Arnika poukázala na toxické znečištění ryb v Thajsku

20.9.2017 - BANGKOK / PRAHA | Novinky
Rybář poskytující rybu nedaleko průmyslového gigantu Map Tha Put
Ondřej Petrlíj
Nejčastější potrava Thajců je znečištěna toxickou rtutí. Koncentrace rtuti v rybách nalovených v okolí průmyslových závodů, ale i daleko od zdrojů znečištění, převyšují legislativní a hygienické limity. Poukazuje na to nová studie Jany Tremlové, která je založena na výsledcích analýz vzorků ryb odebraných Arnikou a EARTH v Thajsku. Arnika spolu s partnerskou organizací EARTH výsledky předala rybářům a lidem žijícím v okolí znečišťujících závodů, ale také vládním činitelům, které vyzývá k dodržování platné místní i mezinárodní legislativy a především k ochraně zdraví a živobytí postižených komunit.   

Studie odhalila nejvyšší koncentrace rtuti v rybách nalovených v okolí průmyslových závodů, ale i v národním parku vzdáleném desítky kilometrů od znečišťujících továren. Park se nachází ve směru převládajícího větru vanoucího od gigantického petrochemického komplexu s vlastní uhelnou elektrárnou. „Výsledky tak prokazují možnost dálkového přenosu rtuti a jejího nahromadění ve vyšších patrech potravního řetězce – dravých rybách,“ vysvětluje vedoucí programu Toxické látky a odpady spolku Arnika RNDr. Jindřich Petrlík.

Druhá současně zveřejněná studie, na které spolupracovala Arnika a EARTH s mezinárodní sítí nevládních organizací IPEN, propojuje data o znečištění ryb s reálnými riziky, které život a konzumace potravy z okolí průmyslových závodů přináší tamním komunitám. Odhaluje totiž významné množství rtuti ve vlasech Thajců žijících v okolí továren.

„Věřím, že výsledky naší studie poskytnou důležité informace o chemickém znečištění jeho obětem, které mají právo vědět o hladinách toxických látek ve svém těle. Mohou se tak na základě těchto informací rozhodnout o omezení konzumace ryb, které je zásadní zejména u těhotných žen - pokud jim to ovšem sociální a ekonomická situace dovolí. Minimálně mohou zvolit druhy ryb méně kontaminované rtutí. Důležitá jsou naše nová data také v kontextu mezinárodní úmluvy o rtuti, jejíž první zasedání se příští týden koná ve švýcarské Ženevě,“ vysvětluje záměr Arniky vedoucí česko-thajského projektu Jitka Straková. Arnika a IPEN data v Ženevě využije při argumentaci o nutnosti řešení míst kontaminovaných rtutí, ale i nakládání s nebezpečným odpadem.

Aktivita mapující horká místa znečištění rtutí ve světě není pro Arniku nahodilou aktivitou. „Problematice průmyslového znečištění a odpadů s obsahem těžkých kovů jako jedněch z nejvýznamnějších toxických látek unikajících do životního prostředí se věnujeme jak v Čechách, tak mezinárodně, již řadu let. Rtuť je toxickým kovem, který nezná hranic států a právě mezinárodní úmluvy, jejichž znění se snažíme ve prospěch obětí znečištění vylepšit, se ukazují jako vynikající nástroj k ochraně zdraví lidí a životního prostředí,“ vysvětluje Jindřich Petrlík. „Naše práce v Thajsku sahá daleko nazpět, ale současná úzká spolupráce s v Thajsku váženou nevládní organizací EARTH je umožněna díky čtyřletému projektu „Increasing Transparency in Industrial Pollution Management in Thailand“, na který jsme získali finance od Evropské unie,“ dodává Straková.

Tato zpráva vznikla díky projektu „Zvyšování transparentnosti managementu průmyslového znečištění pomocí občanské vědy“ financovaného z fondů Evropské unie a podpořeného z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu transformační spolupráce ČR.

Vysloužilá elektronika zaplavuje jihovýchodní Asii (ilustrační snímek)
Akarapon Teebthaisong (uprostřed) a Jindřich Petrlík (vpravo) během odběru vzorků
Kontaminovaná voda je v Thajsku vážným problémem
Slepičí vejce přinesly nejznepokojivější data o situaci se znečištěním v Thajsku
Rybář poskytující rybu nedaleko průmyslového gigantu Map Tha Put
Separace kovů na okraji thajského města Samut Sakhon se po spálení šrotu a zbavení kovů plastových částí provádí holýma rukama. Obrázek, který podvědomě řadíme spíše k africkým zemím nebo Číně, patří ale do Thajska.
Mezinárodní konference Právo na informace o chemických látkách v Evropské unii a ve světě

tha project2

  • Arnika: Toxické látky a odpady

Banner-stika

Sledujte nás: