Zastaví sněmovna návrh na další kácení stromů u silnic?

17.1.2012 - PRAHA | Novinky
Ministerstvo dopravy předložilo poslancům ke schválení novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která má uvolnit pravidla pro kácení stromů u silnic. Předkladatelé nevysvětlili, proč chtějí měnit fungující režim zavedený novelou zákona před rok 2010, kdy začala platit současná právní úprava vyžadující pro kácení stromů větších než 80 cm v obvodu povolení.

Do konce roku 2009 stačilo silničářům díky výjimce kácení pouze oznámit úřadům, což však vedlo k plošnému úbytku tisíců stromů u silnic včetně zdravých alejí. Opětovný návrh na výjimku odmítl minulý týden posvětit výbor pro životní prostředí PSP ČR a ve čtvrtek 19. ledna bude o návrhu rozhodovat hospodářský výbor. Zda sněmovna zastaví snahy ministerstva dopravy o nové kácení dřevin u silnic, rozhodnou poslanci v řádu cca několika týdnů.

„Jedná se o bezprecedentní oslabení ochrany dřevin u silnic, protože před poslední právní úpravou ochrany dřevin u silnic museli silničáři oznamovat kácení všech dřevin, zatímco dnes mohou kácet dřeviny do 80 cm obvodu ve 130 cm nad zemí bez jakéhokoliv režimu ochrany," vysvětluje Ing. Jakub Esterka, vedoucí kampaně Zachraňme stromy sdružení Arnika proč je návrh nepřípustný. „Takzvaný oznamovací režim se v praxi neosvědčil proto, že úřady nereagovaly na 15denní lhůtu, po kterou mohly plánované kácení zkontrolovat, případně pozastavit. V oznamovacím režimu navíc není možné ukládat náhradní výsadby za pokácené dřeviny, ani není možná účast veřejnosti," doplnil.

Také argumentace, že novela se nedotkne stromořadí u silnic, je lichá. Neexistuje totiž ani jasná definice stromořadí, ani evidence alejí, která by umožnila jejich systematickou ochranu. „Salámovou" metodou kácení jednotlivých stromů může dojít k dalšímu úbytku alejí, které jsou tradiční součásti české krajiny i přírody. Při posuzování stromů je nutné brát v úvahu zejména hodnotu služeb, které nám poskytují, jako je klimatizace, tvorba kyslíku nebo eliminace prachových částic.

Stávající úprava již dva roky bezproblémově funguje. Od počátku pamatuje platný zákon také na kácení nebezpečných, staticky narušených, stromů. Silničáři je musí okamžitě pokácet a až zpětně to ohlásit úřadům.

Na jednání výboru pro životní prostředí PSP ČR v úterý 10. ledna nedokázali zástupci ministerstev dopravy a životního prostředí vysvětlit důvod navrhované úpravy. Výbor nakonec doporučil sněmovně celou novelu zákona ochraně přírody a krajiny vyškrtnout.

Návrh ministerstvo dopravy připojilo ke své novele zákona o pozemních komunikacích, která řeší například problematiku mýtného, a právě kvůli mýtnému ji poslanci projednávají ve zrychleném řízení. Podle Mgr. Daniela Vondrouše ze Zeleného kruhu „může jít o neústavní přílepek, kdy je návrh záměrně připojen k věcně nesouvisejícímu zákonu. Už jen z tohoto důvodu by jej poslanci měli odmítnout."

Návrhem nové úpravy se bude tento čtvrtek, 19. ledna zabývat hospodářský výbor PSP ČR na svém výjezdním zasedání.

Další informace:

Silniční zákon má opět umožnit kácení stromů

Aleje nemohou za dopravní nehody

Nový návrh na kácení stromů u silnic v pořadu Reportéři ČT 16.1.2012

  • Arnika: Centrum pro podporu občanů
Sledujte nás: