Jak předcházet odpadům

Předcházení vzniku odpadu je problematika značně široká a proto jsme pro tuto oblast začali tvořit samostatně webovské stránky pvo.arnika.org.

Předcházení vzniku odpadu je velmi důležité, ostatně platí to o prevenci obecně. Díky prevenci můžeme ušetřit mnoho surovin, energie a snížit s tím spojené znečištění a to v celém řetězci produkce a spotřeby (během těžby surovin, výroby, distribuce, recyklace i likvidace odpadů).  Levnější je odpadům předcházet, než řešit co s nimi. V některých oblastech našeho běžného života je to již přijatý model (například úspory energie).

V ČR se věnujeme prevenci vzniku odpadů zatím hlavně v oblasti výroby, velký potenciál však má prevence i při snižování produkce komunálních odpadů. Díky prevenci a recyklaci můžeme významně snížit produkci zbytkové směsného odpadu. Zatímco průměrný občan vyprodukuje za den asi 4 litry směsného odpadu (220 kg za rok), jsou lidé, kteří tento objem vyprodukují za týden i déle. Řada zemí má podstatně nižší produkci směsného komunálního odpadu než my. 

SKO CR Rakousko opr

Nejlepší regiony produkují již méně než 70 kg směsného odpadu na obyvatele za rok.

Chcete-li množství vyprodukovaných odpadů a svůj dopad na Zemi snížit, můžete se inspirovat Desaterem odpovědného nakupování. Mnoho informací také naleznete v naší encyklopedii udržitelné spotřeby.