Arnika ve svete armenieIMG 6025

armenia

Co děláme

 Zemi hor a chrámů ohrožuje těžba kovů. Arménie skýtá obrovské nerostné bohatství, jehož těžba nabývá v posledních letech na intenzitě. S těžkým průmyslem založeným na barevných kovech jsou bohužel spojena velká rizika pro životní prostředí a zdraví obyvatel.

Problémy mohou vznikat v okolí dolů, v nichž se často těží pomocí jedovatých chemikálií, u kterých - stejně jako u odpadu - po těžbě hrozí riziko úniku do okolní půdy nebo vody. Bohužel, po celém světě se setkáváme s neochotou průmyslu investovat do zabezpečujících a ochranných procesů. Naším společným úkolem je proto dění monitorovat a vymáhat ochranu životního prostředí i obyvatel.

V Arnice spolu s arménskými organizacemi Centre for Community and Mobilization Support (CCMS) a EcoLur od roku 2018 vedeme kampaň zaměřenou na mapování znečištění těžkými kovy a jinými polutanty v severním regionu Lori, který má dlouholetou tradici těžebního průmyslu. Věnujeme se kontinuálnímu monitoringu jak znečištění životního prostředí, tak i míry zátěže zdraví místních obyvatel, obzvlášť u dětské populace. Výsledky monitoringů přispěly k několika úspěchům. Povedlo se nám zmobilizovat místní obyvatele, zviditelnit problém na lokální a státní úrovni, urychlit uzavření staré smeltárny a otevřít téma alternativního rozvoje regionu.

Díky podpoře z programu Transition Ministerstva zahraničních věcí ČR můžeme předávat české zkušenosti a pomáhat zajistit budoucnost bez jedů také v Arménii.

V minulosti, konkrétně v letech 2010-2011, jsme se v Arménii rozhodli pomoci místním občanským sdružením zbavit se zátěží životního prostředí toxickými látkami, např. pesticidy jako DDT, lindan a další. V roce 2018 jsme se spojili s tamními organizacemi Armenian Women for Health and Healthy EnvironmentEcolur, abychom místním zemědělcům pomohli v marzech Ararat a Armavir zavést udržitelné hospodaření bez pesticidů. Současně jsme ve spolupráci s českými chemiky mapovali staré ekologické zátěže, přičemž výsledky monitoringu přispěly k lepší ochraně před úniky toxických látek do životního prostředí.

 

     arnika-transp       AWHHE logo-fb      ecolur logotransition

Novinky

Vzorky moči z testování v září 2020

Obyvatelé arménské Akhtaly se obávají o zdraví svých dětí. Na vině jsou nebezpečné těžké kovy

22.01.2021 - AKHTALA / PRAHA
Obyvatelé rozšířené komunity Akhtala v Arménii se obávají o zdraví svých dětí kvůli koncentracím arsenu a dalších nebezpečných kovů v dětských organismech,… více zde
Vzorkování v Arménii v září 2020.

Výsledky biomonitoringu v Arménii odhalily zdravotní zátěž obyvatel severní části provincie Lori

11.12.2020 - METS AYRUM / PRAHA
Arnika spolu s partnerskými nevládními organizacemi Centrum pro aktivizaci a podporu obyvatel (CCMS) a informační organizací EcoLur provedly další průzkum… více zde

Činnost Arniky a partnerských organizací v Arménii představena speciálnímu zpravodaji OSN: Ukažme spravedlivý přechod k čistému prostředí

07.12.2020 - PRAHA / JEREVAN
25. listopadu proběhla konzultace zástupců Mezinárodní sítě pro eliminaci znečišťujících látek (IPEN) pro region střední a východní Evropy, Kavkazu a střední… více zde

Destrukce životního prostředí v době koronaviru: nová studie vynáší na světlo případy z Evropy, Kavkazu a Střední Asie

12.10.2020 - PRAHA
Změna zákona ve prospěch investorů, náhlé schválení kontroverzních projektů, nezákonná výstavba vodních elektráren, nelegální těžba dřeva nebo perzekuce… více zde
Odběr vzorků v Arménii v roce 2019

Arnika spolu s arménskými neziskovými organizacemi CCMS, EcoLur a s aktivisty pokračují ve výzkumech vlivu chemického znečištění na zdraví místních obyvatel, způsobeného těžební společností v Akhtale

10.09.2020 - PRAHA / METS AYRUM
Jaký vliv má těžba rud na lidský organismus a jak moc jej zatěžuje? S cílem odpovědět na tyto a další otázky se tým expertů společného projektu Arniky s… více zde

Organizace Arnika, CCMS a EcoLur se obrátily na OSN, aby poskytla podporu obyvatelům těžařských oblastí

11.05.2020 - PRAHA / JEREVAN
Česká nezisková organizace Arnika a arménské spolky CCMS a informační portál EcoLur se obrátily na zpravodaje OSN pro otázky lidských práv a životního… více zde
odkaliště Nahatak

Problémy u odkaliště Nahatak prokračují: další obyvatelé hlásí zdravotní problémy

30.04.2020 - METS AYRUM
Ačkoliv se ve vesnici Mets Ayrum nedávno odehrál průlom v ekologickém aktivismu, kdy místní těžařská společnost nabídla odškodné rodině, která žije v blízkosti… více zde
Harutyun Danielyan

Zlom v arménském ekologickém aktivismu: těžební společnost poprvé uznala vliv na životní prostředí a nabízí odškodnění

10.03.2020 - AKHTALA
Rodina, která se zúčastnila výzkumu Arniky a partnerských organizací o znečištění životního prostředí v průmyslových oblastech Arménie, dostane odškodné od… více zde
Z prezentace výsledků studie na konferenci v Jerevanu

V severní Arménii se potvrdilo znečištění půdy toxickými látkami

06.12.2019 - JEREVAN / ALAVERDI / PRAHA
Arnika a její partnerská organizace Centrum pro aktivizaci a podporu obyvatel (CCMS) dnes zveřejnily studii potvrzující výskyt vysokého množství nebezpečných… více zde
Diskuze v Jerevanu se zástupci oblastí ovlivněných těžbou

V Arménii začala působit iniciativa EITI

28.11.2019 - JEREVAN
Arménie se nově připojila ke globální iniciativě EITI a jako mnoho dalších zemí ovlivněných těžařským průmyslem se snaží o zmírnění jeho dopadů na životní… více zde
Odkladiště v Teghoutu

Důl v Teghoutu je opět v provozu. Hráz odkaliště je ve špatném stavu

23.10.2019 - TEGHOUT
Společnost Vallex Group obnovila 9. července 2019 činnost v dole v severoarménském Teghoutu, opět se zde těží měď a molybden. více zde
Metz Ayrum, odkaliště plné toxické vody

Bez důkazů změna nepřijde. Čeští odborníci analyzují toxické znečištění na severu Arménie

17.07.2019 - ALAVERDI
V provincii Lorri proběhně měření přítomnosti škodlivých chemikálií. Kvůli těžbě a hutnictví místní obyvatele trápí silná kontaminace těžkými kovy a dalšími… více zde
Odpadní voda z Akhtaly

Úniky odpadních vod z dolu v Akhtale jsou obvyklé

17.06.2019 - AKHTALA
Už několikrát v tomto roce byli místní svědky úniků odpadních vod z dolu v Akhtale do životního prostředí. více zde
Alarmující výsledky analýz slepičích vajec volají po bryskních změnách legislativy. (Akkra, Ghana)

“Toxická vejce” ve Švýcarsku svědčí o globálním znečištění nebezpečnými látkami

30.04.2019 - ŽENEVA
Arnika na zasedání stran Stockholmské úmluvy prezentuje výsledky nedávno provedených analýz slepičích vajec z 29 zemí na přítomnost dioxinů a jim podobných… více zde
město Shnogh

Obyvatelé arménského města Shnogh žádají kompenzace za vyvlastněné pozemky

17.04.2019 - SHNOGH
Na 40 obyvatel města Shnogh v severoarménské provincii Lori požaduje kompenzaci za pozemky, které jim byly vyvlastněny v zájmu otevření dolu na měď a molybden… více zde
Konference v Jerevanu

Odpověď arménského Ministerstva ochrany přírody k rezoluci přijaté na konferenci Arniky, Ecoluru a AWHHE

22.03.2019 - JEREVAN
Koncem minulého roku prezentovala Arnika společně s partnerskými organizacemi Ecolur a AWHHE výsledky studií, které poukázaly na značné zatížení životního… více zde
Poškození majitelé půdy na setkání s ekology z Jerevanu

Evropský soud pro lidská práva podpořil arménské farmáře, vláda musí zaplatit

14.03.2019 - ŠTRASBURK / TEGHOUT
Soudní tribunál ve Štrasburku rozhodl ve prospěch obyvatel severoarménské provincie Lorri. Ti podali celkem šest stížností proti postupu arménských soudů pro… více zde
Alaverdská továrna vypouští zplodiny na jedenáctitisícové město

Těžké kovy ohrožují zdraví lidí v severní Arménii. Na vině je místní průmysl, říkají čeští vědci

10.12.2018 - ALAVERDI / JEREVAN
Okolí dolů a metalurgických podniků v arménské provincii Lorri je pravděpodobně kontaminováno nebezpečnými chemickými látkami, zejména mědí. Ty podle analýz… více zde
Prorektorka Ostravské univerzity, Jelena Petrucijová, hovoří k účastníkům konference.

Znečištění ovzduší: Vlády i města musí více konat, shodli se účastníci mezinárodní konference v Ostravě

28.11.2018 - OSTRAVA
Závěrem čtyřdenní mezinárodní konference "Za čistý vzduch v průmyslových městech Evropy", pořádané českým občanským spolkem Arnika, vznikla společná deklarace.… více zde
Martin Skalský (vlevo) a Jindřich Petrlík během tiskové konference

Znečištěný vzduch nesmí ohrožovat lidské zdraví, zní z ostravské konference

19.11.2018 - OSTRAVA
Odborníci, politici a občanští aktivisté z Evropy a zemí bývalého Sovětského svazu v Česku jednají, jak dosáhnout zlepšení kvality vzduchu (1). Znečištění… více zde

Čistší vzduch v Evropě? Pomoc může přinést mezinárodní konference v Ostravě

14.11.2018 - OSTRAVA
Ochránci životního prostředí se příští týden společně s odborníky, zástupci průmyslu a odpovědnými úředníky budou snažit o zlepšení evropského ovzduší. Na… více zde
Jedna z dětských hraček s obsahem toxických látek

Jedy z plastového odpadu se vrací do našich domácností kvůli špatné recyklaci

17.10.2018 - PRAHA
Až čtvrtina zboží vesměs z černého recyklovaného plastu na evropském trhu obsahuje toxické bromované zpomalovače hoření (PBDE a HBCD). Jde o látky, které… více zde
Azurová hrozba - už dnes značně přeplněné odkaliště v Metz Ayrum

Otrávená Arménie? Čeští odborníci zkoumají znečištění spojené s těžbou

04.10.2018 - ALAVERDI / PRAHA
Úroveň kontaminace životního prostředí v severní Arménii je předmětem nové výzkumné studie odborníků z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Spolu s… více zde
Ministr Grigorjan (vlevo uprostřed) vyslechl popis aktivit Arniky v Arménii

Průmyslové znečištění je třeba řešit, souhlasil arménský ministr na setkání s Arnikou

13.08.2018 - JEREVAN
Jak by mohla místní vláda využít připravovanou analýzu znečištění severoarménského regionu ke zlepšení situace, to bylo hlavní téma rozhovoru mezi ministrem… více zde

EcoLur: Čeští experti na znečištění zkoumají sever Arménie

31.07.2018 - PROVINCIE LORRI
Ekologové z České republiky zkoumají, do jaké míry jsou těžební oblasti v okolí měst Alaverdi, Shnogh a Akhtala znečištěny těžkými kovy a jaký dopad to může… více zde

Region Lorri vede v množství emisí v atmosféře v celé Arménii

25.05.2018 - PROVINCIE LORRI
Region Lorri mezi regiony Arménie vede v množství atmosférických emisí. Podle údajů za rok 2016 bylo do atmosféry vypouštěno 51,2 tisíc tun škodlivých látek z… více zde
Znečištění je kritické, říká Elena Manveljan

Smrtelná onemocnění rakovinou v Arménii nejsou náhodná, říká odbornice

10.05.2018 - JEREVAN
Průmyslové podniky a společnosti v současné době nenesou žádnou reálnou odpovědnost za znečišťování životního prostředí ani za dopad na místní obyvatele z… více zde
Arménie. Země hor, chrámů, vína... a bohužel také průmyslového znečištění

Návrat do země hor a chrámů: pomáháme v Arménii ohrožené těžbou kovů

26.04.2018 - PRAHA / JEREVAN
Ve spolupráci s arménskou organizací AWHHE a informačním portálem Ecolur prosazuje Arnika právo místních účinně ovlivnit způsob těžby barevných kovů. Ta je… více zde

Přes 1000 zaměstnanců bylo propuštěno z ruské důlní společnosti v Arménii

15.02.2018 - TEGHUT
Společnost Teghut Closed Joint Stock Company (CJSC) vydala prohlášení, ve kterém uvádí, že 1 032 z jejích 1 190 zaměstnanců obdrželo oznámení o ukončení… více zde

Arnika prezentovala mezinárodnímu fóru v Ženevě studii o toxických látkách v Rubikových kostkách

08.05.2015 - ŽENEVA
Švýcarská Ženeva se už po několikáté stala místem schůzky tří mezinárodních úmluv zaměřených na ochranu životního prostředí a zdraví lidí před negativním… více zde
Zřícený starý sklad pesticidů.

Arménský projekt sdružení Arnika spěje k úspěšnému konci

10.06.2011 - JEREVAN
Projekt "Zlepšování chemické bezpečnosti jako příspěvek k řešení sociálních problémů ve venkovských oblastech Arménie" byl oficiálně zahájen v březnu 2010.… více zde
Jerevan - hlavní město Arménie

Občanská společnost v Arménii se učí od české

08.06.2011 - PRAHA / JEREVAN
Znovuprobuzení arménské občanské společnosti po téměř sedmi dekádách sovětské nadvlády vypadá být částečně decimováno nedůvěrou v politické autority. Velký… více zde

AWHHE a Arnika uspořádaly v Arménii workshop o pesticidech a jejich omezení

03.06.2011 - JEREVAN
Sdružení Arnika a organizace Arménské ženy pro zdraví a zdravé životní prostředí (AWHHE) ve spolupráci s kanceláří OSCE pořádaly 31. května v Jerevanu… více zde

Čeští odborníci odhalili v Arménii staré zásoby DDT. Nyní pomohou prosadit jejich likvidaci.

30.11.2010 - PRAHA
Odborníci z Arniky spolu s vědci z vysokých škol objevili v Arménii kontaminaci ve všech bývalých skladech pesticidů, které navštívili během své mise. Dnes… více zde

Češi a Arméni zahájili spolupráci na prevenci rizik spojených se starými nespotřebovanými pesticidy

31.03.2010 - JEREVAN
Pomoci zemědělcům zavést udržitelné hospodaření a snížit na minimum riziko chemického znečištění v arménských regionech Ararat a Armavir, to je hlavní cíl… více zde

Fotogalerie

Jak probíhala naše mezinárodní konferenci "Za čistý vzduch" v Ostravě?

22.11.2018 - OSTRAVA
Čtvrtkem se skončila čtyřdenní mezinárodní konference "Za čistý vzduch v průmyslových městech Evropy" pořádaná v Ostravě. Na setkání přicestovali ekologové,… více zde

TOXICKÁ PAST: Nebezpečné látky v recyklovaných výrobcích na evropském trhu

17.10.2018 - PRAHA / BRUSEL
"Od dubna do června 2018 bylo v 19 evropských zemích zakoupeno 430 kusů plastového zboží: dětských hraček, hřebenů a sponek do vlasů, kuchyňského náčiní a… více zde

V Arménii mezi tisíciletými kláštery a nebezpečnými doly

11.08.2018 - JEREVAN / ALAVERDI / ARARAT
Hakhpat, Sanahin, Akhtala, Odzun. Ve všech těchto severoarménských vesničkách najdete starobylé kláštery, z nichž první dva jmenované jsou dokonce na seznamu… více zde

Arménii sužuje těžba barevných kovů

08.03.2018 - TEGHUT / AKHTALA
Arménie "sedí" na velkém nerostném bohatství. Ložiska barevných kovů jsou pro zakavkazskou republiku darem i prokletím. Těžební průmysl na jedné straně… více zde
Pracovníci Arniky popisují vzorky odebrané v nezabezpečeném skladu pesticidů

Na stopě sovětským pesticidům v Arménii

08.07.2013 - ARARAT / ARMAVIR
Sdružení Arnika v arménských provinciích Ararat a Armavir pomohla místním občanským sdružením zmapovat zátěže životního prostředí toxickými látkami, které jsou… více zde

Arménie - odběr vzorků v bývalém skladu pesticidů

03.06.2011 - Arménie
Bývalý sklad hnojiv a pesticidů nedaleko hranic s Ázerbajdžánem. Komplex byl v devadesátých letech během války vybombardován. V troskách areálu lze dodnes… více zde

Arménie - odběr vzorků v Alaverdi

02.06.2011 - Arménie
Horské městečko Alaverdi se nachází na severu Arménie. Kvůli skládce nebezpečných odpadů, které pochází z dřívější výroby mědi ve zdejší továrně, patří k… více zde

Konference o persistentních organických látkách v Arménii

31.05.2011 - Arménie
Arnika a organizace Arménské ženy pro zdraví a zdravé životní prostředí (AWHHE) ve spolupráci s kanceláří OSCE uspořádali 31. května v Jerevanu mezinárodní… více zde

Arménie - Jerevan a další místa

28.03.2010 - Arménie

Arménie - Masis - Sayat-Nova

27.03.2010 - Arménie

Arménie - Nubarašen

25.03.2010 - Arménie

Video

Otrávená Arménie. Zbavme staleté kláštery toxických látek

25.01.2019
Okolí dolů a metalurgických podniků v arménské provincii Lorri je pravděpodobně kontaminováno nebezpečnými chemickými látkami, zejména mědí. Ty podle analýz… více zde

Co děláme u odkaliště v Akhtale?

25.04.2018
Že ve videu není nic moc slyšet? Za všechno může odpadní voda z dolu na měď a molybden. A to ještě není nic oproti tomu, co způsobuje lidem, kteří v okolí dolu… více zde

 

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu