Ostravská spalovna dostala zelenou – přes nesouhlas místních, města i kraje

9.12.2019 - OSTRAVA | Články
Ostrava z ptačí perspektivy
Foto: Petr Dadák. Zdroj: https://www.flickr.com, Creative Commons
Ministerstvo životního prostředí vydalo na konci listopadu souhlasné stanovisko v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) k projektu na rozšíření spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě. Učinilo tak i přes hlasité protesty místních a nesouhlas zástupců města, městských obvodů i kraje.

Každému, kdo byl svědkem prvního a druhého veřejného projednávání projektu na rozšíření ostravské spalovny, muselo být jasné, s jak jednoznačným nesouhlasem se projekt mezi místními setkává. Proti se navíc postavila i Ostrava, její městské obvody a Moravskoslezský kraj. Jde o zcela logickou reakci, protože ostravsko patří z hlediska kvality ovzduší k jednomu z nejhorších a nejpřetěžovanějších míst České republiky, snahy kraje i města samotného tedy dlouhodobě směřují ke zlepšení tohoto stavu. Ostravská spalovna společnosti SUEZ Využití zdrojů se navíc potýká s bezpečnostními problémy, jako byl požár v červnu tohoto roku nebo únik nebezpečných látek do Odry zhruba rok před tím. Ministerstvo životního prostředí přesto vydalo k projektu na rozšíření spalovny souhlasné stanovisko. Spalovna by se tak ze své současné kapacity 25 000 tun odpadů ročně měla rozrůst o dalších 15 000 tun. Původní plán počítal dokonce s 20 000 tun a v tomto ohledu neexistuje žádná záruka, že roční kapacita linky nebude v budoucnu navýšena na původně plánovaný  objem jednoduchou změnou integrovaného povolení.

Ministerstvo životního prostředí okomentovalo svoje rozhodnutí tím, že „vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví byly vyhodnoceny jako akceptovatelné, nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími právními předpisy. Díky požadavku na realizaci kompenzačních opatření směřujících do oblasti ochrany ovzduší je záměr pro životní prostředí akceptovatelný.“ Jako o kompenzačních opatřeních se v tomto případě nejčastěji mluví o financování výměny kotlů v Ostravě. „Kotle musí splňovat do roku 2022 zákon o ovzduší, takže bez ohledu na to, jestli tu bude, nebo nebude spalovna, musí být vyměněny. Považovat toto za kompenzační opatření považuju za výsměch,“ řekl k tomu primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO).

„Budeme se bránit všemi prostředky a je pro mě s podivem, že ministerstvo namísto toho, aby nám tady doručilo nějaké řešení, které by pomohlo významněji zlepšit ovzduší, tak nám povoluje nový emisní zdroj na území města. Můžeme se bránit v územním řízení. Chceme na svou stranu získat i kraj, abychom postupovali jednotně,“ řekl k rozhodnutí ministerstva Macura. Moravskoslezský kraj se ústy tiskové mluvčí krajského úřadu Nikoly Birklenové zatím vyjádřil v tom smyslu, že výsledek procesu EIA a respektuje a stanovisko ministerstva nijak zpochybňovat nebude.

Závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí a všechny ostatní dokumenty týkající se procesu posuzování vlivů na životní prostředí najdete v Informačním systému EIA.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu