Arnika už potřetí rozdává obcím Oskary za nižší produkci odpadů

11.7.2017 - HORNÍ BRUSNICE/ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ-POPOV/KDYNĚ | Tiskové zprávy
Odpadový Oskaru 2017 zná své vítěze
Arnika
Obce, které v celé republice produkují nejméně směsného komunálního odpadu (1), se mohou těšit na zasloužený titul Odpadový Oskar 2017. Dvakrát putuje Oskar do obcí, které byly oceněny i v minulém ročníku soutěže. Mezi městy nad 5000 obyvatel triumfovalo už potřetí v řadě město Kdyně s produkcí směsného odpadu 80 kg/ob/rok. Ve skupině obcí od 1001 do 5000 zvítězila podruhé obec Štítná nad Vláří – Popov ze Zlínského kraje s produkcí směsného odpadu 39 kg/ob/rok. Nově se mezi šampiony objevila obec Horní Brusnice z Královehradeckého kraje, která vykázala produkci 34,5 kg/ob/rok a zvítězila tak ve skupině obcí do 1000 obyvatel. Ve druhé kategorii, kde odborná komise oceňuje inspirativními příklady odpadového hospodářství (2), putuje Odpadový Oskar do Nového Hrádku, Dvora Králové nad Labem, Kyjova a Jeseníku (3). O letošním pořadí rozhodovala data vykázaná obcemi za rok 2015. Přehled výsledků a popis odpadového hospodářství vybraných měst naleznete na webu: http://arnika.org/odpadovy-oskar-2017.

Celkové pořadí kvalifikovaných obcí a měst je přílohou této tiskové zprávy>>

„Gratulujeme všem obcím, které se umístily a kvalifikovaly. Doufám, že pomohou inspirovat další obce a města při jejich snaze snižovat produkci směsného odpadu. Vzhledem k tomu, že v roce 2020 (4) ho budeme moci skládkovat jen přibližně 100 kg na 1 obyvatele, nezbývá mnoho času k řešení toho, co s ním,“ říká odborník Arniky na systémy odpadového hospodářství Ing. Milan Havel.

Základním kritériem pro kvalifikaci obce do soutěže je produkce směsného komunálního odpadu pod 150 kg na osobu a rok. Tento limit organizátoři zvolili proto, že jde o hodnotu, které se běžně daří dosahovat v sousedních státech, v Česku ale tato meta stále není běžná. Oproti Rakousku a Německu je u nás totiž průměrná produkce směsného odpadu asi o třetinu vyšší. Rozhodovala přitom data vykázaná obcemi za rok 2015. Arnice se letos podařilo získat čísla z 11 krajů. Kraje Vysočina a Moravskoslezský data pro účely soutěže neposkytly.

„V rámci přechodu na tzv. oběhové hospodářství přijal v březnu letošního roku Evropský parlament ambiciózní cíle pro oblast odpadů (5). Navrhuje v roce 2025 recyklovat 60 % a v roce 2030 dokonce 70 % komunálních odpadů, v roce 2030 skládkovat max. 5 % komunálních odpad. Ač nepovažujeme úroveň recyklace pro odpadové hospodářství města a obcí za klíčový faktor, faktem je, že těchto výsledků ti nejlepší už dosahují,“ dodává Havel.


Poznámky:

1) V první kategorii jsou obce rozděleny podle velikosti: obce do 1000 obyvatel, obce od 1001 do 5000 obyvatel, obce nad 5001 obyvatel). U malých obcí lze očekávat nejlepší výsledky do 50 kilogramů na jednoho obyvatel, velká města atakují hranici 100 kg. Podmínkou kvalifikace do soutěže je pro všechny obce produkce odpadů pod 150 kg/ob/rok. Arnika vyhlašuje výherce na celorepublikové i krajské úrovni.

2) Ve druhé kategorii jsou odbornou komisí vybírány příklady dobré praxe. Vítěze v této kategorii Arnika vyhlašuje pouze na celorepublikové úrovni. V této kategorii nezáleží jen na produkci směsného odpadu, ale i na tom, jak je efektivní. Podmínkou kvalifikace do soutěže je ale i zde produkce odpadů pod 150 kg/ob/rok.

3) Odpadového Oskara v kategorii 2 získaly obce Nový Hrádek, Dvůr Králové nad Labem, Kyjov a Jeseník.

Nový Hrádek je malebné podhorské městečko s cca. 800 obyvateli. V roce 2015 zde v průměru každý obyvatel vyprodukoval 56,8 kg odpadu, což je skoro čtyřikrát méně než je průměr ČR. Dosahovaná úroveň recyklace je asi 60 %. V Hrádku se vytřídí nadprůměrné množství surovin. Náklady na třídění je 100 % pokryto příjmem od EKO-KOMU a z příjmů za prodej surovin (papír a kovy). Více viz: http://arnika.org/mestys-novy-hradek

Dvůr Králové nad Labem (15 946 obyvatel k 1. 1. 2015) se nachází v Královéhradeckém kraji. Město má v odpadovém hospodářství dlouhodobě velmi dobré výsledky, nízkou produkci směsného odpadu (127,9 kg/ob/2015), vysokou úroveň recyklace (40 %), zaveden systém platby podle objemu vyvezených nádob a dlouhodobou koncepci osvěty v této oblasti. Město dlouhodobě motivuje své obyvatele k předcházení vzniku odpadu (motivační platba, osvěta, podpora domácího a komunitního kompostování). Více: http://arnika.org/mesto-dvur-kralove-nad-labem

Kyjov (11 505 obyvatel k 1. 1. 2015) má nejnižší produkci směsného odpadu mezi sídly nad 5000 obyvatel v Jihomoravském kraji (123,8 kg/ob/2015). Dosahuje téměř 50 % úrovně recyklace. Je příkladem města, které snížilo produkci směsného odpadu zavedením plošného sběru bioodpadu (střídavě po týdnu se střídá svoz směsného odpadu a bioodpadu). Více: http://arnika.org/mesto-kyjov

Jeseník (11 524 obyvatel k 1. 1. 2015) vykazuje dlouhodobě velmi dobré výsledky odpadového hospodářství. Opakovaně získává ocenění v rámci soutěží pořádaných EKO-KOMEM. V Jeseníku v roce 2015 produkce směsného odpadu klesla pod 150 kg/ob (149,2 kg/ob/2015). V roce 2015 zde úroveň recyklace dosáhla téměř 60 %. Technické služby chválíme za přehledné zveřejňování výsledků odpadového hospodářství (za město Jeseník i za celou svozovou oblast). Více: http://arnika.org/mesto-jesenik

4) V roce 2020 můžeme na skládky ukládat pouze 35 % biologicky rozložitelných komunálních odpadů ve srovnání s produkcí roku 1995. Pro rok 1995 byla tato produkce stanovena na 148 kg/ob. V roce 2020 tak bude možno skládkovat pouze 51,8 kg/ob tohoto odpadu. V přepočtu na směsný odpad to je asi 108 kg, případně 100 kg směsného odpadu a 30 kg objemného odpadu (nábytek, matrace, koberce…).

5) Rámcová směrnice o odpadech (98/2008) nám ukládá v roce 2020 recyklovat minimálně 50 % papíru, plastů, skla a kovů (stanovuje se na základě složení odpadu). Tohoto cíle obce oceněné v kategorii 2 obvykle s přehledem dosahují.

 

V letech 2017 a 2018 je soutěž realizována v rámci projektu "Odpadový Oskar za prevenci vzniku odpadů".

NPZP cmyk

  • Tiskový mluvčí: Jan Vávra, jan.vavra@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu