Stop kanálu Dunaj-Odra-Labe

Praha | Kauzy - Živé řeky | Aktualizováno 19.10.2020
V době, kdy se česká společnost potýká s největší pandemií od druhé světové války, kdy českou krajinu trápí střídavě sucho a povodně, schvaluje vláda přípravu stavby prvního úseku kanálu Dunaj-Odra-Labe – projektu, který by daňové poplatníky stál stovky miliard korun, který by zasadil český krajině další těžkou ránu, projektu, se kterým nesouhlasí 85% veřejnosti a výjimečně jednomyslně i vědecká a akademická sféra. Projektu, jehož územní ochrana rdousí rozvoj obcí a do jehož přípravy již nyní plynou miliony korun. Je na čase říci jasné NE a zastavit tento ničivý záměr jednou provždy. Dejte podpisem této výzvy najevo, že kanálu Dunaj-Odra-Labe je třeba dát jednoznačně STOP!

Podepište petici

Stop kanálu Dunaj-Odra-Labe

V pondělí 5. 10. 2020 přijala vláda usnesení o zahájení příprav realizace kanálu Dunaj-Odra-Labe. Tento nesmírně nákladný projekt hrozí nejen odčerpáním obrovských částek ze státního rozpočtu v době, kdy celá společnost trpí následky pandemie coronaviru, ale především směřuje k další destrukci již tak těžce zkoušení české a moravské krajiny. Životní prostředí v ČR potřebuje systematické a nákladné zásahy cílené na ozdravění krajiny, zejména jejího vodního režimu. Vodní toky a jejich okolí patří k nejohroženějším a nejvíce poškozeným typům prostředí, přitom právě v oblasti plánovaného koridoru se nacházejí biologicky nesmírně cenná území. Koridor DOL by zabral tisíce hektarů půdy a tato území nenávratně zničil.

Žádáme proto vládu, aby:

  1. Zastavila přípravu realizace kanálu Dunaj-Odra-Labe
  2. Přesměrovala finanční prostředky na záměry směřující k ozdravení krajiny a její schopnosti zadržovat vodu.
  3. Zahájila kroky vedoucí ke zrušení územní ochrany koridoru Dunaj-Odra-Labe v územně plánovací dokumentaci.

Stop kanálu Dunaj-Odra-Labe

Jméno*
Napište své jméno.

Příjmení*
Napište své příjmení.

Ulice a číslo*
Zadejte ulici a číslo.

Město / obec*
Zadejte město nebo městskou část, v níž žijete.

PSČ*
Zadejte poštovní směrovací číslo.

Telefon
Povoleny jsou pouze číslice

E-mail*
Emailová adresa není platná nebo už byla použita.

Zaměstnání / funkce
Neplatný Vstup


* Údaje označené hvězdičkou je třeba vyplnit.

Podepsáním petice uděluji spolku Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Novinky

Fotogalerie

Banner-stika

Sledujte nás: