Koupání v řekách

Tradice, která se vrací - v Evropě i u nás

Až do první poloviny 20. století bylo koupání v tekoucích vodách řek zcela samozřejmým druhem zábavy. Viditelnou připomínkou koupání jsou historické plovárny. V důsledku průmyslového rozvoje a rostoucího znečištění povrchových vod ale tato aktivita téměř vymizela. Přírodní koupací místa na řekách nahradila umělá koupaliště. Zapomněli jsme, že řeky mohou přinášet radost, smích a být místem pro nespočet krásných setkání. A proto se zrodila myšlenka Evropského dne koupání v řekách. 

Arnika pořádá Den koupání v řekách u nás i za hranicemi

V Arnice se dlouhodobě věnujeme ochraně řek v České republice a místním pomáháme chránit divoké řeky na Balkáně a v Moldavsku. Od roku 2002 pořádáme koupací den podél řeky Labe i na dalších celkem desítkách míst České republiky. Zapojilo se desetitisíce lidí, kteří chtějí koupáním v řekách ukázat, že řeky nejsou a nemají být jen stokami, zdrojem vody či dopravní cestou, ale že mohou a mají být součástí našeho života, místem odpočinku a setkávání s přírodou a její krásou.

V roce 2020 jsme poprvé uspořádali den koupání i v Bosně a Hercegovině, kde desítky lidí na celkem 20-ti lokalitách skočilo do řek symbolicky za pět minut dvanáct. Upozornili tím na potřebu chránit poslední divoké řeky Evropy dříve než bude pozdě. 

Otcem nápadu Evropského dne koupání v řekách je Roberto Epple z Evropské říční sítě (European Rivers Network). Společným koupáním na mnoha místech chtěl oslavit úspěchy dosažené ochránci řek v Evropě, ať už se jednalo o zlepšení čistoty vody nebo o ochranu přirozeného charakteru řek. 

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – i prakticky údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.