Spalovna nebezpečných odpadů v Ostravě

Moravskoslezský kraj | Kauzy - Spalovny | Aktualizováno 8.9.2020
Největší spalovna nebezpečných odpadů v České republice stojí v Ostravě – Mariánských horách. Vznikla v roce 2000 jako spalovna Moravských chemických závodů (dnešního BorsodChem MCHZ) s kapacitou kolem 10 000 tun odpadu za rok. Dnes patří nadnárodní společnosti SUEZ Využití zdrojů. Její kapacita je 25 000 tun odpadu za rok a v současnosti se společnost chystá ji znovu navýšit, a to na 40 000 tun odpadu za rok. V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) dostal záměr od Ministerstva životního prostředí souhlasné stanovisko, ačkoli proti je jak část veřejnosti, tak město Ostrava a Moravskoslezský kraj.

Novinky

Ostrava z ptačí perspektivy

Ostravská spalovna dostala zelenou – přes nesouhlas místních, města i kraje

09.12.2019 - OSTRAVA
Ministerstvo životního prostředí vydalo na konci listopadu souhlasné stanovisko v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) k projektu na… více zde
Začátek veřejného projednávání doplněné dokumentace k nové lince spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě

Nezatěžujte nás další spalovnou, zní i po půl roce z Ostravska

07.09.2019 - OSTRAVA
Přesně po půl roce od prvního proběhlo v pátek 6. září v Ostravě druhé veřejné projednávání k záměru na rozšíření ostravské spalovny nebezpečných odpadů.… více zde
Sudy s nebezpečnými odpady čekají na spálení v ostravské spalovně.

Suez snížil kapacitu nové linky spalovny jen papírově, počítá s instalací kotlů schopných jet na vyšší výkon

09.08.2019 - OSTRAVA
Společnost Suez Využití zdrojů a.s. sice doplnila dokumentaci EIA k záměru CENNZO Ostrava o více informací, ve skutečnosti nezodpověděla řadu otázek, reagovala… více zde

K ostravské spalovně nebezpečných odpadů byla zveřejněna nová dokumentace

15.07.2019 - OSTRAVA
Společnost SUEZ Využití zdrojů zveřejnila v pondělí 8. července novou, přepracovanou dokumentaci k nové spalovně nebezpečných odpadů, kterou plánuje postavit v… více zde
Dým nad ostravskou spalovnou, který byl k vidění ve čtvrtek 13. 6. ráno

V ostravské spalovně nebezpečných odpadů došlo k požáru

19.06.2019 - OSTRAVA
V ostravské spalovně nebezpečných odpadů provozované společností SUEZ Využití zdrojů došlo ve čtvrtek 13. 6. k požáru. Nad jednou z hal byl kolem osmé hodiny… více zde
Plánovaná spalovna má pálit hlavně zdravotnický odpad. (Na obrázku ze stávající spalovny v Ostravě.)

Ministerstvo vrátilo dokumentaci k plánované spalovně nebezpečných odpadů v Ostravě k doplnění

18.03.2019 - OSTRAVA
Podle Ministerstva životního prostředí má dokumentace EIA ke spalovně nedostatky a vrátilo ji firmě SUEZ k dopracování. Ministerstvo společnosti mimo jiné… více zde
Veřejné projednávání k záměru stavby spalovny nebezpečného odpadu v Ostravě

Ostravští se shodli na tom, že novou spalovnu nebezpečného odpadu nechtějí

08.03.2019 - OSTRAVA
Ve středu 6. 3. došlo v Ostravě k veřejnému projednávání záměru stavby nové spalovny nebezpečného odpadu v Mariánských Horách. Do velkého sálu v budově… více zde
Na zpracování nebezpečného odpadu bohatě postačí stávající spalovna

Nedělejme z Ostravy popelnici nebezpečného odpadu z celé republiky! Místní obyvatelé už v rámci procesu EIA připomínkují plánovanou spalovnu

25.01.2019 - OSTRAVA
Firma SUEZ Využití zdrojů a.s. plánuje v Ostravě stavbu další spalovny nebezpečného odpadu z celé České republiky. Místní lidé se obávají, že ve městě s jedním… více zde

Únik nebezpečných látek ze spalovny v Ostravě byl potrestán bezmála milionovou pokutou

21.07.2018 - OSTRAVA
Společnost SUEZ Využití zdrojů, která provozuje spalovnu nebezpečných odpadů v Ostravě – Mariánských horách, dostala od Oblastního inspektorátu České inspekce… více zde
Arnika už po dvanácté vyhlásila žebříčky znečišťovatelů - některým z nich opět vévodí Spolana

Množství některých toxických látek ohlášených znečišťovateli se snižuje, ale Spolana jich opět vypustila více

12.10.2016 - Praha
Dobré i špatné zprávy přináší nové žebříčky největších tuzemských znečišťovatelů, které letos opět sestavil ekologický spolek Arnika na základě dat… více zde
Ilustrační foto

Středočeské podniky se derou mezi největší znečišťovatele, roste podíl spaloven odpadů a chemiček, informace o látkách v odpadech omezila vláda

04.10.2012 - ČR / PRAHA
Arcelor Mittal Ostrava, Spolana Neratovice, Třinecké železárny, DEZA Valašské Meziříčí anebo Synthos v Kralupech nad Vltavou – to jsou některé z podniků, které… více zde

Zachyťte objektivem znečištěné ovzduší na Ostravsku a vyhrajte!

02.11.2009 - OSTRAVA
Z hlediska kvality ovzduší bývá podzim na Ostravsku nejkritičtějším obdobím. Na listopad proto sdružení Arnika připravilo fotosoutěž nazvanou „Ostravská… více zde
Labe u Lovosic

Žebříčky největších znečišťovatelů podle analýzy dat v IRZ za rok 2006

17.10.2007 - RNDr. Jindřich Petrlik
Na konci září byla letos již potřetí zveřejněna data nahlášená průmyslovými a zemědělskými podniky do Integrovaného registru znečišťování (IRZ). Stejně tak… více zde
Default Image

Část nebezpečného odpadu z Chvaletic se spálí v Ostravě

14.11.2006 - OSTRAVA
Na středeční půlnoc dne 15. listopadu 2006 je plánován odjezd dalšího nákladu toxických látek a nebezpečného odpadu ze skladu ve Chvaleticích k likvidaci do… více zde
Default Image

V prachu a dešti se také v Ostravě našly nebezpečné látky

11.07.2006 - OSTRAVA
Člověk nemusí být zaměstnancem chemičky či hutí, aby byl vystaven toxickým látkám. Stačí sedět v kanceláři! Nyní to prokázaly výsledky měření přítomnosti… více zde

Přínos vstupu České republiky do EU: Veřejnost se může vyjádřit k vlivu spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě na životní prostředí

06.06.2003 - Jindřich Petrlík
Ještě týden má ostravská veřejnost na to, aby se vyjádřila k vlivu spalovny nebezpečných odpadů SPOVO (v Ostravě - Mariánských Horách). Tuto možnost má díky… více zde
Default Image

Otazníky kolem spalovny v Ostravě – Mariánských Horách

06.06.2003 - Jindřich Petrlík
Spalovna průmyslových odpadů společnosti SPOVO, s.r.o., je situována v areálu firmy BorsodChem – Moravské chemické závody. Je určena pro zneškodňování… více zde

Ostravští úředníci podceňují nebezpečí PCB

02.04.2002 - OSTRAVA
Ostravský magistrát se necítí být tím, kdo by měl něco dělat s vysoce toxickými polychlorovanými bifenyly (PCB)(1) v životním prostředí Ostravy, a nemíní se… více zde
Default Image

Perzistentní organické látky na Ostravsku z perspektivy roku 2001

19.12.2001 - RNDr. Jindřich Petrlík
Ostravská aglomerace patří z hlediska zatížení prostředí toxickými látkami mezi kritické regiony České republiky. Není tomu jinak ani z hlediska zatížení… více zde

Ostrava v zajetí polychlorovaných bifenylů

19.12.2001 - OSTRAVA
V Ostravě musí být významný zdroj znečišťování životního prostředí velice nebezpečnými polychlorovanými bifenyly. Na přelomu května a června letošního roku… více zde

Další informace

Velkým tématem v této kauze je špatný stav ovzduší na Ostravsku, se kterým se město i kraj snaží dlouhodobě bojovat a ke kterému spalovna přispívá. Pravidelně figuruje v žebříčcích největších znečišťovatelů České republiky vyhodnocovaných Arnikou podle dat ohlašovaných průmyslovými podniky do Integrovaného registru znečišťování (IRZ). V posledních letech spaluje mimo jiné několik set tun tzv. hexazbytků, které se sem vozí z provozu Spolchemie v Ústí nad Labem, obsahujících především hexachlorbenzen, ale také hexachlorbutadien a pentachlorbenzen.

Spalovna má za sebou již minimálně dvě havárie. První je únik ropných látek do řeky Odry v roce 2017, za který byla potrestána bezmála milionovou pokutou. Druhou je požár skladu odpadu v roce 2019.

Vývoj kauzy

Oznámení záměru společnosti SUEZ Využití zdrojů bylo v Informačním systému EIA zveřejněno 22. května 2018. Vyjádřilo se k němu 9 subjektů, včetně Arniky. Závěry zjišťovacího řízení byly zveřejněny 18. července 2018 a Ministerstvo životního prostředí v nich rozhodlo, že záměr bude v rámci EIA posuzován v plném rozsahu. Došlo k vypracování dokumentace, ke které bylo opět možné se písemně vyjádřit. Této možnosti Arnika opět využila. 6. března 2019 proběhlo v Ostravě veřejné projednávání záměru za účasti široké veřejnosti. 11. března 2019 Ministerstvo životního prostředí vrátilo společnosti SUEZ její dokumentaci k doplnění. Doplněná dokumentace byla zveřejněna 8. července 2019. I tentokrát k ní Arnika zaslala své vyjádření. 6. září 2019 proběhlo v Ostravě druhé veřejné projednávání záměru. 10. října 2019 byl zveřejněn posudek Ing. Václava Obluka.

28. 11. 2019 získal záměr na rozšíření spalovny od Ministerstva životního prostředí souhlasné závazné stanovisko, a to i přes nesouhlas veřejnosti, města i kraje.

Odkaz na dokumenty zveřejněné v Informačním systému EIA naleznete zde.

Banner-stika

Sledujte nás: