Ochrana řek a splavňování

Nákladní vodní doprava má v České republice nezaslouženou pověst nejekologičtějšího druhu dopravy. Ve skutečnosti má sice nižší emise znečišťujících látek a skleníkových plynů než silniční doprava, železnice však ze studií prováděných v posledních tří dekádách vychází i v tomto směru opakovaně jako méně škodlivá. Hlavním problémem jsou ale dopady úprav řek a stavby kanálů na říční krajinu, zejména tam, kde řeky v přirozené podobě ekonomicky výhodnou plavbu neumožňují. 

 Jednou z nejdelších a nejnáročnějších kampaní Arniky je kampaň Živé Labe, oponující výstavbě jezů na českém dolním Labi, které by nevratně poškodily unikátní přírodu v Labském kaňonu. Historie tohoto záměru začíná v roce 1992, kdy jsme tuto kampaň zahajovali ještě jako Děti Země. V opakovaných vlnách byl záměr postupně přepracováván, až do dnešní podoby, kdy zahrnuje stavbu plavebního stupně Děčín. Prozatím se vždy podařilo uskutečnění těchto záměrů zastavit, protože ale investor (Ředitelství vodních cest) čerpá neustále další a další peníze ze státního rozpočtu na pokračování příprav a má silnou politickou podporu, lze situaci označit spíše jako patovou.

Nově se problémem stává i záměr zahájení výstavby kanálu Dunaj-Odra-Labe. Tento projekt byl po léta považován za nerealistický a ekonomicky nesmyslný, v roce 2020 však vláda rozhodla o přípravě výstavby jeho oderské větve. Škody na krajině, které by tento kanál způsobil, jsou nedozírné, nesouhlasí s ním všechny okolní státy s výjimkou Polska, a náklady na jeho výstavbu jsou astronomické. I proto se zřejmě vláda rozhodla pro salámovou metodu a pokouší se realizovat alespoň oderskou část, která by ovšem končila nedaleko za hranicemi Polska. Zlepšení splavnosti na polské Odře by kromě nepředstavitelné devastace úseků Odry v přírodě blízkém stavu znamenalo také náklady v řádu srovnatelném s celým kanálem D-O-L. Arnika se vyslovuje i k tomuto tématu již nyní, a pro budoucnost připravujeme soustavnější kampaň.

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě