#Voda

Vraťme řekám jejich tvář, zazní dnes na semináři

Vraťme řekám jejich tvář, zazní dnes na semináři

Moderní vodohospodářské přístupy podporující návrat řek k jejich přírodní podobě jsou námětem semináře „Současné evropské trendy při správě a údržbě vodních toků", který pořádá...

Špatné hospodaření s vodou v Praze zvyšuje rizika sucha i povodní

Špatné hospodaření s vodou v Praze zvyšuje rizika sucha i povodní

Hospodaření s vodou v hlavním městě neodpovídá světovým trendům. Chybí účinná opatření k zadržování a využívání dešťové vody, zbytečně se plýtvá pitnou vodou a zvyšuje se riziko...

Evropská komise dala českým nevládním organizacím za pravdu

Evropská komise dala českým nevládním organizacím za pravdu

Vláda České republiky by měla urychleně doplnit národní seznam evropsky významných lokalit v síti Natura 2000. K důslednější ochraně 27 typů přírodních stanovišť a 10 evropsky...

Koupání v řece je lepší než v bazénu

Koupání v řece je lepší než v bazénu

Přijďte se koupat k řece! Je to příjemnější než v drahých akvaparcích. Arnika a další občanské iniciativy zvou na oslavy Evropského dne koupání v řekách, který připadá na 10....

Ryby z českých řek obsahují perzistentní organické látky

Ryby z českých řek obsahují perzistentní organické látky

Sdružení Arnika a vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze dnes zveřejnili výsledky rozsáhlého ročního výzkumu (1) především říčních sedimentů a ryb z území celé České...

Gymnazisté z Dvora Králové nad Labem jsou celkovými vítězi soutěže Labské příběhy

Gymnazisté z Dvora Králové nad Labem jsou celkovými vítězi soutěže Labské příběhy

Pět studentů ze soutěžního týmu Klubu Natura gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem vybojovalo první místo v soutěži sdružení Arnika nazvané „Labské příběhy". Na druhém místě...

Jez na Labi - co je a není podstatné

Jez na Labi - co je a není podstatné

Považujeme za nezbytné reagovat na tvrzení Jana Hodovského, jednatele společnosti Well Consulting, a současně zopakovat některá důležitá fakta.

Řeka nás spojuje, jez rozděluje

Řeka nás spojuje, jez rozděluje

Užít si volně proudící vodní tok v jeho přírodní podobě a upozornit tak na potřebu chránit jej nejen pro lidi, ale i pro vodní živočichy. To je cílem čtyř desítek poutníků z Čech...

Odbytou a předraženou dokumentaci k jezu vrátilo ministerstvo k přepracování

Odbytou a předraženou dokumentaci k jezu vrátilo ministerstvo k přepracování

Znovu a důkladněji bude muset Ředitelství vodních cest nechat zpracovat dokumentaci, ve které se hodnotí vliv stavby Plavebního stupně Děčín na životní prostředí. Rozhodlo o tom...

Labe spojí plavce z Čech a Německa

Labe spojí plavce z Čech a Německa

Sdružení Arnika zve plavce i neplavce na výlet Labem a po Labi z českého Děčína až do německých Drážďan. Poslední květnový den se do proudu řeky ponoří lidé, kteří tak chtějí...

Řeka v zimě přinesla vítězství gymnazistům ze Dvora Králové

Řeka v zimě přinesla vítězství gymnazistům ze Dvora Králové

Pozorováním života v okolí zimní řeky pokračovala třetí etapou soutěž Labské příběhy. Jako nejlepší ohodnotila porota Arniky práci družstva Klubu Natura z Gymnázia ve Dvoře...

Arnika zítra oslaví svátek Země se stromy a s vodou

Arnika zítra oslaví svátek Země se stromy a s vodou

Při příležitosti oslav Dne Země na Toulcově dvoře si zítra, 30. dubna, lidé budou moci koupit od Arniky originální skleněný šperk a přispět tak k ochraně stromů před kácením. U...

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě