Kanál Dunaj-Odra-Labe

Současná vláda odmítla projekt kanálu Dunaj-Odra-Labe v koaliční smlouvě i programovém prohlášení. Slíbila uvolnit územní rezervu pro trasu kanálu. Je ovšem otázkou, jak dlouho to bude trvat, a zda nepřijde vláda nová, která se tímto rozhodnutím nebude cítit vázána.

Stále také probíhají pokusy splavnit alespoň úsek od polské hranice po Ostravu nebo Bohumín. Bohužel právě v tomto úseku se nachází jedna z vůbec nejcennějších a nejohroženějších lokalit – Hraniční meandry Odry. Naše práce proto zdaleka nekončí.

Argumenty odborníků proti stavbě kanálu jsme shromáždili v této publikaci.

Zaměřujeme se nyní nejen na to, aby k zrušení územní ochrany skutečně došlo. Chceme také, aby obce dokázaly nové příležitosti rozvoje využít v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.

 

Chci podepsat petici

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Kanál Dunaj-Odra-Labe