Revitalizace

Revitalizace vodních toků a niv

Zhruba od poloviny minulého století začal člověk ve velkém upravovat vodní toky a krajinu kolem nich. Řeky a potoky byly narovnány, zúženy, prohloubeny a zkráceny, mokřady vysušovány. Nejčastějším motivem bylo získání a odvodnění pozemků pro zemědělskou činnost a lokální protipovodňová ochrana, u velkých řek také zlepšování jejich splavnosti.

Dnes ovšem zažíváme řadu nechtěných negativních důsledků této činnosti. Narovnaná a prohloubená koryta vodních toků rychle odvádějí vodu z krajina, která ztrácí schopnost tlumit povodně a zmírňovat sucho. Zásadně poklesla biologická rozmanitost říční krajiny, snížila se její samočistící schopnost. Téměř zanikl malý vodní oběh (kdy voda odpařená z vodních ploch zase spadne ve stejném regionu v podobě srážek), který přispíval k regulaci mikroklimatu.

Stále častěji se proto pokoušíme o revitalizace, tedy návrat říční krajiny do podoby bližší přirozeným vodním tokům. Arnika podporuje revitalizace od svého počátku různými formami – osvětou, ekovýchovou, podporou drobných revitalizačních zásahů a projektů. 

V minulosti to byly například projekty „Patroni potoků“, podíleli jsme se na přípravě projektu revitalizace soutoku Vřesůvky a Malého potůčku v Čehovicích, vydali jsme přehled úspěšných revitalizačních projektů v ČR i v zahraničí, a v rámci poradenství řešíme konkrétní problémy řek, zejména ve městech. 

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě