků z kamenných prodejen, tržnic i internetových obchodů. Arnika těmito analýzami zkontrolovala dodržování evropské legislativy, která dětem zaručuje právo na hračky bez toxických látek, mimo jiné zakazuje používání ftalátů a omezuje obsah těžkých kovů.

 

Závadné výrobky lze najít doplněné v databázi nebezpečných výrobků na stránkách Arniky http://arnika.org/nebezpecne-vyrobky. V přípravě je i „Gumičkový rádce“, který nevládní organizace zveřejní na svém webu v příštím týdnu. Analýzy Arniky jsou součástí projektů zaměřených na chemickou bezpečnost občanů: Máme právo vědět a Chemické látky v našem životě.

Chci chránit zdraví dětí - podpořím aktivity Arniky darem

nebo
,- Kč
 
darujme

 

„Vzhledem k  masovému rozšíření gumiček jsem rád, že nebezpečné ftaláty v samotných gumičkách podle provedených analýz nejsou, pozor by si ale spotřebitelé měli dát na přívěsky, které se prodávají v sadách s gumičkami i samostatně. Vyhnout by se lidé měli i takzvaným zaplétacím špagetám. Populární gumičky jsou vyrobeny obvykle ze silikonu nebo syntetického kaučuku. Alergické reakce na gumičky mohou vyvolávat výrobky obsahující latex, jeho přítomnost ale Arnika ověřovat nenechávala, protože bezpečné výrobny obvykle nesou označení ‘latex free,’“ vysvětluje okolnosti analýz vedoucí programu Toxické látky a odpady RNDr. Jindřich Petrlík z Arniky (4).

Devět přívěsků vyrobených z měkčeného PVC obsahovalo nadlimitní množství nebezpečného ftalátu DEHP (di-2-ethylhexyl ftalát). Devět jich pak také obsahovalo podobné množství DOIP (dioktyl isoftalát), který je svým složením a toxicitou velmi podobný DEHP. V sedmi přívěscích pak měření rentgenovým spektrometrem odhalila více než 1000 ppm (částic na milion) olova. Nejvyšší koncentrace olova přesahovala 3500 ppm a testy ji odhalily u přívěsků „včely“ a „smajlíka“. Koncentrace naměřené v přívěscích na českém trhu sice nedosáhly až pětisetnásobného překročení koncentrace ftalátu DEHP jako ve Velké Británii, ale směsný vzorek přívěsků hvězdice a knír od dovozce Importér-Čína.cz přesáhl povolený limit 419-krát (5). Nevládní organizace už poslala podnět k přezkumu závadných výrobků České obchodní inspekci.

„Česká obchodní inspekce nebere na lehkou váhu upozornění Arniky na obsah nedovolených zakázaných látek v hračkách a zahájila příslušné úkony, tj. odebrala vzorky a kontrolami u prodejců se snaží zjistit dodavatele, případně dovozce. Další opatření budou následovat po vyhodnocení výsledků laboratorních testů,“ říká mluvčí České obchodní inspekce Mgr. Jiří Fröhlich.

Po prvních zprávách o závadnosti populárních gumiček „loom bands“ se na Arniku obrátily také internetové obchody Čmelíček.cz a Stoklasa.cz se žádostí o zprostředkování chemických analýz gumiček i přívěsků. Hned po dodání výsledků začal oba e-shopy závadné přívěsky stahovat z trhu. Čmelíček.cz zákazníkům nabídl také zpětný odběr už prodaných kusů.

„Pro náš obchod je to nemilá zpráva, ale zdraví našich zákazníků je nám přednější, a proto jsme okamžitě začali závadné přívěsky stahovat. Přívěsky sice nepředstavují takový objem prodeje gumiček loom bands, ale i tak to není zanedbatelné množství. Prodávali jsme přívěsky v dobré víře, že k nim dodané dokumenty potvrzují jejich chemickou bezpečnost, ale pro jistotu jsme si je nechali prověřit. Za otevřené a férové považujeme i zveřejnění výsledků chemických analýz, které jsme prostřednictvím Arniky zadali,“ řekl o nastalé situaci majitel internetového obchodu Čmelíček Radek Buchbauer.

Analýzy na přítomnost těžkých kovů provedli odborníci z Arniky rentgenovým spektrometrem zapůjčeným od firmy Hukos. Jde o rychlou a nedestruktivní metodu měření. Její pomocí lze v analyzovaném vzorku poměrně přesně zjistit obsah jednotlivých chemických prvků (těžkých kovů, chloru či bromu). S pomocí přístroje lze také zjistit, zda je výrobek z PVC. Po této prvotní analýze putovaly vybrané vzorky do specializované laboratoře Vysoké školy chemicko-technologické, jejíž odborníci stanovili množství ftalátů podle postupu - US Consumer Product Safety Commission – tedy Americké komise pro bezpečnost spotřebního zboží. Pro stanovení ftalátů je nutné výrobek rozpustit v chemickém roztoku (konkrétně tetrahydrofuranu), ze kterého se potom stanovují jednotlivé ftaláty plynovou chromotagrafií.

Arnika se už od svého vzniku zasazuje o ochranu životního prostředí a lidského zdraví před toxickými látkami, a prosazuje náhradu látek, jež jsou nebezpečné pro lidi a další organismy, za bezpečnější varianty. Chrání i právo občanů na informace o nebezpečných látkách v životním prostředí. Na webu Arniky je k dispozici také webovou databázi nebezpečných výrobků http://arnika.org/nebezpecne-vyrobky, kterou pravidelně aktualizuje.

Projekt „Máme právo vědět aneb Budoucnost Evropy bez jedů“ byl podpořen Evropskou unií prostřednictvím Evropské komise v rámci programu „Akce na podporu informovanosti a diskuse o občanství EU a právech občanů“ k Evropskému roku občanů, jímž byl vyhlášen rok 2013. Cílem projektu „Máme právo vědět“ je na příkladu konkrétních práv občanů, ochraně spotřebitele, veřejného zdraví a právu na svobodný přístup k informacím, vyvolat zájem lidí o to, co jim v těchto oblastech přináší občanství v EU a jakou mají možnost naplňování těchto práv ovlivňovat. Dalšími projekty, které se zaměřují na poradenství spotřebitelům z oblasti chemických látek a rovněž umožnily tyto analýzy, podpořilo Ministerstvo životního prostředí a Magistrát Hlavního města Prahy.

Poznámky:
(1) Ftaláty jsou syntetické chemické látky odvozené od esterů kyseliny ftalové a používají se zejména k měkčení PVC, a to v relativně velkém množství. DEHP, tedy di (2-etylhexyl) ftalát byl označen jako toxická látka pro reprodukci, teratogenní látka (poškozující plod) a látka poškozující hormonální systém (tzv. endokrinní disruptor). Vzhledem k tomu, že běžná populace je kontinuálně zatížena poměrně velkým množstvím ftalátů z mnoha zdrojů, zakázala Evropská Unie použití 6 nejtoxičtějších ftalátů včetně DEHP zejména v hračkách a výrobcích pro děti. DEHP se nesmí používat v kosmetice či v obalových materiálech na potraviny. DEHP blokuje mužské hormony a má negativní účinky na vývoj a funkci mužských pohlavních orgánů. Nedávno zveřejněné dlouhodobé studie matek a jejich dětí též prokázaly souvislost mezi vznikem astmatu a alergií nebo poruchy chování, soustředění, hyperaktivity či deprese tam, kde byla matka vystavena vyšším hodnotám ftalátů během těhotenství. Ftaláty se do těla dostávají nejvíce v jídle, dále se vstřebávají do kůže či je vdechujeme ze vzduchu. Druhý nalezený ftalát, poměrně málo známý DOIP (dioktyl isoftalát) je svým chemickým složením velmi podobný DEHP a vykazuje též téměř stejnou toxicitu – je to reprodukční toxická látka, může poškodit plod v těle matky, je nebezpečný pro životní prostředí, je velmi toxický pro vodní organismy. Bohužel evropská legislativa se na něj nevztahuje, a tak není jeho použití v hračkách nijak regulováno. Více informací o ftalátech a DEHP na stránkách http://arnika.org/ftaláty a http://arnika.org/di2-ethylhexyl-ftalat-dehp.

(2) Negativní vlivy olova na zdraví jsou dlouhodobě sledovány. Olovo se vstřebává převážně plícemi, ale také trávicím ústrojím (u dospělých 5-10%, u dětí až 53%). Olovo může ovlivňovat krvetvorný a nervový systém, ledviny, imunitní mechanismy, trávící a reprodukční systém. Olovo se při vyšších dávkách hromadí v kostech, játrech a ledvinách. Trvalá expozici nízkými koncentracemi může vést hlavně u dětí k poruše jejich chování, např. k hyperaktivitě. Více informací na http://arnika.org/olovo

(3) K testování byl použit ruční rentgenový spektrometr. Ten využívá atomové spektrometrie subvalenčních elektronů pro identifikaci prvků a jejich koncentrace ve zkoumaném výrobku.  Používá se pro testy hraček a spotřebního zboží nebo shody se směrnicemi o obsahu nebezpečných látek ve výrobcích. Test je nedestruktivní, nezanechává na měřeném zboží žádnou stopu a lze jej provést během několika sekund. Pro účely analýz jej Arnice zapůjčila firma HUKOS, Ostrava. Fotogalerie využití rentgenového analyzátoru.

(4) Další tipy Arniky, jaké výrobky kupovat nebo naopak nekupovat jsou na:
Databáze nebezpečných výrobků: http://arnika.org/nebezpecne-vyrobky
Databáze chemických látek: http://arnika.org/chemicke-latky
Desatero odpovědného nakupování: http://arnika.org/desatero-odpovedneho-nakupovani
Jak vybrat bezpečnou hračku?: http://arnika.org/bezpecne-a-nebezpecne-hracky-jak-lze-koupit-ty-bezpecne

(5) Výsledky analýz na přítomnost ftalátů ve vzorcích, kde byly nebezpečné látky nalezeny

 

Fototgrafie vzorku

Název výrobku

Výrobce / Dovozce

Upřesnění

Typ

DEHP (v %)

DOIP (v %)

P1020592

elastic band

přívěšky: Colorful Loombands charms, Canenco B.V.A.

malý sáček s přívěsky; přívěsek s peace symbolem (hippies)

přívěsek / PVC

6,4

25,1

P1020592

elastic band

dovozce: satkylevne.cz

malý sáček s přívěsky; přívěsky: (2 ze sourodého materiálu panda a další černobílý přívěsek)

přívěsky / PVC

2,9

36,3

P1020594

DIY colorfull rubber band, Luxury kit set

dovozce: importer-cina.cz

malý sáček s přívěsky; (2 ze sourodého materiálu, hvězdice a knír)

přívěsky / PVC

41,9

 

P1020588

tři přívěsky - kabelka, květina, kočka

dovoz: cmelicek.cz

kočka a květina

přívěsky / PVC

22,2

14,4

P1020589

tři přívěsky - dort, motýl, srdce

dovoz: cmelicek.cz

motýl a dort

přívěsky / PVC

 

28

P1020594

DIY colorfull rubber band, Luxury kit set

dovozce: importer-cina.cz

Malý sáček s přívěsky; (2 ze sourodého materiálu, smajlík a včela - žluté)

přívěsky / PVC

41,5

 

20140828 113424

Špagety zaplétací barevné umělohmotné

Wiky (dovozce), země původu: Čína, evropské označení CE

červené zaplétací špagety

zaplétací špagety / PVC

8,3

15,9

 

Další zprávy věnující se tématu:

Databáze testovaných gumiček a jejich příslušenství

Měření zatím neodhalila žádné sady gumiček loom bands s nadlimitním množstvím těžkých kovů anebo z PVC

 Testy odhalily těžké kovy v nádobí i výrobky z PVC

Některé sady populárních gumiček pro děti „loom bands“ obsahují ftaláty

Do školy bez toxických ftalátů? Jde to, když se vyhnete PVC

 

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu