Koupání v řekách

Tradice, která se vrací - v Evropě i u nás

Až do první poloviny 20. století bylo koupání v tekoucích vodách řek zcela samozřejmým druhem zábavy. Viditelnou připomínkou koupání jsou historické plovárny. V důsledku průmyslového rozvoje a rostoucího znečištění povrchových vod ale tato aktivita téměř vymizela. Přírodní koupací místa na řekách nahradila umělá koupaliště. Zapomněli jsme, že řeky mohou přinášet radost, smích a být místem pro nespočet krásných setkání. A proto se zrodila myšlenka Evropského dne koupání v řekách. 

Arnika pořádá Den koupání v řekách u nás i za hranicemi

V Arnice se dlouhodobě věnujeme ochraně řek v České republice a místním pomáháme chránit divoké řeky na Balkáně a v Moldavsku. Od roku 2002 pořádáme koupací den podél řeky Labe i na dalších celkem desítkách míst České republiky. Zapojilo se desetitisíce lidí, kteří chtějí koupáním v řekách ukázat, že řeky nejsou a nemají být jen stokami, zdrojem vody či dopravní cestou, ale že mohou a mají být součástí našeho života, místem odpočinku a setkávání s přírodou a její krásou.

V roce 2020 jsme poprvé uspořádali den koupání i v Bosně a Hercegovině, kde desítky lidí na celkem 20-ti lokalitách skočilo do řek symbolicky za pět minut dvanáct. Upozornili tím na potřebu chránit poslední divoké řeky Evropy dříve než bude pozdě. 

Otcem nápadu Evropského dne koupání v řekách je Roberto Epple z Evropské říční sítě (European Rivers Network). Společným koupáním na mnoha místech chtěl oslavit úspěchy dosažené ochránci řek v Evropě, ať už se jednalo o zlepšení čistoty vody nebo o ochranu přirozeného charakteru řek. 

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě