Evropská unie od začátku července ještě více omezila ftaláty

14.7.2020 - PRAHA | Novinky
Happening Arniky před obchodním centrem v Praze.
Zdroj: archiv Arniky
Šest nejtoxičtějších ftalátů bylo v Evropské unii již dlouhodobě omezováno. Jde o látky, které se používají zejména jako změkčovadla v plastech, především v hojně rozšířeném PVC. V prosinci 2018 vyšlo nařízení Evropské komise (EK), které s účinností od 7. července 2020 rozšířilo zákaz použití čtyř ftalátů, DEHP, DBP, BBP a DIBP z hraček pro děti na všechny měkčené plastové výrobky, až na výjimky vyjmenované v novém nařízení EK.

Ftaláty jsou chemické látky odvozené od kyseliny ftalové a jsou hojně používané při výrobě plastů, ale i jiných látek jak pro domácnost, tak i průmyslové využití, a to díky jejich změkčujícím vlastnostem. Nejčastěji se s ftaláty setkáme ve výrobcích z měkčeného PVC, konkrétně třeba v podlahových krytinách, kuchyňském náčiní, hračkách pro děti, ale třeba i v kosmetice. Jejich prokázaná toxicita vedla nejdříve k jejich zákazu v hračkách pro malé děti, v České republice od roku 2001. K jedněm z nejpoužívanějších ftalátů patří právě DEHP (di(2-ethylhexyl) ftalát), DBP (dibutylftalát), BBP (butyl benzyl ftalát) a DIBP (di-isobutylftalát), kterých se nové nařízení týká. „DEHP i DBP přitom v České republice stále ještě vyrábí DEZA Valašské Meziříčí náležející do skupiny Agrofert, a to navzdory jejich dlouhá léta prokázané toxicitě,“ upozornila v souvislosti s omezením ftalátů Mgr. Karolína Brabcová ze spolku Arnika.

„Doufáme, že zpřísnění se projeví i ve snížení přítomnosti nejvíce toxických ftalátů v našem životním prostředí. Vědecké studie potvrdily jejich neblahý podíl mimo jiné na zvýšeném výskytu astmatu u dětí. Stačí tedy, když je například ve školce podlahová krytina anebo tapety z měkčeného PVC a je zaděláno na problém,“ řekl v souvislosti s novým omezením ftalátů vedoucí programu Toxické látky a odpady spolku Arnika, RNDr. Jindřich Petrlík.

S novým nařízením se mění příloha XVII, položka 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek v rámci Evropské chemické politiky známé pod zkratkou REACH. Toto nové omezení přináší tři důležité změny a to již zmiňované specifické rozšíření restrikce ftalátů ze tří (DEHP, DBP and BBP) na čtyři, přidáním DIBP. Omezení, které se původně týkalo pouze hraček a výrobků k péči o děti, je nyní rozšířené na plastové výrobky jako celek. Nové omezení tedy říká, že DEHP, DBP, BBP a DIBP se jednotlivě, nebo jako celek nesmí vyskytovat v hmotnostní koncentraci vyšší než 0,1% v měkčených plastových výrobcích pro děti a péči o děti, ale také v měkčených plastových materiálech obecně.

V neposlední řadě příloha také uvádí právní definici termínů „měkčený plastový materiál“, „dlouhodobý styk s lidskou kůží“ a „předměty pro péči o děti“, což může být důležité ke správnému výkladu nového nařízení.

Nutno dodat, že nařízení se nevztahuje na výrobky uvedené na trh před 7. červencem 2020, ale také na předměty pro průmyslové a zemědělské použití, měřicí zařízení pro laboratorní použití nebo předměty pro venkovní použití v případě, že nepřichází do dlouhodobého styku s lidskou kůží nebo sliznicí. Dále také na materiály a předměty určené pro styk s potravinami, zdravotnické prostředky, elektrická a elektronická zařízení a vnitřní obaly léčiv. „Na tyto typy výrobků se v EU nevztahuje nařízení REACH obecně,“ upřesnila Brabcová a dodala: „Ještě progresivnější by bylo zakázat PVC pro výrobu hraček, v obalech na potraviny anebo v podlahových krytinách. Jde o nejproblematičtější plast z hlediska přítomnosti toxických látek v životním prostředí.“

Arnika na ftaláty opakovaně narazila například při analýzách školních pomůcek z měkčeného PVC v letech 2010 a 2014, ale také je zjistila opakovaně v prachu ve vnitřních prostorách budov v letech 2006 a 2011 a samozřejmě i v podlahových krytinách z měkčeného PVC. Ftaláty byly také v přívěscích prodávaných spolu s populárními gumičkami „loom bands“, které Arnika testovala na ftaláty v roce 2014. „Nové nařízení EU bude účinné jen, pokud se budou předměty z měkčeného PVC na přítomnost ftalátů přísněji kontrolovat,“ doplnila M.Sc. Markéta Kadeřávková z Arniky.

Shrnutí změna přílohy XVII nařízení REACH na stánkách Ministerstva průmyslu a obchodu
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2005 v českém jazyce
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2005 v anglickém jazyce


Projekt „Enabling REACH consumer information rights on chemicals in articles by IT-tools” je financován EU LIFE programem (č. LIFE16 GIE/DE/000738) a hlavním městem Prahou a projekt “Fragen Sie REACH” Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Publikované informace nemusí vyjadřovat stanoviska dárců.

Logo-publicita

Mohl by být tento článek zajímavý pro vaše přátele?

Upozorněte je na něj hned teď: 

 

Sdílením novinky pomůžete šířit důležité informace o dění ve vašem okolí a o aktivitách Arniky.
Mockrát děkujeme!

Banner-stika

Sledujte nás: