en ru

Papír

Papír

Stromy jsou naši průvodci už tisíce let. Dřevo a tedy i papír, vyzařují příjemnou pozitivní energii. Staré národy si jich velmi cenili (například Keltové, Slované). Je škoda porazit každý zdravý strom, více starých stromů by naší krajině jenom prospělo. Na obranu papírenského průmyslu možno podotknout, že pro svoji výrobu používá méně kvalitní kulatinu a štěpku. Ale i tak, šetřit papírem se vyplatí, zvláště když spotřeba papíru za posledních 15 let v ČR významně vzrostla (více náš web Šetrné papírování).

Jak šetřit papírem

a) Zbytečná reklama

Domácnosti v ČR dostávají do schránek 15 až 20 kg reklamních letáků ročně (6 až 8 kg na jednu osobu). To znamená, že ročně domácnosti dostanou 60 až 80 tisíc tun letáků.  Kdo leták chce, může se na něj podívat o obchodě (asi polovina letáků je na potraviny).

Bránit se reklamě můžeme snadno. Samolepka na schránce „Nevhazujte reklamu, prosím“ je velmi účinná. Za porušení zákona o reklamě hrozí vysoké pokuty (až 300 tisíc Kč). Návod, jak se bránit, naleznete na našem webu „Šetrné papírování“. Recyklace papíru, i když má velký význam, není zadarmo.

b) Tisknu, jen co skutečně potřebuji a pokud to jde, tak oboustranně

Internet a další elektronická média nám přináší velké množství informací. Původně se předpokládalo, že ony sníží naši spotřebu papíru. To ale platí jen tehdy, pokud si začneme tisknout jen ty informace, které opravdu potřebujeme. Významnou úsporu může přinést i nastavení okrajů a velikosti písma u dokumentů. Tisknout také není třeba ani hlavičky dopisů, e-mailů apod. Pokud si chcete pořídit domů tiskárnu, kupte si takovou, která umožňuje oboustranný tisk. Jsou na trhu a nejsou o moc dražší než ty, kde je třeba papír obracet ručně.

c) Internetové účetnictví

V dnešní době můžete mít v elektronické podobě výpisy účtů, provádět platby SIPO apod. Nutný není ani tisk výpisu při výběru peněz z bankomatu.

d) Obaly lze využít vícekrát

Řada papírových obalů lze vyžít opakovaně. To platí pro papírové tašky, krabice i balicí papír. Dříve se ukládaly a opakovaně používaly i papírové pytlíky od mouky, cukru apod.

e) Sdílejte se svými přáteli tisk, časopisy, knihy

Knížku, kterou si přečteme jednou a pak odložíme, nemá cenu kupovat. Lepší je si ji půjčit v knihovně. Když už ale knížku nebo zajímavý časopis máme, po přečtení je můžeme darovat (známí, knihovna, dobročinný obchod, web - http://nevyhazujto.cz).  Jinou možností je knihu prodat přes internet (http://aukro.cz) či do antikvariátu.

f) Tvoříme

Z papíru lze vytvořit mnoho nádherných věcí. Malovat, vystřihovat, lepit, to vše lze s papírem dělat. A skoro nic Vás to nestojí.  Záleží jen na Vaší fantazii. Pár nápadu pro děti naleznete na našem webu pro školy "Tvoříme s odpady" či na webu "Pomoc učitelům".

Další informace naleznete:

Arnika

Kampaň Arniky „Šetrné papírování“ - http://arnika.org/papir

Výstava „Šetrné papírování“ - http://arnika.org/vystava-setrne-papirovani

Stránky Arniky „Co umí strom“ - http://arnika.org/co-umi-strom

Výstava „Zachraňme stromy“ - http://arnika.org/vystava-zachranme-stromy

Letáček „Šetrné papírování“ - http://arnika.org/letak-setrne-papirovani

Tvoříme s odpady - http://arnika.org/tvorime-s-odpady

Evropská síť ekologických organizací věnující se problému papíru

http://www.environmentalpaper.eu/

Asociace českého papírenského průmyslu

http://www.acpp.cz/

Pomoc učitelům (mnoho výrobků z papíru)

http://www.pomocucitelum.cz/homepage.html

Bioodpad

Mezi bioodpad patří jednak rostlinné zbytky jídel z kuchyně - slupky, zbytky zeleniny a ovoce (se šlupkami od tropického ovoce opatrně, mohou obsahovat zbytky chemikálií), kávová sedlina, čajové sáčky, zvadlé květiny, skořápky, zbytky jídel (s tím opatrně, mohou lákat hlodavce a být zdrojem zápachu). Mezi bioodpad patří odpad ze zahrad a parků – tráva, seno, sláma, podrcené větve, kůra, piliny, listí, hnůj.

Kompostování

Bioodpady lze kompostovat doma na zahradě. Pokud nemáte svůj pozemek, můžete založit s podobně smýšlejícími lidmi komunitní kompostárnu. Tu může zřídit i obec. A pokud vzniklý kompost použije na údržbu zeleně v obci, nebude k tomu potřebovat ani žádné povolení, ani kontrolu jakosti kompostu. Další možností obce je vybudovat tzv. malé zařízení na zpracování bioodpadu podle vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. V takovémto zařízení je možné za rok zpracovat až 150 tun bioodpadů. Jako výhodná se jeví možnost, že toto zařízení pro obec spravuje místní zemědělec. Speciální způsob zpracování bioodpadu je vermikompostování, což je zpracování bioodpadu pomocí většího množství žížal. Vermikompostér můžete mít i na balkóně.

Autoři: Dům dětí, Dolní Počernice

Mulčování

Mulčování, to je využití posekané trávy a nadrcených větví a kůry k zakrytí půdy. Mulčování chrání půdu před vnějšími vlivy (např. se sníží odpařování vody z půdy) a současně se vrací do půdy živiny, tak jak se postupně materiál rozkládá. Dnes si můžete koupit mulčovací sekačku. Trávníků to jenom prospěje a vy ušetříte za hnojení trávníku. Já sám používám sekačkou posekanou trávu k mulčování květinových záhonů. Je to skvělý materiál a dobře se s ním pracuje.

Management zelených ploch

Častější sečení trávníků znamená, že musíte zpracovat více zelené hmoty. Proto i zde je vhodná přiměřenost. V některých městech byly zelené plochy udržovány každých 14 dní, nyní tak činí 2-3x za rok. Časté sečení neprospívá biodiverzitě. Chcete se ke své zahradě chovat šetrněji, doporučujeme seznámit se s projektem „Přírodní zahrady“. Informace o nich jsou například na webu Ekologického institutu Veronica.

Ostatní

Hospodárnější nakládání s potravinami. Například suché pečivo můžeme nosit zvěři do lesa (v Praze běží občas sběr suchého pečiva na školách). Obdobně můžete zvířatům odnést ovoce z vlastní zahrady, pokud víte, že ho sami nespotřebujete. Chemicky neošetřenou zeleninu (či biozeleninu) a ovoce není třeba loupat. Připravili byste se tím o řadu cenných látek.

Využití bioodpadu a jeho přínos pro životní prostředí i naši kapsu

1) Návrat organické hmoty (humusu) a živin do půdy. Půda je neobnovitelný zdroj. Jeden centimetr ornice vznikne za 100 až 200 let. Přitom 50 % půdy v ČR je ohroženo vodní a větrnou erozí.

2) Náhrada rašeliny jako neobnovitelného zdroj. Těžba rašeliny ničí velmi cenné lokality.

3) Zadržení uhlíku v půdě. Během procesu kompostování se 35-50 % uhlíku váže na humus.

4) Snížení množství odpadů, s kterými je nutno nakládat (ve Velké Británie se počítá, že jeden kompostér v domácnosti odkloní 150 kg bioodpadů). S tím je spojené snížení emisí z přepravy a snížení nákladů na zpracování bioodpadů (náklady na svoz bioodpadů odpovídají nákladům na svoz směsného zbytkového odpadu).

Další informace naleznete:

Občanské sdružení Ekodomov a jeho stránky ke kompostování:

http://www.kompostuj.cz

CZ BIOM, České sdružení pro biomasu

http://www.biom.cz

Občanské sdružení Priatelia Zeme z Košic, mnoholetá praxe, zajímavé materiály

http://www.priateliazeme.sk/spz/

Agentura ZERA

http://www.zeraagency.eu/

Internetový Receptář

http://www.ireceptar.cz

Ekologický institut Veronica, projekt Přírodní zahrady

http://www.veronica.cz/?id=418

Jak předcházet odpadům

Předcházení vzniku odpadu je problematika značně široká a proto jsme pro tuto oblast začali tvořit samostatně webovské stránky pvo.arnika.org.

Předcházení vzniku odpadu je velmi důležité, ostatně platí to o prevenci obecně. Díky prevenci můžeme ušetřit mnoho surovin, energie a snížit s tím spojené znečištění a to v celém řetězci produkce a spotřeby (během těžby surovin, výroby, distribuce, recyklace i likvidace odpadů).  Levnější je odpadům předcházet, než řešit co s nimi. V některých oblastech našeho běžného života je to již přijatý model (například úspory energie).

V ČR se věnujeme prevenci vzniku odpadů zatím hlavně v oblasti výroby, velký potenciál však má prevence i při snižování produkce komunálních odpadů. Díky prevenci a recyklaci můžeme významně snížit produkci zbytkové směsného odpadu. Zatímco průměrný občan vyprodukuje za den asi 4 litry směsného odpadu (220 kg za rok), jsou lidé, kteří tento objem vyprodukují za týden i déle. Řada zemí má podstatně nižší produkci směsného komunálního odpadu než my. 

SKO CR Rakousko opr

Nejlepší regiony produkují již méně než 70 kg směsného odpadu na obyvatele za rok.

Chcete-li množství vyprodukovaných odpadů a svůj dopad na Zemi snížit, můžete se inspirovat Desaterem odpovědného nakupování. Mnoho informací také naleznete v naší encyklopedii udržitelné spotřeby.

DarekProPrirodu-zeleny
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu