Petice

Podpořte naše snahy za zachování a zlepšení stavu řek podepsáním petice. Aktuálně běží dvě výzvy:

 

Petice za záchranu Labe

Na svém dolním úseku je Labe jedním z posledních Evropských říčních veletoků nespoutaných betonem a hrázemi. Skutečným přírodním klenotem v České republice v úseku mezi Ústím nad Labem a státní hranicí s Německem jsou také kamenité štěrkopískové náplavy, které řeka vytvářela několik století. Patří mezi nejvzácnější přírodní lokality nejen v Česku, ale i v evropském měřítku. Opakovaně zde byl prokázán výskyt celé řady chráněných rostlin i živočichů.

Opakovaně prosazovaná výstavba jezů je bezprostředním ohrožením všech těchto přírodních hodnot. Záměr přitom nemá smysl z ekonomického ani dopravního hlediska. Více o tom najdete v publikaci zde.

Chci podepsat petici

 

Petice pro ukončení kanálu D-O-L

Uskutečnění záměru stavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe by znamenalo těžkou ráno naší těžce zkoušené říční krajině. S obrovskými náklady bychom vytvořili monstrum, které by se nikdy nemohlo vyplatit a zničenou přírodu by už nikdy nikdo nenapravil.

Argumenty odborníků jsme shromáždili v publikaci zde.

Chci podepsat petici

 

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Kanál Dunaj-Odra-Labe