#Stockholmská úmluva

Přestaňte převážet plastový odpad, žádají environmentalisté námořní přepravce

Přestaňte převážet plastový odpad, žádají environmentalisté námořní přepravce

Vzhledem k rostoucímu objemu plastového odpadu v oceánech žádají environmentální skupiny z různých zemí dánskou společnost MAERSK a další významné dopravce, aby přestaly tento...

Hazardous chemicals in plastic products

Hazardous chemicals in plastic products

Mnoho hraček a dalších výrobků z recyklovaného plastu prodávaných v afrických a arabských zemích obsahuje dioxiny v množství odpovídajícím nebezpečnému odpadu. Ekologické...

Plastic waste disposal leads to contamination of the food chain

Plastic waste disposal leads to contamination of the food chain

Plasty jsou všude kolem nás a drobné části plastů najdeme i na těch nejzachovalejších místech Země. Většina plastů byla vynalezena chemiky tak, aby byl plast vhodný pro mnoho...

Hazardous Chemicals Found in Plastic Products in Africa

Hazardous Chemicals Found in Plastic Products in Africa

Jak africké životní prostředí, tak lidské zdraví Afričanů trpí toxickými látkami a dováženými odpady více než lidé a životní prostředí ve vyspělých zemích. Afrika se stala cílem...

Arnika zjišťuje znečištění pražských vod jedy z elektroodpadu a hasicích pěn

Arnika zjišťuje znečištění pražských vod jedy z elektroodpadu a hasicích pěn

Zástupci spolku v těchto dnech odebírají vzorky vody a říčních sedimentů, které nechají otestovat na obsah bromovaných zpomalovačů hoření a perfluorovaných látek. Toxické látky...

Persistent Organic Pollutants (POPs) in Eggs: Report from Africa

Persistent Organic Pollutants (POPs) in Eggs: Report from Africa

Ve spolupráci s kamerunskou organizací CREPD a ghanskými akademiky odebrali Arnika a IPEN vzorky vajec slepic z volného chovu a vzorky popele a půdy z několika lokalit v Ghaně a...

Na konferenci o toxických látkách zazněly i požadavky na zpřísnění mezinárodní legislativy

Na konferenci o toxických látkách zazněly i požadavky na zpřísnění mezinárodní legislativy

Vejce, hračky a hřebeny mohou obsahovat zdraví ohrožující dioxiny nebo bromované zpomalovače hoření. Na mezinárodní konferenci v Polsku to uvedli autoři studií zkoumající...

Toxické látky z elektrošrotu otravují recyklované plasty

Toxické látky z elektrošrotu otravují recyklované plasty

Nebezpečné chemikálie, jako je brom, antimon a olovo, nacházejí cestu produktů přicházejících do kontaktu s potravinami a do dalších produktů každodenního života. Nová studie...

Všechny kachny v pořádku, až na jednu

Všechny kachny v pořádku, až na jednu

Kachna z Mostecka kazí jinak dobrou zprávu od Státní veterinární správy (SVS), která zveřejnila výsledky kontroly cizorodých (toxických) látek v mase a produktech z domácích...

Zpomalovače hoření v nábytku - výhra nebo komplikace?

Zpomalovače hoření v nábytku - výhra nebo komplikace?

Velká Británie má přísné požadavky, co se týče hořlavosti různých materiálů, včetně nábytku. Proto se britští odborníci z výzkumných požárních pracovišť a univerzit pod vedením...

Brzký konec nebezpečných fluorovaných sloučenin

Brzký konec nebezpečných fluorovaných sloučenin

Expertní výbor Stockholmské úmluvy doporučil absolutní zákaz nebezpečných fluorovaných sloučenin PFOS (perfluoroktansulfonátu) a PFOA (kyseliny perfluoroktanové) v hasících...

Bromované zpomalovače hoření v plastových stěrkách, lžících a dalším načiní do kuchyně

Bromované zpomalovače hoření v plastových stěrkách, lžících a dalším načiní do kuchyně

Chystáte občerstvení pro oslavu příchodu nového roku? Pak pozor na používání načiní z černého plastu. Legislativně omezené či dokonce zakázané bromované zpomalovače hoření (BFR)...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Stop kanálu Dunaj-Odra-Labe