Irbisové v Kazachstánu jsou prozatím zachráněni

Irbisové v Kazachstánu jsou prozatím zachráněni

Desítky tisíc podpisů pod peticí a stovky e-mailů poslaných předsedovi Mezinárodního olympijského výboru loni přispěly k velkému úspěchu v kampani „Zachraňme irbise“ . Poslední...

Unikátní labský kaňon chrání od roku 2016 evropské zákony

Unikátní labský kaňon chrání od roku 2016 evropské zákony

Po dlouholeté kampani Arniky česká vláda na jaře 2016 konečně zařadila Labe od soutoku s Ohří po Děčín do evropské sítě chráněných území Natura 2000 a zajistila mu tím vyšší...

Vyčištění skladu pesticidů v Klatovech – Lubech

Vyčištění skladu pesticidů v Klatovech – Lubech

Po celé republice existuje mnoho míst, která kvůli výskytu škodlivých látek ohrožují svoje okolí. Dlouhá léta mezi ně patřil i bývalý sklad pesticidů v Klatovech - Lubech na...

Méně PVC a rizikových ftalátů ve výrobcích pro děti

Méně PVC a rizikových ftalátů ve výrobcích pro děti

Více než 10 let Arnika usiluje o nahrazování rizikového PVC bezpečnými alternativami ve výrobcích pro děti, v domácnostech a ve zdravotnictví. PVC je totiž plast, při jehož...

Omezení olovnatých barev v Jihovýchodní Asii

Omezení olovnatých barev v Jihovýchodní Asii

Arnika úspěšně pomáhá zmenšovat hrozbu olova v barvách v zemích Jihovýchodní Asie (Indie, Bangladéš, Thajsko, Srí Lanka, Nepál a Filipíny). Tam se společně s místními partnery...

Aleje se dočkaly lepší ochrany

Aleje se dočkaly lepší ochrany

Kampaň Arniky „Zachraňme stromy!“ oslavila první úspěch už v roce 2009, kdy byla přijata novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která zaručila alejím lepší ochranu . Byla...

Likvidace skládky v Pozďátkách

Likvidace skládky v Pozďátkách

Dne 12. května 2010 byla konečně zahájena sanace havarované skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách. Kauza se táhla od roku 1994. Místo, které vidíte na obrázku, bylo ještě na...

Odkrytí kouřové clony kolem územního plánování v Praze

Odkrytí kouřové clony kolem územního plánování v Praze

Jedním z hlavních témat, kterým se věnujeme, je problematika nového územního plánu Prahy a zastavování volných míst v naší metropoli. V minulosti se nám povedlo prokázat, že...

Arnika Tým Bořena − záchrana ohrožených rostlin

Arnika Tým Bořena − záchrana ohrožených rostlin

V osmdesátých a devadesátých letech členové Týmu Bořena úspěšně přestěhovali stovky kusů devíti chráněných druhů rostlin z předpolí Radovesické výsypky, kde jim hrozilo zasypání...

Velcí znečišťovatelé musí zveřejňovat své emise

Velcí znečišťovatelé musí zveřejňovat své emise

Z dat nahlášených do IRZ sestavujeme každoročně žebříčky největších znečišťovatelů v naší zemi. Jejich hlavním smyslem je vytvořit tlak na majitele podniků, aby více investovali...

Zlepšení chemické bezpečnosti v Arménii

Zlepšení chemické bezpečnosti v Arménii

Problematikou toxických zátěží v Arménii se zabýváme od roku 2010. Konkrétně jde o místa, která jsou kontaminována především pesticidy. Ve spolupráci s neziskovou organizací...

Doplnění seznamu Natura 2000

Doplnění seznamu Natura 2000

V říjnu roku 2009 byl doplněn český seznam lokalit Natura 2000 o více než 200 chráněných oblastí. Natura 2000 je soustava území, která chrání nejcennější a nejvzácnější...

Náhrada PVC pomůcek v nemocnicích

Náhrada PVC pomůcek v nemocnicích

Díky Arnice započalo pět českých nemocnic s náhradou zdravotnických pomůcek z PVC za bezpečnější alternativy. Z PVC se vyrábí například vaky na skladování krve, umělých výživ...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě