#Voda

Ministerstvo průmyslu a kraj jsou proti ptačí oblasti Poolzí

Ministerstvo životního prostředí bude zítra jednat o navržené oblasti ochrany ptactva Heřmanský stav–Odra–Poolzí na Ostravsku, která má být zařazena do vznikající evropské sítě...

"Nechceme stát za plotem," řekli Milovičtí prezidentovi

Prezident Václav Havel navštívil v úterý 11. června Milovice a bývalý vojenský prostor Mladá. Cílem prezidentovy cesty bylo seznámit se s tím, co se v oblasti událo za jedenáct...

Sporná protipovodňová opatření na Labi

Sporná protipovodňová opatření na Labi

Mezinárodní komise pro ochranu Labe zveřejnila již druhou zprávu o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“. Druhá zpráva shrnuje opatření udělaná mezi roky...

Veřejnost se může zapojit do připomínkování Mezinárodního plánu povodí Labe

Až do 22. června má veřejnost možnost připomínkovat Mezinárodní plán povodí Labe (1). V rámci Mezinárodního labského fóra, které se v uplynulých dvou dnech uskutečnilo v Ústí nad...

Rančířovský tankodrom: zachovejme unikátní kus přírody

Malá obec Rančířov u Jihlavy získala nedávno do svého držení bývalý vojenský výcvikový prostor. Její zastupitelé nyní uvažují o tom, jak s novým majetkem naloží.

Do moravských řek by se měli vrátit jeseteři

O návrat jeseterů do dolních toků Moravy a Dyje usilují vodňanští vědci společně s rybníkáři z Pohořelic, moravskými rybáři a brněnskou zemědělskou univerzitou.

Politika územního rozvoje ČR - trojský kůň výstavby předražených dálnic

Patnáct nevládních organizací dnes v otevřeném dopise ministrům kritizuje návrh Politiky územního rozvoje (PUR), který bude v pondělí projednávat vláda , a žádá, aby byl...

Trichlorethylen a tetrachlorethylen kontaminovaly podpovrchové vody v Novém Bydžově

V části Nového Bydžova na Hradecku obsahují podpovrchové vody toxické látky trichlorethylen a tetrachlorethylen . Do spodních vod se chemikálie, které mohou způsobit rakovinu,...

Mezinárodní rok biodiverzity apeluje na záchranu různorodosti světových ekosystémů

V lednu začal Mezinárodní rok biodiverzity, vyhlášený pro rok 2010 Organizací spojených národů. V této souvislosti zahájilo Ministerstvo životního prostředí informační kampaň za...

Jezy na Labi nás z krize nevyvedou

Výstavba jezů ani ignorování potřeby nového zákona o ovzduší nemohou patřit k protikrizovým opatřením navrženým tripartitou.

Úpravy řeky Ostravice se nelíbí inspekci

Chystaný projekt úpravy řeky Ostravice se nelíbí České inspekci životního prostředí (ČIŽP). Podle inspekce měl celý záměr projít podrobným procesem hodnocení vlivu na životní...

Koupací den přilákal k řekám malé i velké

Koupací den přilákal k řekám malé i velké

Evropský den koupání v řekách neboli Big Jump 2010 oslavili tuto neděli stovky lidí po celé Evropě a také v České republice.

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě